img 4638

15.-16.decembrī Rēzeknes novadā viesojās Baltkrievijas delegācija 16 cilvēku sastāvā: Postavas rajona padomes speciālisti, skolu direktori, bērnudārzu vadītāji, kultūras un mākslas centru vadītāji.

Tikšanās laikā Maltas vidusskolā tika parakstīts sadarbības līgums starp Postavu rajona pašvaldības un Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvjiem par sadarbību kultūras, sporta un izglītības jomās. Maltas vidusskolā viesi iepazinās ar skolēnu mākslas darbu izstādi, rotu galeriju un darbnīcu, apskatīja skolas jauno daudzfunkcionālo zāli.

Maltas mūzikas skolas audzēkņi priecēja ciemiņus ar klasiskās mūzikas koncertu.

 

Maltas vidusskolas direktore Vinera Dimpere