Skat runa
04.02.2019. notika skolas skatuves runas konkurss mazākumtautību plūsmas skolēniem.
Konkursa dalībnieku uzstāšanos vērtēja: Sākumskolas skolotāja Nadežda Tarakanova, latviešu val. un lit. skolotāja Vitalisa Petrušenkova