5

Š.g. 7. maijā zinātkāres centrā “ZINOO Daugavpils" skolēni iepazinās ar interaktīvu, uz fizikas principiem balstītu ekspozīciju.  

Bērni varēja ne tikai apskatīt, bet arī aptaustīt un aktīvi līdzdarboties piedāvātajos interaktīvajos eksponātos.

Pirmklasnieki uzzināja, cik skaļa ir viņu balss, pārbaudīja savu reakciju, izgāja klinšu sienu, būvēja Da Vinči tiltu, iepazinās ar mikroskopu un tālskati, uzzināja, kas ir statiskā elektrība, izmēģināja šķībo istabu, kur mazais kļūst lielāks, bet lielais mazāks...

Nodarbībā “Debesskrāpis” skolēni uzzināja, kas ir debesskrāpji, kāda ir Latvijas augstākā celtne un pasaules augstākais debesskrāpis.

Darbs bērniem tika organizēts grupās.  Katras grupas dalībniekiem  no papīra bija jāizveido  visaugstākais un visizturīgākais debesskrāpis, kā arī jāizdomā tam nosaukums. Katrs izveidotais debesskrāpis tika izmērīts.

Skolēni darbojās kopā ar interesi un aizrautību. Redzēto, dzirdēto, praktiski iegūtās iemaņas bērni varēs izmantot dažādos mācību priekšmetos.

1.a klases audzinātāja Ilga Kovalenoka

12

34

67

89

1011