1

2019. gada 14. maijā 3.a, 3.b, 3.c klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Rāznas Nacionālo parku. Mācību ekskursijas mērķis bija: radīt un pilnveidot skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot viņos izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā.

Skolēni iepazinās ar dabas izglītības centru ”Rāzna”, apmeklēja Mākoņkalnu, Lūznavas muižu un Lūznavas muižas parku.

Dabas izglītības centrā skolēniem tika piedāvāta iespēja darboties praktiski. Skolēni noteica kokus, pētīja dzīvnieku pēdas, iepazinās ar Rāznas ezera zivju un putnu sugu daudzveidību. Skolēni bvēroja Rāznas ezera plašumus un Mākoņkalna varenību. Iepazinās ar Lūznavas muižas ēku un Lūznavas muižas parku. Lūznavas muižas parks pārsteidza ar tur sastopamo koku sugu daudzveidību un vareno Madonnas statuju.

Mācību ekskursijas mērķis tika sasniegts. Skolēni guva zināšanas. Bija priecīgi, gandarīti par jautri pavadīto laiku.

24

35