Uz augšu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Maltas vidusskola

Aptauja

Cik bieži Tu apmeklē šo mājaslapu?

Katru dienu - 50%
1-2 reizes nedēļā - 10%
1-2 reizes mēnesī - 30%
Esmu šeit pirmo reizi - 10%

Balsotāju skaits: 10
Balsošana šajā aptaujā jau ir beigusies : Oktobris 10, 2018

Sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību Maltas vidusskola piedalās projektos:

  • “Kompetenču pieeja mācību saturā” ( 2017.- 2021.) - projektā piedalās 100 pilotskolas Latvijā. Projekta mērķis: nodrošināt vispārējās izglītības satura izstrādi, aprobāciju un ieviešanu pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē. Maltas vidusskola projektā piedalās visās pakāpēs.
  • “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (2017. - 2020.) - projektā piedalās Rēzeknes novada skolas. Projekta mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
  • “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (2017.- 2020.) - projektā piedalās Rēzeknes novada skolas. Projekta ietvaros skolā strādā skolotājs - karjeras konsultants.

 

Sadarbībā ar Kultūras ministriju Maltas vidusskola piedalās projektā :

  • “Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” (2014.-2020.) .

 

Sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību Maltas vidusskola piedalās programmā “Latvijas skolas soma”.

Sākot ar 2018.gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam no 1.-12.klasei tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt mūsu kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Maltas vidusskola, Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630 
Direktore - Vinera Dimpere - tel. 64634355, mob. 29332296; Mācību daļa - tel. 64634471; e-pasts:   

© 2019 Maltas vidusskola