Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes lēmumu “Par izglītojamo ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” ar 2016. gada 1.septembri Maltas vidusskolā ir noteiktas sekojošas ēdināšanas izmaksas dienā:

5.-12.klašu izglītojamajiem - pusdienas EUR 0,80

                                               - brokastis EUR 0,40

                                               - launags EUR 0,40

                                               - vakariņas EUR 0,50

Pirmsskolas grupu audzēkņiem - pusdienas EUR 0,50

                                                       - brokastis EUR 0,40

                                                       - launags EUR 0,40