Uz augšu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Maltas vidusskola

izglītība pirmajā vietā

Aptauja

Cik bieži Tu apmeklē šo mājaslapu?

Katru dienu - 50%
1-2 reizes nedēļā - 10%
1-2 reizes mēnesī - 30%
Esmu šeit pirmo reizi - 10%

Balsotāju skaits: 10
Balsošana šajā aptaujā jau ir beigusies : Oktobris 10, 2018

ciblim

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2018. gada 19. oktobrī nolēma piešķirt par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Atzinības krusta IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku ilggadējo Maltas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāju, rotkaļu studijas “Dzeļi” dibinātāju un vadītāju, rotkali Rihardu Cibli.

20181109 201506SVEICAM MALTAS VIDUSSKOLAS 5.A KLASES SKOLĒNU

MARKU TUČU

Ceturtdien, 8. novembrī, Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī apbalvoja skolēnu radošo darbu konkursa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā” laureātus.

45320616

Šī gada 3. novembrī ESF projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros pieci Maltas vidusskolas 12.klases skolēni devās uz Rīgas Biznesa skolu, lai apmeklētu izstādi par augstākās izglītības iespējām ASV (pasākums "Profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādes")

Cienījamie vecāki!

2018. gada 14. novembrī aicinām Jūs uz vecāku sapulci

 • Plkst. 16.00 klašu vecāku sapulces.
 • Plkst. 16.30 skolas vecāku kopsapulce (jaunajā zālē).

 

Dienas kārtībā:

 • Skolā realizējamās izglītības programmas un ārpusstundu darbs (fakultatīvi, interešu izglītības pulciņi).
 • Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības aktualizācija.
 • Mācību ekskursijas un programma ,,Latvijas skolas soma”.

LV100

 • 5. – 9. novembris – radošās darbnīcas lentīšu locīšanā 1. – 4.klašu audzinātāju stundās.
 • 9. novembrī plkst. 10.10 II korpusa zālē erudīcijas konkurss 8.b, 9.ab klašu skolēniem ,, Es, Tu, mēs – Latvija”.
 • 11. novembrī plkst. 16.00 Lāpu gājiens Latvijas brīvības cīnītāju godināšanai. Tiek aicināti Maltas vidusskolas skolēni un darbinieki (daudzfunkcionālā zāle).
 • 14. novembrī plkst. 11.00 I un II korpusa zālē konkurss1.- 4. kl. skolēniem „Mana Latvija, Latgale, Malta”, plkst. 12.10 jaunajā zālē svētku koncerts pirmsskolas audzēkņiem, 1. – 4. klašu skolēniem.
 • 16. novembrī plkst. 12.10 jaunajā zālēsvētku koncerts 5. – 8. klašu skolēniem „Manai Latvijai - 100”, plkst. 13.20 jaunajā zālē svētku koncerts 9. – 12. klašu skolēniem.
 • 18. novembrīmācību ekskursija nomināciju ,,SKOLAS LEPNUMS izglītībā, mākslā, sportā” uzvarētājiem. Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svinīgais pasākums Rīgā.
 • 26. novembrī plkst. 10.00 Rēzeknes IP novada pamatskolu erudīcijas konkurss ,,Mana Latvija 2018”.

Maltas vidusskola, Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630 
Direktore - Vinera Dimpere - tel. 64634355, mob. 29332296; Mācību daļa - tel. 64634471; e-pasts:   

© 2019 Maltas vidusskola