Kopīgais klašu saraksts

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Klase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.L krievu val. matem. dabasz. latv.val. sports         krievu val. latv.val. dabasz. mājt.un tehn.           latv.val. mūz. viz.māk ang.val. matem. klas.st.       matem. krievu val. soc.zinīb. ētika sports         matem. krievu val. latv.val.            
2.L latv.val. mūz. ang.val. krievu val.           dabasz. krievu val. latv.val. viz.māk matem.         krievu val. mājt.un tehn. sports latv.val. matem. klas.st.       matem. krievu val. dabasz. soc.zinīb. sports         latv.val. matem. ētika krievu val.          
3.L latv.val. mūz. ang.val. krievu val.           dabasz. matem. ang.val. viz.māk latv.val. krievu val.       krievu val. mājt.un tehn. sports matem. latv.val. klas.st.       matem. krievu val. dabasz. soc.zinīb. sports         latv.val. matem. ētika krievu val.          
4.L krievu val. soc.zinīb. matem. viz.māk latv.val.         ang.val. matem. dabasz. latv.val. sports         krievu val. matem. latv.val. viz.māk ang.val. klas.st.       matem. krievu val. literat. soc.zinīb. latv.val. mūz.       dabasz. krievu val. sports mājt.un tehn. ang.val.        
matem.
5.L latv.val. mājt.un tehn. soc.zinīb. viz.māk krievu val. ang.val. dabasz.     sports soc.zinīb. matem. matem. literat. ang.val. mūz.     krievu val. dabasz. matem. matem. latv.val.   klas.st.     krievu val. sports literat. latv.val.           krievu val. ang.val. inform. latv.val. matem.        
mājt.un tehn.
6.L matem. literat. mājt.un tehn. dabasz./ģeog. ang.val.         mūz. krievu val. sports latv.val. dabasz. Pas.vēst. Latv.vēst.     latv.val. latv.val. krievu val. viz.māk literat. ang.val. klas.st.     matem. latv.val. soc.zinīb. sports krievu val. matem.       matem. inform. soc.zinīb. ang.val. matem. krievu val.      
matem. literat. mājt.un tehn. dabasz./ģeog. latv.val.
mājt.un tehn. mājt.un tehn.   dabasz./ģeog.  
7.L matem. literat. mājt.un tehn. matem. ang.val.         mūz. biol. sports ģeog. latv.val. Pas.vēst. Latv.vēst.     latv.val. latv.val. krievu val. viz.māk literat. ang.val. klas.st.     matem. biol. soc.zinīb. sports krievu val. latv.val. matem. ģeog.   inform. krievu val. latv.val. matem. matem. ang.val.      
mājt.un tehn.
8.L ang.val. matem. matem. latv.val. mājt.un tehn. krievu val.       latv.val. Latv.vēst. viz.māk sports Pas.vēst. literat. biol. ģeog.   ang.val. soc.zinīb. ģeog. latv.val. ķīm. krievu val. klas.st.     latv.val. literat. sports fizika matem. ķīm. biol. fizika   ang.val. latv.val. matem. krievu val. mūz. matem.      
mājt.un tehn.
9.L mājt.un tehn. latv.val. ķīm. ang.val. ģeog. biol.       Pas.vēst. sports latv.val. Latv.vēst. matem. matem. krievu val. literat.   ģeog. ang.val. latv.val. krievu val. matem. matem. klas.st. literat.   sports soc.zinīb. latv.val. biol. ķīm. fizika fizika     latv.val. viz.māk ang.val. mūz. krievu val. matem.      
mājt.un tehn. soc.zinīb.