Klases

12.bc klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Literatūra
Greiža I.
205
Vācu valoda
Mironova I.
101
Matemātika
Bundere I.
32
Ķīmija
Tučs I.
41
Sports
Mika R.
Sporta z.
Klases audzināšana
Tučs I.
41
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
 
 
 
Krievu val.un lit.
Romane N.
200
Krievu val.un lit.
Romane N.
200
Ot Literatūra
Greiža I.
205
Vācu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Kulturoloģija
Štekele S.
23
Fizika
Sniķeris V.
27
Matemātika
Bundere I.
32
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
 
 
 
Literatūra
Purviņa A.
Valodu kab.
Literatūra
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Tr Matemātika
Bundere I.
32
Fizika
Sniķeris V.
27
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Latvijas un pasaules vēsture
Čepele V.
24
Sports
Mika R.
Sporta z.
Ekonomika
Martinovs J.
25
Vācu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Krievu val.un lit.
Romane N.
200
Krievu val.un lit.
Romane N.
200
Ce Latvijas un pasaules vēsture
Čepele V.
24
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Bioloģija
Tučs I.
41
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Matemātika
Bundere I.
32
Ekonomika
Martinovs J.
25
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Literatūra
Purviņa A.
Valodu kab.
Pk Tehn.graf.
Siņavska R.
23
Ķīmija
Tučs I.
41
Sports
Mika R.
Sporta z.
Bioloģija
Tučs I.
41
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Fizika
Sniķeris V.
27
Matemātika
Bundere I.
32
 
 
 
Latviešu valoda
Greiža I.
205

12.a klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Bundere I.
32
Literatūra
Greiža I.
205
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Latvijas un pasaules vēsture
Čepele V.
24
Krievu valoda
Bikoviča R.
204
Fizika
Sniķeris V.
27
Progr.pam.
Sorokina I.
31
 
 
 
Ot Matemātika
Bundere I.
32
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Klases audzināšana
Šmaukstele A.
102
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Matemātika
Bundere I.
32
Bioloģija
Sniķere A.
36
Tr Krievu valoda
Bikoviča R.
204
Krievu valoda
Bikoviča R.
204
Fizika
Sniķeris V.
27
Bioloģija
Sniķere A.
36
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Matemātika
Bundere I.
32
Ekonomika
Martinovs J.
25
 
 
 
Ce Literatūra
Greiža I.
205
Latvijas un pasaules vēsture
Čepele V.
24
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Ķīmija
Tučs I.
41
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
 
 
 
Progr.pam.
Sorokina I.
31
Pk Ķīmija
Tučs I.
41
Tehn.graf.
Siņavska R.
23
Fizika
Sniķeris V.
27
Ekonomika
Martinovs J.
25
Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
 
 
 

11.c klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Vācu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda
Bikoviča R.
204
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Krievu valoda
Bikoviča R.
204
 
 
 
Ot Matemātika
Martinovs J.
25
Ķīmija
Tučs I.
41
Kulturoloģija
Štekele S.
23
Latvijas un pasaules vēsture
Čepele V.
24
Matemātika
Martinovs J.
25
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Tr Bioloģija
Sniķere A.
36
Ekonomika
Dimpere V.
23
Vācu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda
Bikoviča R.
204
Latvijas un pasaules vēsture
Čepele V.
24
Informātika
Sorokina I.
31
Fizika
Sniķeris V.
27
 
 
 
Ce Literatūra
Krasnobaja N.
202
Ķīmija
Tučs I.
41
Sports
Mika R.
Sporta z.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Matemātika
Martinovs J.
25
Matemātika
Martinovs J.
25
Pk Matemātika
Martinovs J.
25
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Tehn.graf.
Siņavska R.
23
Mūzika
Klomāne T.
Bioloģija
Sniķere A.
36
Sports
Mika R.
Sporta z.
Klases audzināšana
Krasnobaja N.
202
 
 
 

11.b klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Fizika
Sniķeris V.
27
Krievu val.un lit.
Romane N.
200
Krievu val.un lit.
Romane N.
200
Bioloģija
Sniķere A.
36
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Latviešu valoda
Romančuka I.
Valodu kab.
Klases audzināšana
Romančuka I.
Valodu kab.
Ot Informātika
Sorokina I.
31
Matemātika
Martinovs J.
25
Literatūra
Purviņa A.
Valodu kab.
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Latviešu valoda
Romančuka I.
Valodu kab.
Matemātika
Martinovs J.
25
Ķīmija
Tučs I.
41
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Tr Fizika
Sniķeris V.
27
Literatūra
Purviņa A.
Valodu kab.
Ekonomika
Dimpere V.
23
Krievu val.un lit.
Romane N.
200
Matemātika
Martinovs J.
25
Krievu val.un lit.
Romane N.
200
Latviešu valoda
Romančuka I.
Valodu kab.
 
 
 
Ce Ķīmija
Tučs I.
41
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
21
Sports
Mika R.
Sporta z.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Matemātika
Martinovs J.
25
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Literatūra
Purviņa A.
Valodu kab.
 
 
 
Pk Fizika
Sniķeris V.
27
Matemātika
Martinovs J.
25
Tehn.graf.
Siņavska R.
23
Mūzika
Klomāne T.
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
21
Sports
Mika R.
Sporta z.
Bioloģija
Sniķere A.
36
 
 
 

11.a klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Fizika
Sniķeris V.
27
Matemātika
Bundere I.
32
Mūzika
Klomāne T.
44
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Ķīmija
Tučs I.
41
Ot Fizika
Sniķeris V.
27
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Bioloģija
Sniķere A.
36
Latvijas un pasaules vēsture
Čepele V.
24
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
 
 
 
Informātika
Sorokina I.
31
Tr Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Literatūra
Greiža I.
205
Latvijas un pasaules vēsture
Čepele V.
24
Ekonomika
Dimpere V.
23
Matemātika
Bundere I.
32
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Informātika
Sorokina I.
31
Progr.pam.
Sorokina I.
31
 
 
 
 
 
 
Ce Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Klases audzināšana
Šumeiko E.
204
Sports
Gudrika A.
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
 
 
 
Tehn.graf.
Siņavska R.
23
Progr.pam.
Sorokina I.
31
Pk Matemātika
Bundere I.
32
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Matemātika
Bundere I.
32
Literatūra
Greiža I.
205
Sports
Gudrika A.
Ķīmija
Tučs I.
41
Fizika
Sniķeris V.
27
 
 
 

10.c klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Bundere I.
32
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Fizika
Sniķeris V.
27
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
21
Matemātika
Bundere I.
32
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Klases audzināšana
Lubāne I.
21
Ot Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Kulturoloģija
Štekele S.
23
Vācu valoda
Mironova I.
101
Literatūra
Purviņa A.
Valodu kab.
Matemātika
Bundere I.
32
Ķīmija
Tučs I.
41
Bioloģija
Sniķere A.
36
Fizika
Sniķeris V.
27
Vācu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Tr Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Informātika
Sorokina I.
31
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Fizika
Sniķeris V.
27
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Vācu valoda
Mironova I.
101
Sports
Mika R.
 
 
 
Vācu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Ce Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Informātika
Sorokina I.
31
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Literatūra
Purviņa A.
Valodu kab.
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
21
 
 
 
Pk Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Mūzika
Klomāne T.
44
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Sports
Mika R.
Sporta z.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Bioloģija
Sniķere A.
36
Ķīmija
Tučs I.
41
 
 
 
Vācu valoda
Mironova I.
101

10.a klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Fizika
Sniķeris V.
27
Literatūra
Greiža I.
205
Ķīmija
Tučs I.
41
Bioloģija
Sniķere A.
36
Fizika
Sniķeris V.
27
Latvijas un pasaules vēsture
Čepele V.
24
Matemātika
Bundere I.
32
Fizika
Sniķeris V.
27
Ot Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Matemātika
Bundere I.
32
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Informātika
Sorokina I.
31
Ķīmija
Tučs I.
41
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Klases audzināšana
Hveckoviča V.
35
Vācu valoda
Mironova I.
101
Tr Informātika
Sorokina I.
31
Matemātika
Bundere I.
32
Progr.pam.
Sorokina I.
31
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Bioloģija
Sniķere A.
36
Sports
Mika R.
 
 
 
Vācu valoda
Mironova I.
101
Ce Matemātika
Bundere I.
32
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Matemātika
Bundere I.
32
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Ķīmija
Tučs I.
41
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
 
 
 
Pk Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Mūzika
Klomāne T.
44
Latvijas un pasaules vēsture
Čepele V.
24
Sports
Mika R.
Sporta z.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Matemātika
Bundere I.
32
Literatūra
Greiža I.
205
 
 
 
Vācu valoda
Mironova I.
101

9.b klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Literatūra
Rumjanceva N.
105
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Matemātika
Kozlova M.
33
Mūzika
Klomāne T.
44
Sports
Lukaševičs Z.
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Geogrāfija
Kotebo J.
35
Fizika
Borisova L.
27
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Matemātika
Kozlova M.
33
Angļu valoda
Žagare D.
108
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
 
 
 
Tr Pas.vēst.
Lubāne I.
21
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Ķīmija
Kotebo J.
41
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Ķīmija
Kotebo J.
41
Matemātika
Kozlova M.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Ce Sociālās zinības
Lavrenova O.
45
Matemātika
Kozlova M.
33
Fizika
Borisova L.
27
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Bioloģija
Kotebo J.
36
Latv.vēsture
Lubāne I.
21
Klases audzināšana
Kotebo J.
36
 
 
 
Pk Bioloģija
Kotebo J.
36
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Sports
Lukaševičs Z.
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kozlova M.
33
Geogrāfija
Kotebo J.
35
 
 
 
Sociālās zinības
Lavrenova O.

9.a klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Bioloģija
Sniķere A.
36
Krievu valoda
Bikoviča R.
204
Sports
Gudrika A.
Mūzika
Klomāne T.
44
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Angļu valoda
Mironova I.
101
Ķīmija
Tučs I.
41
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Ot Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Literatūra
Greiža I.
205
Fizika
Borisova L.
27
Klases audzināšana
Greiža I.
205
Bioloģija
Sniķere A.
36
Krievu valoda
Bikoviča R.
204
Krievu valoda
Bikoviča R.
204
Tr Latviešu valoda
Greiža I.
205
Sports
Gudrika A.
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Pas.vēst.
Čepele V.
24
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Ce Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Fizika
Borisova L.
27
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Latv.vēsture
Čepele V.
24
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
 
 
 
 
 
 
Pk Sociālās zinības
Lubāne I.
21
Geogrāfija
Hveckoviča V.
Sociālās zinības
Lubāne I.
21
Angļu valoda
Mironova I.
101
Ķīmija
Tučs I.
41
Literatūra
Greiža I.
205
 
 
 
 
 
 

8.c klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Literatūra
Babre S.
203
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Sociālās zinības
Lubāne I.
21
 
 
 
Ot Latv.vēsture
Čepele V.
24
Fizika
Sniķeris V.
27
Bioloģija
Sniķere A.
36
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Latviešu valoda
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 
Tr Latviešu valoda
Babre S.
203
Angļu valoda
Mironova I.
101
Mūzika
Ivanova I.
44
Matemātika
Kurme I.
34
Bioloģija
Sniķere A.
36
Fizika
Sniķeris V.
27
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Sports
Mika R.
Sporta z.
Ce Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Ķīmija
Tučs I.
41
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Pk Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Matemātika
Kurme I.
34
Angļu valoda
Mironova I.
101
Pas.vēst.
Čepele V.
24
Klases audzināšana
Kurme I.
34
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
 
 
 
 
 
 

8.b klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Pas.vēst.
Lubāne I.
21
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Mūzika
Klomāne T.
44
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Sports
Lukaševičs Z.
Fizika
Sniķeris V.
27
Matemātika
Kozlova M.
33
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Ot Geogrāfija
Kotebo J.
35
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Fizika
Sniķeris V.
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Matemātika
Kozlova M.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Tr Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Latv.vēsture
Lubāne I.
21
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Ķīmija
Kotebo J.
41
Ķīmija
Kotebo J.
41
Matemātika
Kozlova M.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Ce Matemātika
Kozlova M.
33
Sociālās zinības
Lavrenova O.
45
Bioloģija
Kotebo J.
36
Bioloģija
Kotebo J.
36
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
 
 
 
 
 
 
Pk Klases audzināšana
Klomāne T.
44
Geogrāfija
Kotebo J.
35
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Sports
Lukaševičs Z.
Matemātika
Kozlova M.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
 
 
 
 
 
 

8.a klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Klases audzināšana
Siņavska R.
23
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Literatūra
Babre S.
203
Ķīmija
Tučs I.
41
Sociālās zinības
Lubāne I.
21
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Kozlova M.
33
Ot Ķīmija
Tučs I.
41
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latv.vēsture
Čepele V.
24
Matemātika
Kozlova M.
33
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
Tr Sports
Gudrika A.
Mūzika
Ivanova I.
44
Matemātika
Kozlova M.
33
Latviešu valoda
Babre S.
203
Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Žagare D.
108
Bioloģija
Sniķere A.
36
 
 
 
Ce Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Matemātika
Kozlova M.
33
Pas.vēst.
Čepele V.
24
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Pk Matemātika
Kozlova M.
33
Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Matemātika
Kozlova M.
33
 
 
 

7.c klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Pas.vēst.
Čepele V.
24
Klases audzināšana
Čepele V.
24
Angļu valoda
Mironova I.
101
Sports
Mika R.
Sporta z.
Informātika
Sorokina I.
31
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Sociālās zinības
Lavrenova O.
45
 
 
 
Ot Matemātika
Kurme I.
34
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Kurme I.
34
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latv.vēsture
Čepele V.
24
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Kurme I.
34
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu valoda
Strode I.
Valodu kab.
Literatūra
Strode I.
Valodu kab.
Sports
Mika R.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Strode I.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Strode I.
Valodu kab.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Matemātika
Kurme I.
34
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Pk Latviešu valoda
Strode I.
Valodu kab.
Literatūra
Strode I.
Valodu kab.
Matemātika
Kurme I.
34
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Mūzika
Ivanova I.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
 
 
 

7.b klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latv.vēsture
Lubāne I.
21
Matemātika
Kozlova M.
33
Sports
Lukaševičs Z.
Matemātika
Kozlova M.
33
Matemātika
Kozlova M.
33
Informātika
Sorokina I.
31
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Kozlova M.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Geogrāfija
Kotebo J.
35
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
 
 
 
 
 
 
Informātika
Sorokina I.
31
Tr Matemātika
Kozlova M.
33
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Pas.vēst.
Lubāne I.
21
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Matemātika
Kozlova M.
33
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Ce Bioloģija
Kotebo J.
36
Bioloģija
Kotebo J.
36
Sociālās zinības
Lavrenova O.
45
Angļu valoda
Žagare D.
108
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Mūzika
Klomāne T.
44
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
 
 
 
Pk Angļu valoda
Žagare D.
108
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Geogrāfija
Kotebo J.
35
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Klases audzināšana
Žagare D.
108
Sports
Lukaševičs Z.
 
 
 

7.a klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Kurme I.
34
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Pas.vēst.
Čepele V.
24
Latv.vēsture
Čepele V.
24
Angļu valoda
Mironova I.
101
Bioloģija
Sniķere A.
36
Sports
Mika R.
Sporta z.
 
 
 
Ot Literatūra
Krasnobaja N.
202
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Kurme I.
34
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Tr Mūzika
Ivanova I.
44
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Sports
Mika R.
Sporta z.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Kurme I.
34
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Informātika
Sorokina I.
31
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Sociālās zinības
Lavrenova O.
45
Matemātika
Kurme I.
34
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda
Šumeiko E.
204
Bioloģija
Sniķere A.
36
Klases audzināšana
Mironova I.
101
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
 
 
 

6.b klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Kozlova M.
33
Matemātika
Kozlova M.
33
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Latv.vēsture
Lubāne I.
21
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
 
 
 
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
 
 
 
Ot Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Angļu valoda
Žagare D.
108
Dabas zinības
Kotebo J.
41
Dabas zinības
Kotebo J.
41
Sports
Lukaševičs Z.
Matemātika
Kozlova M.
33
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Tr Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Informātika
Sorokina I.
31
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
 
 
 
 
 
 
Ce Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Informātika
Sorokina I.
31
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Sociālās zinības
Lavrenova O.
45
Mūzika
Klomāne T.
44
Matemātika
Kozlova M.
33
 
 
 
 
 
 
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Angļu valoda
Žagare D.
108
Pk Literatūra
Rumjanceva N.
105
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Matemātika
Kozlova M.
33
Pas.vēst.
Lubāne I.
21
Sociālās zinības
Lavrenova O.
45
Klases audzināšana
Lavrenova O.
45
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201

6.a klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Krievu valoda
Bikoviča R.
204
Informātika
Sorokina I.
31
Latviešu valoda
Babre S.
203
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Klases audzināšana
Babre S.
203
Sociālās zinības
Lavrenova O.
45
 
 
 
 
 
 
Vācu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Babre S.
203
Informātika
Sorokina I.
31
Ot Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Literatūra
Babre S.
203
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda
Bikoviča R.
204
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Literatūra
Babre S.
203
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Angļu valoda
Žagare D.
108
Vācu valoda
Mironova I.
101
Tr Angļu valoda
Mironova I.
101
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
Sports
Gudrika A.
Mūzika
Ivanova I.
44
Latviešu valoda
Babre S.
203
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Ce Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Sociālās zinības
Lavrenova O.
45
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Latviešu valoda
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Pk Latv.vēsture
Čepele V.
24
Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
Pas.vēst.
Čepele V.
24
Mūzika
Ivanova I.
44
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Latviešu valoda
Babre S.
203

5.b klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Krievu valoda (dz.)
Šļomina I.
213
Matemātika
Tarakanova N.
Sports
Lukaševičs Z.
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Literatūra
Romane N.
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informātika
Sorokina I.
31
Ot Sports
Lukaševičs Z.
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu valoda (dz.)
Šļomina I.
Matemātika
Tarakanova N.
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Informātika
Sorokina I.
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Dabas zinības
Kotebo J.
41
Dabas zinības
Kotebo J.
41
Literatūra
Romane N.
200
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Tarakanova N.
213
Krievu valoda (dz.)
Šļomina I.
213
 
 
 
 
 
 
Ce Sociālās zinības
Lubāne I.
21
Klases audzināšana
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Tarakanova N.
Mūzika
Klomāne T.
44
Sociālās zinības
Lubāne I.
21
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Tarakanova N.
213
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Krievu valoda (dz.)
Šļomina I.
213
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.

5.a klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Kurme I.
34
Sociālās zinības
Lubāne I.
21
Informātika
Sorokina I.
31
Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
 
 
 
 
 
 
Informātika
Sorokina I.
31
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Ot Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Matemātika
Kurme I.
34
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Angļu valoda
Koļesņika O.
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Tr Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Mūzika
Ivanova I.
44
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Ce Klases audzināšana
Koļesņika O.
200
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Kurme I.
34
Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
Literatūra
Krasnobaja N.
202
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Pk Matemātika
Kurme I.
34
Sports
Gudrika A.
Mūzika
Ivanova I.
44
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Literatūra
Krasnobaja N.
202
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Koļesņika O.
200

4.c klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Rudziša V.
211
Sports
Mika R.
Sporta z.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Vizualā māksla
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Literatūra
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Dabas zinības
Rudziša V.
211
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mūzika
Ivanova I.
313
 
 
 
 
 
 
Tr Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Dabas zinības
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Sports
Mika R.
Sporta z.
Dabas zinības
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Sociālās zinības
Rudziša V.
211
Mūzika
Ivanova I.
313
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Mājturība un tehnologijas
Rudziša V.
211
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Klases audzināšana
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.b klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Sports
Lukaševičs Z.
Matemātika
Šļomina I.
212
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu valoda
Šļomina I.
212
Literatūra
Šļomina I.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
213
Matemātika
Trūle I.
309
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Ot Matemātika
Šļomina I.
212
Sports
Lukaševičs Z.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Krievu valoda
Šļomina I.
212
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
213
Matemātika
Trūle I.
309
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Tr Matemātika
Šļomina I.
212
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu valoda
Šļomina I.
212
Mūzika
Klomāne T.
313
Dabas zinības
Šļomina I.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Trūle I.
309
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
213
Ce Matemātika
Šļomina I.
212
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu valoda
Šļomina I.
212
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Šļomina I.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
213
Sociālās zinības
Šļomina I.
212
Matemātika
Trūle I.
309
Pk Dabas zinības
Šļomina I.
212
Sociālās zinības
Šļomina I.
212
Mājturība un tehnologijas
Šļomina I.
212
Klases audzināšana
Šļomina I.
212
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatūra
Maslobojeva L.
213

4.a klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Literatūra
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabas zinības
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Afanasjeva R.
110
Dabas zinības
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Mūzika
Ivanova I.
313
Sports
Gudrika A.
Vizualā māksla
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Afanasjeva R.
110
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Sports
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Dabas zinības
Afanasjeva R.
110
Mūzika
Ivanova I.
313
Mājturība un tehnologijas
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
Pk Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Sociālās zinības
Afanasjeva R.
110
Klases audzināšana
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.c klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Sociālās zinības
Bārtule J.
112
Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Vizualā māksla
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Bārtule J.
112
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Dabas zinības
Bārtule J.
112
Mūzika
Ivanova I.
313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Bārtule J.
112
Sports
Mika R.
Sporta z.
Dabas zinības
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Vizualā māksla
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mūzika
Ivanova I.
313
Sports
Mika R.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Ētika
Bārtule J.
112
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Mājturība un tehnologijas
Bārtule J.
112
Klases audzināšana
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristīgā mācība
Ivanova I.
313

3.b klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Sports
Lukaševičs Z.
Ētika
Maslobojeva L.
310
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
310
Matemātika
Maslobojeva L.
310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
310
Sports
Lukaševičs Z.
Dabas zinības
Maslobojeva L.
310
Sociālās zinības
Maslobojeva L.
310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
310
Mūzika
Klomāne T.
313
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Maslobojeva L.
310
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Maslobojeva L.
310
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
310
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Mājturība un tehnologijas
Maslobojeva L.
310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Maslobojeva L.
310
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
310
Dabas zinības
Maslobojeva L.
310
Klases audzināšana
Maslobojeva L.
310
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.a klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Dabas zinības
Kleina M.
113
Matemātika
Kleina M.
113
Vizualā māksla
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Mūzika
Ivanova I.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabas zinības
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Sports
Mika R.
Sporta z.
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Vizualā māksla
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Kleina M.
113
Sports
Mika R.
Sporta z.
Mūzika
Ivanova I.
313
Matemātika
Kleina M.
113
Sociālās zinības
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Ētika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mājturība un tehnologijas
Kleina M.
113
Klases audzināšana
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristīgā mācība
Ivanova I.
313

2.b klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Sports
Mika R.
Sporta z.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Ružāne V.
209
Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
Ētika
Ružāne V.
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Ružāne V.
209
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
Sports
Ružāne V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
Sociālās zinības
Ružāne V.
209
Mūzika
Klomāne T.
313
Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
Mājturība un tehnologijas
Ružāne V.
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
Matemātika
Ružāne V.
209
Dabas zinības
Ružāne V.
209
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Ružāne V.
209
Dabas zinības
Ružāne V.
209
Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Klases audzināšana
Ružāne V.
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.a klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Vizualā māksla
Martinova V
111
Sports
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Martinova V
111
Mūzika
Ivanova I.
313
Latviešu valoda
Martinova V
111
 
 
 
Sports
Martinova V
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Martinova V
111
Dabas zinības
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Sociālās zinības
Martinova V
111
Mājturība un tehnologijas
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Martinova V
111
Mūzika
Ivanova I.
313
Matemātika
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Dabas zinības
Martinova V
111
Ētika
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
Vizualā māksla
Martinova V
111
Klases audzināšana
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristīgā mācība
Ivanova I.
313

1.b klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Tarakanova N.
210
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Krievu valoda (dz.)
Tarakanova N.
210
Ētika
Tarakanova N.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Dabas zinības
Tarakanova N.
210
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Krievu valoda (dz.)
Tarakanova N.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Tarakanova N.
210
Dabas zinības
Tarakanova N.
210
Krievu valoda (dz.)
Tarakanova N.
210
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Mūzika
Klomāne T.
313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Tarakanova N.
210
Krievu valoda (dz.)
Tarakanova N.
210
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Sociālās zinības
Tarakanova N.
210
Mājturība un tehnologijas
Tarakanova N.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Tarakanova N.
210
Klases audzināšana
Tarakanova N.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a klase

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Sociālās zinības
Kovalenoka I.
109
Matemātika
Kovalenoka I.
109
Mājturība un tehnologijas
Kovalenoka I.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Mūzika
Ivanova I.
313
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Matemātika
Kovalenoka I.
109
Sports
Gudrika A.
Vizualā māksla
Kovalenoka I.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Kovalenoka I.
109
Ētika
Kovalenoka I.
109
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Vizualā māksla
Kovalenoka I.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Mūzika
Ivanova I.
313
Matemātika
Kovalenoka I.
109
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Dabas zinības
Kovalenoka I.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Sports
Gudrika A.
Dabas zinības
Kovalenoka I.
109
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Klases audzināšana
Kovalenoka I.
109