Klases

12.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Tehn.graf.
Siņavska R.
23
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Vācu valoda (V3)
Mironova I.
101
 
 
 
Ot Literatūra
Krasnobaja N.
202
Vācu valoda (V3)
Mironova I.
101
Bioloģija
Sniķere A.
36
Kulturoloģija
Štekele S.
23
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Sports
Mika R.
Sporta z.
 
 
 
Tr Ekonomika
Martinovs J.
23
Ekonomika
Martinovs J.
23
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Fizika
Sniķeris V.
27
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Martinovs J.
23
 
 
 
Ce Literatūra
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Martinovs J.
23
Matemātika
Martinovs J.
23
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Fizika
Sniķeris V.
27
Klases audzināšana
Krasnobaja N.
202
Ķīmija
Tučs I.
41
Pk Matemātika
Martinovs J.
23
Matemātika
Martinovs J.
23
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Vācu valoda (V3)
Mironova I.
101
Ķīmija
Tučs I.
41
Fizika
Sniķeris V.
27
Sports
Mika R.
Sports
Mika R.
Sporta z.

12.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Romančuka I.
201
Tehn.graf.
Siņavska R.
23
Literatūra
Greiža I.
205
Ķīmija
Tučs I.
41
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Matemātika
Martinovs J.
23
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Romančuka I.
201
Ķīmija
Tučs I.
41
Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Krievu val.un lit.
Veličko A.
108
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Sports
Mika R.
Sporta z.
 
 
 
Tr Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Ekonomika
Martinovs J.
23
Ekonomika
Martinovs J.
23
Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Bioloģija
Sniķere A.
36
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Romančuka I.
201
Latviešu valoda
Romančuka I.
201
Klases audzināšana
Romančuka I.
201
Matemātika
Martinovs J.
23
Matemātika
Martinovs J.
23
Fizika
Sniķeris V.
27
Krievu val.un lit.
Veličko A.
108
Krievu val.un lit.
Veličko A.
108
Pk Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Krievu val.un lit.
Veličko A.
108
Matemātika
Martinovs J.
23
Matemātika
Martinovs J.
23
Bioloģija
Sniķere A.
36
Fizika
Sniķeris V.
27
Sports
Mika R.
Sports
Mika R.
Sporta z.

12.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Tehn.graf.
Siņavska R.
23
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Sports
Gudrika A.
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Klases audzināšana
Šumeiko E.
204
Ot Latviešu valoda
Greiža I.
205
Matemātika
Bundere I.
32
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Ķīmija
Tučs I.
41
Fizika
Sniķeris V.
27
Tr Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Bundere I.
32
Ekonomika
Martinovs J.
23
Ekonomika
Martinovs J.
23
Progr.pam.
Saukāne R.
206
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Bundere I.
32
Ķīmija
Tučs I.
41
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Sports
Gudrika A.
Fizika
Sniķeris V.
27
 
 
 
Progr.pam.
Saukāne R.
206
Pk Bioloģija
Sniķere A.
36
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Matemātika
Bundere I.
32
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Ķīmija
Tučs I.
41
Fizika
Sniķeris V.
27
 
 
 

11.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Tehn.graf.
Siņavska R.
23
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Ot Ekonomika
Dimpere V.
23
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Progr.pam.
Saukāne R.
206
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Ķīmija
Tučs I.
41
Sports
Mika R.
Sporta z.
Latviešu valoda
Greiža I.
205
 
 
 
Kulturoloģija
Štekele S.
23
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Informātika
Saukāne R.
206
Tr Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Fizika
Sniķeris V.
27
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Informātika
Saukāne R.
206
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
 
 
 
Ce Mūzika
Klomāne T.
44
Matemātika
Bundere I.
32
Klases audzināšana
Hveckoviča V.
35
Ķīmija
Tučs I.
41
Fizika
Sniķeris V.
27
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
 
 
 
Pk Matemātika
Bundere I.
32
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Bundere I.
32
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Sports
Mika R.
Sports
Mika R.
Matemātika
Bundere I.
32
 
 
 
Vācu valoda (V3)
Mironova I.
101
Vācu valoda (V3)
Mironova I.
101
Krievu valoda (K3)
Šumeiko E.
204
Krievu valoda (K3)
Šumeiko E.
204

10.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Bioloģija
Kotebo J.
45
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Bioloģija
Kotebo J.
45
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
21
Ķīmija
Tučs I.
41
Ot Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
 
 
 
Matemātika
Bundere I.
32
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
21
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
 
 
 
Kulturoloģija
Štekele S.
23
Tr Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Informātika
Saukāne R.
206
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
 
 
 
Ce Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Fizika
Borisova L.
27
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Mūzika
Klomāne T.
44
Ķīmija
Tučs I.
41
Informātika
Saukāne R.
206
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Pk Krievu valoda (K3)
Šumeiko E.
204
Krievu valoda (K3)
Šumeiko E.
204
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Klases audzināšana
Kotebo J.
45
VAM
Mežulis J.
VAM
Mežulis J.
 
 
 
Vācu valoda (V3)
Mironova I.
101
Vācu valoda (V3)
Mironova I.
101

10.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Sports
Gudrika A.
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Bundere I.
32
Ot Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Informātika
Saukāne R.
206
Matemātika
Bundere I.
32
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Tr Informātika
Saukāne R.
206
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Matemātika
Bundere I.
32
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Bundere I.
32
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
 
 
 
Ce Ķīmija
Tučs I.
41
Mūzika
Klomāne T.
44
Progr.pam.
Saukāne R.
206
Fizika
Borisova L.
27
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Bundere I.
32
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Klases audzināšana
Greiža I.
205
Pk Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Bundere I.
32
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Sports
Gudrika A.
Sports
Gudrika A.
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
 
 
 
 
 
 

9.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Sports
Mika R.
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Matemātika
Kurme I.
34
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Literatūra
Babre S.
203
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Sports
Mika R.
 
 
 
Ot Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Literatūra
Babre S.
203
Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu valoda
Babre S.
203
Bioloģija
Sniķere A.
36
Fizika
Sniķeris V.
27
Mūzika
Ivanova I.
44
Latv.vēsture
Lubāne I.
24
Tr Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Fizika
Sniķeris V.
27
Matemātika
Kurme I.
34
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Latviešu valoda
Babre S.
203
Klases audzināšana
Kurme I.
34
 
 
 
Ce Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Bioloģija
Sniķere A.
36
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Kurme I.
34
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Pk Pas.vēst.
Lubāne I.
24
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu valoda
Babre S.
203
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
 
 
 
 
 
 

9.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Sociālās zinības
Lavrenova O.
Matemātika
Sorokina I.
Geogrāfija
Kotebo J.
45
Bioloģija
Kotebo J.
45
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Ot Geogrāfija
Kotebo J.
45
Matemātika
Sorokina I.
33
Latv.vēsture
Lubāne I.
Bioloģija
Kotebo J.
45
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Tr Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Matemātika
Sorokina I.
33
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mūzika
Klomāne T.
44
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Ce Fizika
Sniķeris V.
27
Ķīmija
Kotebo J.
45
Klases audzināšana
Klomāne T.
44
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Fizika
Sniķeris V.
27
Pas.vēst.
Lubāne I.
21
Ķīmija
Kotebo J.
45
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
 
 
 

9.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Latviešu valoda
Babre S.
203
Ķīmija
Tučs I.
41
Sports
Gudrika A.
Klases audzināšana
Siņavska R.
23
Angļu valoda
Žagare D.
108
Sociālās zinības
Lavrenova O.
 
 
 
Ot Matemātika
Bundere I.
32
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Bundere I.
32
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Fizika
Sniķeris V.
27
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Tr Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Latviešu valoda
Babre S.
203
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Literatūra
Babre S.
203
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
 
 
 
Ce Literatūra
Babre S.
203
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Bioloģija
Sniķere A.
36
Latv.vēsture
Lubāne I.
24
Pas.vēst.
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Bundere I.
32
 
 
 
Pk Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
Babre S.
203
Bioloģija
Sniķere A.
36
Fizika
Sniķeris V.
27
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Mūzika
Ivanova I.
44
 
 
 

8.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Angļu valoda
Mironova I.
101
Pas.vēst.
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Mironova I.
101
Matemātika
Kurme I.
34
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Strode I.
Valodu kab.
Matemātika
Kurme I.
34
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Matemātika
Kurme I.
34
Latv.vēsture
Lubāne I.
24
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Tr Literatūra
Strode I.
Valodu kab.
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Fizika
Sniķeris V.
27
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Kurme I.
34
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Strode I.
Valodu kab.
Literatūra
Strode I.
Valodu kab.
Klases audzināšana
Strode I.
Valodu kab.
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Strode I.
Valodu kab.
Sports
Mika R.
Fizika
Sniķeris V.
27
Bioloģija
Sniķere A.
36
Mūzika
Ivanova I.
44
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
 
 
 

8.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Sorokina I.
33
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Geogrāfija
Kotebo J.
45
Matemātika
Sorokina I.
33
 
 
 
Ot Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Ķīmija
Kotebo J.
45
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Pas.vēst.
Lubāne I.
21
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Tr Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mūzika
Klomāne T.
44
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
 
 
 
Ce Latv.vēsture
Lubāne I.
21
Fizika
Sniķeris V.
Sociālās zinības
Lavrenova O.
45
Geogrāfija
Kotebo J.
45
Bioloģija
Kotebo J.
45
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
Pk Fizika
Sniķeris V.
27
Ķīmija
Kotebo J.
45
Bioloģija
Kotebo J.
45
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Klases audzināšana
Žagare D.
108
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Matemātika
Sorokina I.
33
 
 
 
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Angļu valoda
Žagare D.
108

8.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Mironova I.
101
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
 
 
 
Ot Fizika
Sniķeris V.
27
Latv.vēsture
Lubāne I.
24
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Bioloģija
Sniķere A.
36
 
 
 
 
 
 
Tr Angļu valoda
Mironova I.
101
Sports
Mika R.
Sporta z.
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Klases audzināšana
Mironova I.
101
Fizika
Sniķeris V.
27
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Ce Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Matemātika
Kurme I.
34
Bioloģija
Sniķere A.
36
Sports
Mika R.
Sporta z.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Pas.vēst.
Lubāne I.
24
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Pk Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
Matemātika
Kurme I.
34
Mūzika
Ivanova I.
44
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 

7.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Ot Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
 
 
 
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Informātika
Sorokina I.
31
Tr Informātika
Sorokina I.
31
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Mūzika
Klomāne T.
44
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Matemātika
Sorokina I.
33
Ce Bioloģija
Kotebo J.
45
Latv.vēsture
Lubāne I.
21
Pas.vēst.
Lubāne I.
21
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Klases audzināšana
Lavrenova O.
21
Geogrāfija
Kotebo J.
45
Sociālās zinības
Lavrenova O.
45
 
 
 
Pk Bioloģija
Kotebo J.
45
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Matemātika
Sorokina I.
33
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Geogrāfija
Kotebo J.
45
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33

7.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Sports
Gudrika A.
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Literatūra
Babre S.
203
Klases audzināšana
Babre S.
203
Latv.vēsture
Lubāne I.
24
Sociālās zinības
Lavrenova O.
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
 
 
 
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Ot Bioloģija
Sniķere A.
36
Informātika
Saukāne R.
206
Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
 
 
 
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
Babre S.
203
Informātika
Saukāne R.
206
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Tr Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Babre S.
203
Mūzika
Ivanova I.
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Babre S.
203
Angļu valoda
Žagare D.
108
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Ce Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Latviešu valoda
Babre S.
203
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Pk Literatūra
Babre S.
203
Pas.vēst.
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Mironova I.
101
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Bioloģija
Sniķere A.
36
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
 
 
 
Latviešu valoda
Babre S.
203

6.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
Sociālās zinības
Lavrenova O.
Matemātika
Orlova K.
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Mūzika
Klomāne T.
44
 
 
 
Informātika
Sorokina I.
31
Ot Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Dabas zinības
Kotebo J.
45
Latv.vēsture
Trūle I.
21
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Sports
Lukaševičs Z.
Matemātika
Orlova K.
Matemātika
Orlova K.
33
 
 
 
Tr Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Orlova K.
Krievu valoda (dz.)
Veličko A.
105
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Ce Sociālās zinības
Lavrenova O.
Krievu valoda (dz.)
Veličko A.
105
Dabas zinības
Kotebo J.
Krievu valoda (dz.)
Veličko A.
105
Angļu valoda
Žagare D.
Literatūra
Veličko A.
105
 
 
 
 
 
 
Pk Pas.vēst.
Trūle I.
21
Matemātika
Orlova K.
33
Krievu valoda (dz.)
Veličko A.
105
Literatūra
Veličko A.
105
Klases audzināšana
Vasiļjeva A.
Informātika
Sorokina I.
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Kurme I.
33
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Ot Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Latv.vēsture
Trūle I.
21
Informātika
Saukāne R.
206
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Matemātika
Kurme I.
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Tr Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Kurme I.
34
Sports
Gudrika A.
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Mūzika
Ivanova I.
Sociālās zinības
Lavrenova O.
45
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Kurme I.
33
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Ce Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Klases audzināšana
Koļesņika O.
200
Matemātika
Kurme I.
34
Sports
Gudrika A.
Sociālās zinības
Lavrenova O.
Mūzika
Ivanova I.
44
 
 
 
Matemātika
Kurme I.
33
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Informātika
Saukāne R.
206
Pk Matemātika
Kurme I.
34
Pas.vēst.
Trūle I.
21
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Krievu valoda (K2)
Šumeiko E.
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Kurme I.
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101

5.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Klases audzināšana
Orlova K.
25
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Mūzika
Ivanova I.
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Sports
Mika R.
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Orlova K.
25
Informātika
Saukāne R.
206
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
 
 
 
 
 
 
Pk Sports
Mika R.
Mūzika
Ivanova I.
44
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Literatūra
Krasnobaja N.
202
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.

5.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Angļu valoda
Žagare D.
108
Dabas zinības
Kotebo J.
45
Matemātika
Orlova K.
25
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Ot Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Krievu valoda (dz.)
Veličko A.
105
Matemātika
Orlova K.
25
Dabas zinības
Kotebo J.
45
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Tr Mūzika
Klomāne T.
44
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Informātika
Saukāne R.
206
Angļu valoda
Žagare D.
108
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Krievu valoda (dz.)
Veličko A.
105
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Informātika
Saukāne R.
206
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Ce Krievu valoda (dz.)
Veličko A.
105
Sociālās zinības
Lavrenova O.
Literatūra
Veličko A.
Matemātika
Orlova K.
25
Klases audzināšana
Veličko A.
108
Matemātika
Orlova K.
25
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu valoda (dz.)
Veličko A.
105
Literatūra
Veličko A.
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201

5.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Literatūra
Babre S.
203
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
 
 
 
 
 
 
Ot Literatūra
Babre S.
203
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Mūzika
Ivanova I.
44
 
 
 
 
 
 
Tr Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Klases audzināšana
Saukāne R.
206
Angļu valoda
Šaudiņa M.
200
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informātika
Saukāne R.
206
Ce Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
Dabas zinības
Hveckoviča V.
35
Sports
Gudrika A.
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Matemātika
Orlova K.
25
Informātika
Saukāne R.
206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mūzika
Ivanova I.
44
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.

4.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Bārtule J.
112
Sports
Mika R.
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabas zinības
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Bārtule J.
112
Mūzika
Ivanova I.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Dabas zinības
Bārtule J.
112
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
Tr Mūzika
Ivanova I.
313
Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Sports
Mika R.
Sporta z.
Sociālās zinības
Bārtule J.
112
Vizualā māksla
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Matemātika
Bārtule J.
112
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Klases audzināšana
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Literatūra
Bārtule J.
112
Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Dabas zinības
Bārtule J.
112
Mājturība un tehnologijas
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Maslobojeva L.
310
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
310
Mūzika
Klomāne T.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Sociālās zinības
Maslobojeva L.
310
 
 
 
 
 
 
Ot Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
310
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
310
Matemātika
Maslobojeva L.
310
Literatūra
Maslobojeva L.
310
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Dabas zinības
Maslobojeva L.
310
Mājturība un tehnologijas
Maslobojeva L.
310
 
 
 
 
 
 
Ce Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
310
Matemātika
Maslobojeva L.
310
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Sociālās zinības
Maslobojeva L.
310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Matemātika
Maslobojeva L.
310
Dabas zinības
Maslobojeva L.
310
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Klases audzināšana
Maslobojeva L.
310
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Sports
Mika R.
Dabas zinības
Kleina M.
113
Matemātika
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
Ot Mūzika
Ivanova I.
313
Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mājturība un tehnologijas
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Latviešu valoda
Kleina M.
113
Matemātika
Kleina M.
113
Mūzika
Ivanova I.
313
Dabas zinības
Kleina M.
113
Vizualā māksla
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Literatūra
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Klases audzināšana
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Kleina M.
113
Matemātika
Kleina M.
113
Sports
Mika R.
Sociālās zinības
Kleina M.
113
Dabas zinības
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 

3.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mūzika
Klomāne T.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Ružāne V.
209
Sports
Mika R.
Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Dabas zinības
Ružāne V.
209
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Ružāne V.
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Ružāne V.
209
Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Ētika
Ružāne V.
209
Mājturība un tehnologijas
Ružāne V.
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
Sociālās zinības
Ružāne V.
209
Dabas zinības
Ružāne V.
209
Klases audzināšana
Ružāne V.
209
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
Matemātika
Ružāne V.
209
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Sports
Mika R.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabas zinības
Martinova V
111
Mājturība un tehnologijas
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Mūzika
Ivanova I.
313
Latviešu valoda
Martinova V
111
Vizualā māksla
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Sports
Gudrika A.
Matemātika
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Sociālās zinības
Martinova V
111
Vizualā māksla
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
Mūzika
Ivanova I.
313
Ētika
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristīgā mācība
Ivanova I.
313
Pk Sports
Gudrika A.
Latviešu valoda
Martinova V
111
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabas zinības
Martinova V
111
Klases audzināšana
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mūzika
Klomāne T.
313
Sociālās zinības
Tarakanova N.
210
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Krievu valoda (dz.)
Tarakanova N.
210
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Krievu valoda (dz.)
Tarakanova N.
210
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
Sports
Tarakanova N.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Tarakanova N.
210
Krievu valoda (dz.)
Tarakanova N.
210
Dabas zinības
Tarakanova N.
210
Mājturība un tehnologijas
Tarakanova N.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Tarakanova N.
210
Krievu valoda (dz.)
Tarakanova N.
210
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabas zinības
Tarakanova N.
210
Klases audzināšana
Tarakanova N.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Tarakanova N.
210
Krievu valoda (dz.)
Tarakanova N.
210
Matemātika
Tarakanova N.
210
Ētika
Tarakanova N.
210
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Kovalenoka I.
109
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Sociālās zinības
Kovalenoka I.
109
Vizualā māksla
Kovalenoka I.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Kovalenoka I.
109
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Ētika
Kovalenoka I.
109
 
 
 
Sports
Kovalenoka I.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Kovalenoka I.
109
Mūzika
Ivanova I.
313
Dabas zinības
Kovalenoka I.
109
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Vizualā māksla
Kovalenoka I.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Matemātika
Kovalenoka I.
109
Mūzika
Ivanova I.
313
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Kovalenoka I.
109
Dabas zinības
Kovalenoka I.
109
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Mājturība un tehnologijas
Kovalenoka I.
109
Klases audzināšana
Kovalenoka I.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Ētika
Rudziša V.
211
Dabas zinības
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Vizualā māksla
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Sports
Gudrika A.
Sociālās zinības
Rudziša V.
211
Mūzika
Ivanova I.
313
Vizualā māksla
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Mūzika
Ivanova I.
313
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Rudziša V.
211
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabas zinības
Rudziša V.
211
Mājturība un tehnologijas
Rudziša V.
211
Klases audzināšana
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mūzika
Klomāne T.
313
Matemātika
Šļomina I.
212
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Krievu valoda (K2)
Šļomina I.
212
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Šļomina I.
212
Sports
Mika R.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Šļomina I.
212
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu valoda (K2)
Šļomina I.
212
Dabas zinības
Šļomina I.
212
Ētika
Šļomina I.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Šļomina I.
212
Sports
Mika R.
Sporta z.
Krievu valoda (K2)
Šļomina I.
212
Mājturība un tehnologijas
Šļomina I.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Krievu valoda (K2)
Šļomina I.
212
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Dabas zinības
Šļomina I.
212
Sociālās zinības
Šļomina I.
212
Klases audzināšana
Šļomina I.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Sociālās zinības
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Dabas zinības
Afanasjeva R.
110
Mūzika
Ivanova I.
313
Vizualā māksla
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Dabas zinības
Afanasjeva R.
110
Sports
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Mūzika
Ivanova I.
313
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Ētika
Afanasjeva R.
110
Mājturība un tehnologijas
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Vizualā māksla
Afanasjeva R.
110
Klases audzināšana
Afanasjeva R.
110