Klases

12.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Klases audzināšana
Hveckoviča V.
35
Sports
Mika R.
Tehn.graf.
Siņavska R.
23
 
 
 
Ot Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Matemātika
Bundere I.
32
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Tr Sports
Mika R.
Sports
Mika R.
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Ķīmija
Tučs I.
41
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
 
 
 
Kulturoloģija
Štekele S.
23
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
 
 
 
 
 
 
Ce Ekonomika
Martinovs J.
23
Ekonomika
Martinovs J.
23
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Pk Matemātika
Bundere I.
32
Fizika
Sniķeris V.
27
Progr.pam.
Sorokina I.
31
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
 
 
 
Vācu valoda (V3)
Mironova I.
101
Vācu valoda (V3)
Mironova I.
101
Vācu valoda (V3)
Mironova I.
101
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
 
 
 
 
 
 

11.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Matemātika
Martinovs J.
23
Matemātika
Martinovs J.
23
Latviešu valoda
Greiža I.
206
Latviešu valoda
Greiža I.
206
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Ot Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
 
 
 
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Literatūra
Greiža I.
Literatūra
Greiža I.
Klases audzināšana
Kotebo J.
45
 
 
 
Ekonomika
Dimpere V.
23
Tr Informātika
Sorokina I.
31
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Kulturoloģija
Štekele S.
23
Matemātika
Martinovs J.
23
Matemātika
Martinovs J.
23
 
 
 
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Ce Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Matemātika
Martinovs J.
23
Mūzika
Ivanova I.
44
Bioloģija
Kotebo J.
45
Bioloģija
Kotebo J.
45
Sports
Mika R.
Sporta z.
Tehn.graf.
Siņavska R.
23
Pk Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Sports
Mika R.
Sports
Mika R.
VAM
Mežulis J.
VAM
Mežulis J.
 
 
 
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101

11.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Tehn.graf.
Siņavska R.
Sports
Mika R.
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ot Mūzika
Ivanova I.
44
Ekonomika
Dimpere V.
23
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Tr Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Informātika
Sorokina I.
31
Klases audzināšana
Greiža I.
205
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
 
 
 
Ce Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Sports
Mika R.
Sporta z.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Progr.pam.
Sorokina I.
31
 
 
 
Pk Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
 
 
 

10.3 klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Vēst.un soc.zin.
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.
Lubāne I.
24
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31
Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Ot Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Krievu valoda (K2)
Veličko A.
105
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Sports
Mika R.
Sporta z.
Tr Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Vēst.un soc.zin.
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.
Lubāne I.
24
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
 
 
 
Ce Sports
Mika R.
Sports
Mika R.
Krievu valoda (K2)
Veličko A.
105
Krievu valoda (K2)
Veličko A.
105
Klases audzināšana
Šmaukstele A.
102
VAM
Laizāns
VAM
Laizāns
 
 
 
Pk Fizika
Sniķeris V.
27
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Latviešu valoda
Greiža I.
205
 
 
 

10.1/2 klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Matemātika
Bundere I.
32
Klases audzināšana
Sniķere A.
36
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Programmēšana
Sorokina I.
31
Programmēšana
Sorokina I.
31
Uzņēmējdarb.pam.
Dimpere V.
Uzņēmējdarb.pam.
Dimpere V.
23
Ot Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Sports
Mika R.
Sporta z.
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Tr Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Krievu valoda (K2)
Veličko A.
105
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Ķīmija
Tučs I.
41
Krievu valoda (K2)
Veličko A.
105
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Greiža I.
205
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Matemātika
Bundere I.
32
Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Fizika
Sniķeris V.
27
Krievu valoda (K2)
Veličko A.
105
Programmēšana
Sorokina I.
31
 
 
 
Pk  
 
 
 
 
 
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Sports
Mika R.
Sports
Mika R.
 
 
 
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31

9.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Latv.vēsture
Lubāne I.
24
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Strode I.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Strode I.
Valodu kab.
Pas.vēst.
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
 
 
 
Tr Literatūra
Strode I.
Valodu kab.
Literatūra
Strode I.
Valodu kab.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
Ce Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Latviešu valoda
Strode I.
Valodu kab.
Klases audzināšana
Strode I.
Valodu kab.
Pk Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mūzika
Ivanova I.
44
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.

9.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Matemātika
Kurme I.
34
Angļu valoda
Žagare D.
108
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Ot Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Ķīmija
Kotebo J.
45
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Tr Klases audzināšana
Žagare D.
108
Pas.vēst.
Lubāne I.
24
Mūzika
Ivanova I.
44
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Ce Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Ķīmija
Kotebo J.
45
Latv.vēsture
Lubāne I.
24
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Pk Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201

9.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Klases audzināšana
Mironova I.
101
Matemātika
Kurme I.
34
Sports
Mika R.
Sporta z.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Ot Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
 
 
 
 
 
 
Tr Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
 
 
 
Ce Mūzika
Ivanova I.
44
Latv.vēsture
Lubāne I.
24
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Pk Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Latviešu valoda
Babre S.
203
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Pas.vēst.
Lubāne I.
24
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.

8.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Ot Krievu valoda (dz.)
Rumjanceva N.
105
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Latv.vēsture
Lubāne I.
24
Klases audzināšana
Lavrenova O.
21
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Tr Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Matemātika
Sorokina I.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Literatūra
Rumjanceva N.
105
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Ce Fizika
Sniķeris V.
27
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Fizika
Sniķeris V.
27
Pas.vēst.
Lubāne I.
24
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Pk Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Mūzika
Ivanova I.
44
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Ķīmija
Tučs I.
45
Ķīmija
Tučs I.
45
 
 
 
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201

8.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
 
 
 
 
 
 
Ot Latv.vēsture
Lubāne I.
24
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Klases audzināšana
Babre S.
203
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Tr Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Ce Pas.vēst.
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Mūzika
Ivanova I.
44
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
 
 
 
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Latviešu valoda
Babre S.
203
Angļu valoda
Žagare D.
108
Pk Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.

7.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
 
 
 
Ot Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Krievu val.un lit.
Veličko A.
105
Krievu val.un lit.
Veličko A.
105
 
 
 
Tr Krievu val.un lit.
Veličko A.
105
Mūzika
Ivanova I.
44
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Dizains un tehn.
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Dizains un tehn.
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
 
 
 
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Ce Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Inženierzinības
Šaudiņš J.
45
 
 
 
Klases audzināšana
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
Datorika
Saukāne R.
206
Pk Datorika
Saukāne R.
206
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
 
 
 
 
 
 

7.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Teātra māksla
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 
Vācu valoda (V2)
Bikoviča R.
201
Ot Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Geogrāfija
Hveckoviča V.
35
Datorika
Saukāne R.
206
Matemātika
Kurme I.
33
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
 
 
 
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Tr Matemātika
Kurme I.
33
Matemātika
Kurme I.
33
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Klases audzināšana
Koļesņika O.
200
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Angļu valoda
Koļesņika O.
200
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Ce Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Mūzika
Ivanova I.
44
Inženierzinības
Šaudiņš J.
45
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Mājt.meit.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Mājt.meit.
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Pk Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kurme I.
33
Matemātika
Kurme I.
33
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
 
 
 
Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu valoda
Babre S.
203
Datorika
Saukāne R.
206

6.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Klases audzināšana
Orlova K.
25
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
Ot Informātika
Saukāne R.
206
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Mūzika
Ivanova I.
44
Mūzika
Ivanova I.
44
 
 
 
Tr Dabaszinības
Kotebo J.
45
Dabaszinības
Kotebo J.
45
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
 
 
 
 
 
 
Ce Literatūra
Krasnobaja N.
202
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Matemātika
Orlova K.
25
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Pk Latv.vēsture
Trūle I.
21
Pas.vēst.
Trūle I.
21
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
 
 
 
 
 
 
Ot Dabaszinības
Kotebo J.
45
Dabaszinības
Kotebo J.
45
Mūzika
Ivanova I.
44
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Tr Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Informātika
Saukāne R.
206
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Informātika
Saukāne R.
206
 
 
 
Ce Literatūra
Veličko A.
105
Literatūra
Veličko A.
105
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda (dz.)
Veličko A.
105
Krievu valoda (dz.)
Veličko A.
105
Matemātika
Orlova K.
25
 
 
 
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Pk Klases audzināšana
Veličko A.
108
Krievu valoda (dz.)
Veličko A.
105
Krievu valoda (dz.)
Veličko A.
105
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latv.vēsture
Trūle I.
21
Pas.vēst.
Trūle I.
21
 
 
 
 
 
 

6.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Matemātika
Orlova K.
25
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Dabaszinības
Kotebo J.
45
Dabaszinības
Kotebo J.
45
 
 
 
 
 
 
Ot Angļu valoda
Mironova I.
101
Mūzika
Ivanova I.
44
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Sports
Lukaševičs Z.
Sports
Lukaševičs Z.
 
 
 
 
 
 
Tr Mūzika
Ivanova I.
44
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Klases audzināšana
Saukāne R.
206
 
 
 
 
 
 
Ce Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Informātika
Saukāne R.
206
Pk Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Latv.vēsture
Trūle I.
21
Pas.vēst.
Trūle I.
21
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Informātika
Saukāne R.
206
 
 
 
 
 
 

5.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
200
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
200
 
 
 
 
 
 
Ot Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Informātika
Saukāne R.
206
Mūzika
Ivanova I.
44
Matemātika
Orlova K.
25
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Tr Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Dabaszinības
Kotebo J.
45
Dabaszinības
Kotebo J.
45
Klases audzināšana
Krasnobaja N.
202
Mūzika
Ivanova I.
44
 
 
 
 
 
 
Ce Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
 
 
 
 
 
 
Pk Literatūra
Krasnobaja N.
202
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Sports
Gudrika A.
Sports
Gudrika A.
Dabaszinības
Kotebo J.
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Dabaszinības
Kotebo J.
45
Dabaszinības
Kotebo J.
45
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
200
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
200
Krievu valoda (dz.)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (dz.)
Aleksejeva E.
204
 
 
 
 
 
 
Ot Literatūra
Aleksejeva E.
204
Literatūra
Aleksejeva E.
204
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
200
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Klases audzināšana
Aleksejeva E.
204
 
 
 
 
 
 
Tr  
 
 
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Mūzika
Ivanova I.
44
Matemātika
Tarakanova N.
200
 
 
 
 
 
 
Informātika
Saukāne R.
206
Mājturība un tehnologijas
Vasiļjeva A.
Mājt.meit.
Ce Krievu valoda (dz.)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (dz.)
Aleksejeva E.
204
Matemātika
Tarakanova N.
200
Matemātika
Tarakanova N.
200
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
 
 
 
 
 
 
Pk Sports
Gudrika A.
Sports
Gudrika A.
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Informātika
Saukāne R.
206
Matemātika
Tarakanova N.
200
Matemātika
Tarakanova N.
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Latviešu valoda
Martinova V
200
Latviešu valoda
Martinova V
200
Dabaszinības
Kotebo J.
45
Dabaszinības
Kotebo J.
45
Klases audzināšana
Siņavska R.
23
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 
 
 
 
Ot Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
200
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
200
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Sports
Gudrika A.
Sports
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.meit.
Tr Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Vizualā māksla
Siņavska R.
Viz.m.
Mūzika
Ivanova I.
44
Dabaszinības
Kotebo J.
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Martinova V
201
Informātika
Saukāne R.
206
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
200
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
200
 
 
 
 
 
 
Pk Literatūra
Martinova V
200
Literatūra
Martinova V
200
Latviešu valoda
Martinova V
200
Latviešu valoda
Martinova V
200
Matemātika
Orlova K.
25
Mūzika
Ivanova I.
44
 
 
 
 
 
 

4.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Matemātika
Tarakanova N.
310
Krievu val.un lit.
Ružāne V.
209
Mūzika
Klomāne T.
313
Dizains un tehn.
Ružāne V.
209
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu val.un lit.
Ružāne V.
209
Matemātika
Tarakanova N.
310
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
209
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Datorika
Saukāne R.
206
 
 
 
 
 
 
Tr Krievu val.un lit.
Ružāne V.
209
Matemātika
Tarakanova N.
310
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Klases audzināšana
Ružāne V.
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Tarakanova N.
310
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
309
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
309
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Tarakanova N.
310
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Dabaszinības
Kotebo J.
309
Dabaszinības
Kotebo J.
309
Sports un ves.
Gudrika A.
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 

4.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Sports un ves.
Gudrika A.
Sports un ves.
Gudrika A.
Literatūra
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Matemātika
Tarakanova N.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Martinova V
111
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
309
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
309
Matemātika
Tarakanova N.
Vizualā māksla
Martinova V
111
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
111
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Tarakanova N.
Latviešu valoda
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Dizains un tehn.
Martinova V
111
Dizains un tehn.
Martinova V
111
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
Ce Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Matemātika
Tarakanova N.
Mūzika
Klomāne T.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datorika
Saukāne R.
206
Pk Dabaszinības
Kotebo J.
309
Dabaszinības
Kotebo J.
309
Mūzika
Klomāne T.
313
Matemātika
Tarakanova N.
Klases audzināšana
Martinova V
111
Datorika
Saukāne R.
206
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Tarakanova N.
210
Matemātika
Tarakanova N.
210
Ētika
Tarakanova N.
210
Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Tarakanova N.
210
Dabaszinības
Tarakanova N.
210
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
210
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Tarakanova N.
210
 
 
 
Sports
Gudrika A.
Sports
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
Ce Mūzika
Klomāne T.
313
Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
210
Mājturība un tehnologijas
Ružāne V.
210
Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
210
Klases audzināšana
Tarakanova N.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
210
Sociālās zinības
Tarakanova N.
210
Dabaszinības
Tarakanova N.
210
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Matemātika
Kovalenoka I.
109
Matemātika
Kovalenoka I.
109
Mūzika
Klomāne T.
313
Mājturība un tehnologijas
Kovalenoka I.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Sociālās zinības
Kovalenoka I.
109
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Vizualā māksla
Kovalenoka I.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Kovalenoka I.
109
Matemātika
Kovalenoka I.
109
Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
 
 
 
Sports
Kovalenoka I.
Klases audzināšana
Kovalenoka I.
109
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabaszinības
Kovalenoka I.
109
Mūzika
Klomāne T.
313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Kovalenoka I.
109
Dabaszinības
Kovalenoka I.
109
Ētika
Kovalenoka I.
109
Vizualā māksla
Kovalenoka I.
109
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Mūzika
Klomāne T.
313
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Dabaszinības
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Vizualā māksla
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
 
 
 
Sports
Rudziša V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Dabaszinības
Rudziša V.
211
Vizualā māksla
Rudziša V.
211
Ētika
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Mūzika
Klomāne T.
313
Matemātika
Rudziša V.
211
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Mājturība un tehnologijas
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Sociālās zinības
Rudziša V.
211
Klases audzināšana
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Krievu valoda (dz.)
Rudzīte Ž.
212
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Rudzīte Ž.
212
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Mūzika
Klomāne T.
313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Sports
Gudrika A.
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
212
Krievu valoda (dz.)
Rudzīte Ž.
212
Dabaszinības
Rudzīte Ž.
212
Mājturība un tehnologijas
Rudzīte Ž.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Rudzīte Ž.
212
Krievu valoda (dz.)
Rudzīte Ž.
212
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
Sports
Rudzīte Ž.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Rudzīte Ž.
212
Ētika
Rudzīte Ž.
212
Dabaszinības
Rudzīte Ž.
212
Krievu valoda (dz.)
Rudzīte Ž.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Krievu valoda (dz.)
Rudzīte Ž.
212
Sociālās zinības
Rudzīte Ž.
212
Matemātika
Rudzīte Ž.
212
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Klases audzināšana
Rudzīte Ž.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Sports
Gudrika A.
Ētika
Afanasjeva R.
110
Mājturība un tehnologijas
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Afanasjeva R.
110
Sociālās zinības
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
 
 
 
Sports
Afanasjeva R.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Mūzika
Klomāne T.
313
Vizualā māksla
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Afanasjeva R.
110
Dabaszinības
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Dabaszinības
Afanasjeva R.
110
Vizualā māksla
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Mūzika
Klomāne T.
313
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Klases audzināšana
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Sports un ves.
Gudrika A.
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Dabaszinības
Bārtule J.
112
Vizualā māksla
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Mūzika
Klomāne T.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Dizains un tehn.
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Dabaszinības
Bārtule J.
112
Mūzika
Klomāne T.
313
Klases audzināšana
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Sociālās zinības
Bārtule J.
112
Vizualā māksla
Bārtule J.
112
Matemātika
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Sociālās zinības
Maslobojeva L.
213
Matemātika
Maslobojeva L.
213
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Dizains un tehn.
Maslobojeva L.
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
213
Sports un ves.
Gudrika A.
Sports un ves.
Gudrika A.
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
213
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Maslobojeva L.
213
Mūzika
Klomāne T.
313
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
213
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Maslobojeva L.
213
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
213
Dabaszinības
Maslobojeva L.
213
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Dizains un tehn.
Maslobojeva L.
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Maslobojeva L.
213
Dabaszinības
Maslobojeva L.
213
Klases audzināšana
Maslobojeva L.
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Mūzika
Klomāne T.
313
Matemātika
Kleina M.
113
Vizualā māksla
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Kleina M.
113
Dabaszinības
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Vizualā māksla
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Matemātika
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Dabaszinības
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Dizains un tehn.
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Sociālās zinības
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Kleina M.
113
Mūzika
Klomāne T.
313
Klases audzināšana
Kleina M.
113