Klases

12.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Tehn.graf.
Siņavska R.
45
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Klases audzināšana
Kotebo J.
108
Ot Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Kulturoloģija
Štekele S.
401.
Kulturoloģija
Štekele S.
401.
Ekonomika
Martinovs J.
45
Ekonomika
Martinovs J.
45
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Vācu valoda (V3)
Mironova I.
101
Vācu valoda (V3)
Mironova I.
101
Ekonomika
Martinovs J.
45
Ekonomika
Martinovs J.
45
Tr Matemātika
Martinovs J.
45
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Bioloģija
Kotebo J.
37
Bioloģija
Kotebo J.
37
 
 
 
Ce Matemātika
Martinovs J.
45
Matemātika
Martinovs J.
45
Ekonomika
Martinovs J.
45
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Literatūra
Purviņa A.
Valodu kab.
Literatūra
Purviņa A.
Valodu kab.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Pk Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Martinovs J.
45
Matemātika
Martinovs J.
45
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
 
 
 
 
 
 

12.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Tehn.graf.
Siņavska R.
45
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
 
 
 
Ot Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Ekonomika
Martinovs J.
45
Ekonomika
Martinovs J.
45
Sports
Mika R.
Sporta z.
Tr Ķīmija
Tučs I.
41
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Progr.pam.
Sorokina I.
31
 
 
 
Ce Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Fizika
Borisova L.
27
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Sports
Mika R.
Sporta z.
Sports
Mika R.
Sporta z.
Pk Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Klases audzināšana
Greiža I.
205
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
 
 
 

11.3 klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
 
 
 
Ot Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Bioloģija
Sniķere A.
36
Latviešu valoda
Greiža I.
 
 
 
Tr Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
 
 
 
Ce Vēst.un soc.zin.
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.
Lubāne I.
24
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Pk Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Klases audzināšana
Šmaukstele A.
102
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
VAM
Kļaviņš I.
VAM
Kļaviņš I.

11.1/2.klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
 
 
 
Ot Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Klases audzināšana
Sniķere A.
36
Tr Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Sports un ves.
Mika R.
Programmēšana
Sorokina I.
31
Programmēšana
Sorokina I.
31
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
 
 
 
Uzņēmējdarb.pam.
Zeltiņa-Ušp. I.
401.
Uzņēmējdarb.pam.
Zeltiņa-Ušp. I.
401.
Ce Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Programmēšana
Sorokina I.
31
 
 
 
Pk Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Bioloģija
Sniķere A.
36
Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
 
 
 

10.2 klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31
 
 
 
Ot Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Tr Latviešu valoda
Greiža I.
205
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Matemātika
Bundere I.
32
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Uzņēmējdarb.pam.
Zeltiņa-Ušp. I.
401.
Uzņēmējdarb.pam.
Zeltiņa-Ušp. I.
401.
 
 
 
Ce Fizika
Sniķeris V.
27
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Matemātika
Bundere I.
32
Klases audzināšana
Bundere I.
32
Pk Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Bundere I.
32
Matemātika
Bundere I.
32
 
 
 

10.1/3 klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Matemātika
Martinovs J.
45
Matemātika
Martinovs J.
45
Matemātika
Martinovs J.
45
 
 
 
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31
Vēst.un soc.zin.
Lubāne I.
24
Ot Matemātika
Martinovs J.
45
Matemātika
Martinovs J.
45
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Fizika
Sniķeris V.
27
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Tr Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ķīmija
Tučs I.
41
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Latviešu valoda
Greiža I.
205
Matemātika
Martinovs J.
45
Matemātika
Martinovs J.
45
 
 
 
Ce Literatūra
Greiža I.
205
Literatūra
Greiža I.
205
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Angļu valoda
Šmaukstele A.
102
Programmēšana
Sorokina I.
31
Programmēšana
Džafarova,Sorokina I.
31
Programmēšana
Džafarova,Sorokina I.
31
Klases audzināšana
Tučs I.
41
Vēst.un soc.zin.
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.
Lubāne I.
24
Pk Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Matemātika
Martinovs J.
45
 
 
 
 
 
 
VAM
Kļaviņš I.
VAM
Kļaviņš I.

9.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Sports
Mika R.
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.m.
Ot Pas.vēst.
Lubāne I.
24
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu valoda (dz.)
Veļičko A.
105
Krievu valoda (dz.)
Veļičko A.
105
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Tr Literatūra
Veļičko A.
105
Literatūra
Veļičko A.
105
Latv.vēsture
Lubāne I.
24
Klases audzināšana
Lavrenova O.
21
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
 
 
 
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Ce Matemātika
Kļ.-Lozda L.
33
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
33
Krievu valoda (dz.)
Veļičko A.
105
Sports
Mika R.
Sporta z.
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
 
 
 
Matemātika
Sorokina I.
Matemātika
Sorokina I.
Pk Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Mūzika
Ivanova I.
44
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201

9.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Sports
Mika R.
Latv.vēsture
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.m.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.m.
Latviešu valoda
Babre S.
203
Ot Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Latviešu valoda
Babre S.
203
Pas.vēst.
Lubāne I.
24
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
200
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
 
 
 
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Angļu valoda
Žagare D.
108
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Tr Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Klases audzināšana
Babre S.
203
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Ce Sports
Mika R.
Sporta z.
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
200
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
200
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Vācu valoda (V2)
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Pk Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Mūzika
Ivanova I.
44
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 

8.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Sports un ves.
Mika R.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Bioloģija
Sniķere A.
36
 
 
 
Ot Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu valoda
Babre S.
203
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Dizains un tehn.
Siņavska R.,Vjakse G.
Mājt.m.
Klases audzināšana
Lubāne I.
24
Sociālās zinības
Lavrenova O.
Bioloģija
Sniķere A.
36
 
 
 
Tr Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Datorika
Saukāne R.
206
Ģeogrāfija
Lubāne I.
24
Ģeogrāfija
Lubāne I.
24
 
 
 
Ce Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Mūzika
Ivanova I.
44
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Datorika
Saukāne R.
206
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 

8.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Sorokina I.
33
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
 
 
 
Ot Angļu valoda
Žagare D.
108
Ģeogrāfija
Kotebo J.
35
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
 
 
 
Tr Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Klases audzināšana
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Angļu valoda
Žagare D.
108
Datorika
Saukāne R.
206
 
 
 
Ce Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Mājt.m.
Datorika
Saukāne R.
206
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 
Datorika
Saukāne R.
206
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Pk Matemātika
Sorokina I.
33
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
Matemātika
Sorokina I.
33
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Mūzika
Ivanova I.
44
Sports un ves.
Mika R.
 
 
 
Datorika
Saukāne R.
206

8.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Sports un ves.
Mika R.
Latviešu valoda
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
Ot Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Dizains un tehn.
Siņavska R.,Vjakse G.
Mājt.m.
Ģeogrāfija
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija
Kotebo J.
35
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 
Vācu valoda (V2)
Bikoviča R.
200
Tr Datorika
Saukāne R.
206
Datorika
Saukāne R.
206
Klases audzināšana
Kurme I.
34
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Mūzika
Ivanova I.
44
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 
Pk Matemātika
Kurme I.
34
Angļu valoda
Mironova I.
101
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Angļu valoda
Mironova I.
101
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
 
 
 

7.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latvijas un pasaules vēsture
Trūle I.
26
Latvijas un pasaules vēsture
Trūle I.
26
Literatūra
Strode I.
200
Latviešu valoda
Strode I.
200
Latviešu valoda
Strode I.
200
Angļu valoda
Žagare D.
108
Klases audzināšana
Strode I.
200
 
 
 
Ot Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Literatūra
Strode I.
200
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Teātra māksla
Babre S.
203
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
 
 
 
Tr Angļu valoda
Žagare D.
108
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 
Matemātika
Kurme I.
34
Dizains un tehn.
Siņavska R.,Vjakse G.
Majt.z.
Dizains un tehn.
Siņavska R.,Vjakse G.
Majt.z.
 
 
 
 
 
 
Datorika
Saukāne R.
Ce Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
 
 
 
Pk Datorika
Saukāne R.
206
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Mūzika
Ivanova I.
44
Latviešu valoda
Strode I.
200
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
 
 
 
 
 
 

7.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
 
 
 
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Ot Klases audzināšana
Veļičko A.
105
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Datorika
Saukāne R.
206
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
Angļu valoda
Žagare D.
108
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Tr Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Matemātika
Sorokina I.
33
Datorika
Saukāne R.
206
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Ce Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Dizains un tehn.
Vjakse G.,Siņavska R.
Mājt.m.
Dizains un tehn.
Vjakse G.,Siņavska R.
Mājt.m.
Mūzika
Ivanova I.
44
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
 
 
 
 
 
 
Pk Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
 
 
 
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108

7.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Latvijas un pasaules vēsture
Trūle I.
26
Latvijas un pasaules vēsture
Trūle I.
26
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
Strode I.
200
Klases audzināšana
Trūle I.
26
 
 
 
Ot Datorika
Saukāne R.
Matemātika
Kurme I.
33
Bioloģija
Sniķere A.
36
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Teātra māksla
Babre S.
203
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
 
 
 
Tr Dizains un tehn.
Siņavska R.,Vjakse G.
Mājt.m.
Dizains un tehn.
Siņavska R.,Vjakse G.
Mājt.m.
Mūzika
Ivanova I.
44
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Matemātika
Kurme I.
34
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Kurme I.
34
Inženierzinības
Sniķeris V.
Bioloģija
Sniķere A.
36
Angļu valoda
Žagare D.
108
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Literatūra
Strode I.
200
 
 
 
Pk Literatūra
Strode I.
200
Latviešu valoda
Strode I.
200
Latviešu valoda
Strode I.
200
Angļu valoda
Žagare D.
108
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
Datorika
Saukāne R.
206

6.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Angļu valoda
Mironova I.
101
Dabaszinības
Kotebo J.
35
Dabaszinības
Kotebo J.
35
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
 
 
 
Ot Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Latv.vēsture
Trūle I.
26
Pas.vēst.
Trūle I.
26
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.m.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.m.
Tr Mūzika
Ivanova I.
44
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
200
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
200
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Informātika
Saukāne R.
206
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Matemātika
Orlova K.
25
Literatūra
Krasnobaja N.
202
 
 
 
 
 
 
Pk Mūzika
Ivanova I.
44
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Klases audzināšana
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Klases audzināšana
Aleksejeva E.
204
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Sports
Lukaševičs Z.
Literatūra
Aleksejeva E.
204
Matemātika
Tarakanova N.
23
Dabaszinības
Kotebo J.
309
Dabaszinības
Kotebo J.
309
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.m.
Ot Latv.vēsture
Trūle I.
26
Pas.vēst.
Trūle I.
26
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
 
 
 
 
 
 
Informātika
Saukāne R.
206
Tr Krievu valoda (dz.)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (dz.)
Aleksejeva E.
204
Literatūra
Aleksejeva E.
204
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Informātika
Saukāne R.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Krievu valoda (dz.)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (dz.)
Aleksejeva E.
204
Mūzika
Ivanova I.
44
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 
 
 
 
Pk Angļu valoda
Mironova I.
101
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sports
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
 
 
 
 
 
 

6.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Mājturība un tehnologijas
Vjakse G.
Majt.z.
Matemātika
Orlova K.
25
 
 
 
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.m.
Mājturība un tehnologijas
Siņavska R.
Mājt.m.
Ot Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Sports
Lukaševičs Z.
Sports
Lukaševičs Z.
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Klases audzināšana
Siņavska R.
Mājt.m.
 
 
 
Tr Angļu valoda
Mironova I.
101
Mūzika
Ivanova I.
44
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
200
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
200
 
 
 
 
 
 
Ce Informātika
Saukāne R.
206
Mūzika
Ivanova I.
44
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Dabaszinības
Kotebo J.
309
Dabaszinības
Kotebo J.
309
 
 
 
 
 
 
Pk Latv.vēsture
Trūle I.
26
Pas.vēst.
Trūle I.
26
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Angļu valoda
Mironova I.
101
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Tarakanova N.
23
Klases audzināšana
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Mūzika
Ivanova I.
44
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Ce Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
21
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
21
 
 
 
 
 
 
Pk Dabaszinības
Kotebo J.
35
Dabaszinības
Kotebo J.
35
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Datorika
Saukāne R.
206
Teātra māksla
Babre S.
203
Teātra māksla
Babre S.
203
 
 
 
 
 
 

5.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Teātra māksla
Martinova V
200
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Angļu valoda
Mironova I.
101
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
21
 
 
 
 
 
 
Ot Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
200
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Mājt.m.
Datorika
Saukāne R.
206
 
 
 
 
 
 
Datorika
Saukāne R.
206
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Tr Literatūra
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Mironova I.
101
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
21
Mūzika
Ivanova I.
44
Matemātika
Tarakanova N.
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Klases audzināšana
Saukāne R.
206
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
200
Matemātika
Tarakanova N.
23
 
 
 
 
 
 
Pk Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Mūzika
Ivanova I.
44
Dabaszinības
Kotebo J.
35
Dabaszinības
Kotebo J.
35
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
 
 
 
 
 
 

4.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mūzika
Klomāne T.
313
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Tarakanova N.
23
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
309
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
309
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Mājt.m.
 
 
 
 
 
 
Tr Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Dabaszinības
Kotebo J.
309
Dabaszinības
Kotebo J.
309
Klases audzināšana
Tarakanova N.
23
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Datorika
Saukāne R.
206
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Sports un ves.
Gudrika A.
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 

4.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Orlova K.
25
Dabaszinības
Kotebo J.
35
Dabaszinības
Kotebo J.
35
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
Ot Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
309
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
309
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Mūzika
Klomāne T.
313
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
Ce Dizains un tehn.
Siņavska R.,Vjakse G.
Majt.z.
Dizains un tehn.
Siņavska R.,Vjakse G.
Majt.z.
Datorika
Saukāne R.
206
Mūzika
Klomāne T.
313
Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Krasnobaja N.
202
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Klases audzināšana
Orlova K.
25
Literatūra
Krasnobaja N.
202
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datorika
Saukāne R.
206

3.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Sociālās zinības
Rudziša V.
211
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mūzika
Klomāne T.
313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Dabaszinības
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Sports
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Dabaszinības
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Vizualā māksla
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Mūzika
Klomāne T.
313
Matemātika
Rudziša V.
211
Ētika
Rudziša V.
211
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mājturība un tehnologijas
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Klases audzināšana
Rudziša V.
211
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Vizualā māksla
Rudziša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Rudzīte Ž.
212
Krievu valoda (dz.)
Rudzīte Ž.
212
Krievu valoda (dz.)
Rudzīte Ž.
212
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Dabaszinības
Rudzīte Ž.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Rudzīte Ž.
212
Krievu valoda (dz.)
Rudzīte Ž.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Mūzika
Klomāne T.
313
Ētika
Rudzīte Ž.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu valoda (dz.)
Rudzīte Ž.
212
Matemātika
Rudzīte Ž.
212
Krievu valoda (dz.)
Rudzīte Ž.
212
Sociālās zinības
Rudzīte Ž.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
212
Dabaszinības
Rudzīte Ž.
212
Matemātika
Rudzīte Ž.
212
Klases audzināšana
Rudzīte Ž.
212
Mājturība un tehnologijas
Rudzīte Ž.
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Afanasjeva R.
110
Sports
Gudrika A.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Ētika
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Dabaszinības
Afanasjeva R.
110
Mājturība un tehnologijas
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Dabaszinības
Afanasjeva R.
110
Sociālās zinības
Afanasjeva R.
110
Vizualā māksla
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Afanasjeva R.
110
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Sports
Gudrika A.
Sporta z.
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Mūzika
Klomāne T.
313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Mūzika
Klomāne T.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Vizualā māksla
Afanasjeva R.
110
Klases audzināšana
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Sports un ves.
Gudrika A.
Mūzika
Klomāne T.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Ot Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Klases audzināšana
Bārtule J.
112
Dizains un tehn.
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Bārtule J.
112
Dabaszinības
Bārtule J.
112
Mūzika
Klomāne T.
313
Dabaszinības
Bārtule J.
112
Dizains un tehn.
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mūzika
Klomāne T.
313
Ce Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
 
 
 
Sports un ves.
Bārtule J.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Sports un ves.
Gudrika A.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Vizualā māksla
Bārtule J.
112
Sociālās zinības
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Maslobojeva L.
213
Dabaszinības
Maslobojeva L.
213
Klases audzināšana
Maslobojeva L.
213
Sports un ves.
Gudrika A.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Maslobojeva L.
213
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
213
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Sociālās zinības
Maslobojeva L.
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Maslobojeva L.
213
Dabaszinības
Maslobojeva L.
213
 
 
 
Sports un ves.
Maslobojeva L.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
213
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Sports un ves.
Gudrika A.
Dizains un tehn.
Maslobojeva L.
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Maslobojeva L.
213
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
213
Krievu valoda (dz.)
Maslobojeva L.
213
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Mūzika
Klomāne T.
313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Romančuka I.
311

2.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Mūzika
Klomāne T.
313
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Kleina M.
113
Matemātika
Kleina M.
113
Dizains un tehn.
Kleina M.
113
 
 
 
Sports un ves.
Kleina M.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Dabaszinības
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mūzika
Klomāne T.
313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dizains un tehn.
Kleina M.
113
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Dabaszinības
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Sociālās zinības
Kleina M.
113
Klases audzināšana
Kleina M.
113
Vizualā māksla
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mūzika
Klomāne T.
313
Matemātika
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Dabaszinības
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Martinova V
111
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Latviešu valoda
Martinova V
111
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Vizualā māksla
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabaszinības
Martinova V
111
Dizains un tehn.
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Mūzika
Klomāne T.
313
Sociālās zinības
Martinova V
111
Vizualā māksla
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Sports un ves.
Gudrika A.
Klases audzināšana
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Ružāne V.
209
Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
Dizains un tehn.
Ružāne V.
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Vizualā māksla
Vasiļjeva A.
209
Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Ružāne V.
209
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Ružāne V.
209
Krievu valoda (dz.)
Ružāne V.
209
Dabaszinības
Ružāne V.
209
Sociālās zinības
Ružāne V.
209
Dizains un tehn.
Ružāne V.
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Ružāne V.
209
Dabaszinības
Ružāne V.
209
Klases audzināšana
Ružāne V.
209
Mūzika
Klomāne T.
313
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latviešu valoda
Fedkina S.
109
Matemātika
Fedkina S.
109
Latviešu valoda
Fedkina S.
109
Dabaszinības
Fedkina S.
109
Vizualā māksla
Fedkina S.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Fedkina S.
109
Latviešu valoda
Fedkina S.
109
Sports un ves.
Gudrika A.
Vizualā māksla
Fedkina S.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Fedkina S.
109
Latviešu valoda
Fedkina S.
109
Dabaszinības
Fedkina S.
109
Sociālās zinības
Fedkina S.
109
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Fedkina S.
109
Mūzika
Klomāne T.
313
Latviešu valoda
Fedkina S.
109
Dizains un tehn.
Fedkina S.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Fedkina S.
109
Mūzika
Klomāne T.
313
Sports un ves.
Gudrika A.
Klases audzināšana
Fedkina S.
109