Klases

12.3. klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Publiskā uzstāš�anās
Greiža I.
205
Publiskā uzstāš�anās
Greiža I.
205
 
 
 
 
 
 
Ot Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Klases audzināšana
Š�maukstele A.
102
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
 
 
 
Tr Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Kultūras pamati
�Štekele S.
401.
Kultūras pamati
�Štekele S.
401.
Kultūras pamati
�Štekele S.
401.
 
 
 
 
 
 
Ce Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Projektu darbs
Lavrenova O.,Greiža I.,Kotebo J.
21
Projektu darbs
Lavrenova O.,Greiža I.,Kotebo J.
21
 
 
 
Pk Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1/2. klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Angļu val.II
Š�maukstele A.
102
Angļu val.II
Š�maukstele A.
102
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Projektu darbs
Š�maukstele A.,Bundere I.,Greiža I.,Sniķere A.
Ot Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektu darbs
Š�maukstele A.,Bundere I.,Greiža I.,Sniķere A.
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Tr Matemātika II
Bundere I.
32
Kultūras pamati
�Štekele S.
401.
Kultūras pamati
�Štekele S.
401.
Kultūras pamati
�Štekele S.
401.
Klases audzināšana
Sniķere A.
36
Angļu val.II
Š�maukstele A.
102
Angļu val.II
Š�maukstele A.
102
 
 
 
 
 
 
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Ce Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Angļu val.II
Š�maukstele A.
102
Angļu val.II
Š�maukstele A.
102
 
 
 
 
 
 
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Pk Latvieš�u val.un lit.II
Greiža I.
205
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Angļu val.II
Š�maukstele A.
102
Angļu val.II
Š�maukstele A.
102
 
 
 

11.2. klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
 
 
 
 
 
 
Ot Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Klases audzināšana
Bundere I.
32
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
 
 
 
Tr Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Ģeogrāfija I
Kotebo J.
35
 
 
 
 
 
 
Ce Bioloģija I
Sniķere A.
36
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
 
 
 
Pk Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Latvie�šu val.I
Greiža I.
Latvie�šu val.I
Greiža I.
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Bioloģija I
Sniķere A.
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1/3.klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latvie�šu val.I
Greiža I.
205
Latvie�šu val.I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Matemātika I
Martinovs J.
45
Matemātika I
Martinovs J.
45
Klases audzināšana
Tučs I.
41
 
 
 
 
 
 
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Ot Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
 
 
 
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
 
 
 
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Tr Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Ģeogrāfija I
Kotebo J.
35
Matemātika I
Martinovs J.
45
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
 
 
 
Ce Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Matemātika I
Martinovs J.
45
Matemātika I
Martinovs J.
45
Matemātika I
Martinovs J.
45
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
 
 
 
Pk Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Programmš�ana I
DATORIUM
31
Programmš�ana I
DATORIUM
31
Programmš�ana I
DATORIUM
31
 
 
 
 
 
 
VAM
Kļaviņš� I.
VAM
Kļaviņš� I.
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
 
 
 
 
 
 

10.2/3 klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Latvie�šu val.I
V.Petruš�enkova
201
Latvie�šu val.I
V.Petruš�enkova
201
Literatūra I
V.Petruš�enkova
201
Literatūra I
V.Petruš�enkova
201
 
 
 
Ot Bioloģija I
Sniķere A.
36
Matemātika I
Martinovs J.
45
Matemātika I
Martinovs J.
45
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Literatūra I
V.Petruš�enkova
201
Literatūra I
V.Petruš�enkova
201
 
 
 
 
 
 
Tr Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Matemātika I
Martinovs J.
45
Matemātika I
Martinovs J.
45
Matemātika I
Martinovs J.
45
Ģeogrāfija I
Kotebo J.
35
Matemātika I
Martinovs J.
45
 
 
 
 
 
 
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Ce Matemātika I
Martinovs J.
45
Matemātika I
Martinovs J.
45
Datorika
Sorokina I.
31
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Pk Klases audzināšana
Gviļova A.
401.
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
 
 
 
 
 
 
VAM
Kļaviņš� I.
VAM
Kļaviņš� I.

10.1.klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
 
 
 
 
 
 
Vācu valoda
Bikoviča R.
200
Vācu valoda
Bikoviča R.
200
Ot Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Latvie�šu val.I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
 
 
 
Vācu valoda
Bikoviča R.
200
Tr Latvie�šu val.I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Ģeogrāfija I
Kotebo J.
35
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Programmš�ana I
Sorokina I.
31
 
 
 
 
 
 
Ce Programmš�ana I
Sorokina I.
31
Programmš�ana I
Sorokina I.
31
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
 
 
 
 
 
 
Pk Klases audzināšana
Sorokina I.
31
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Angļu val.I
Š�maukstele A.
102
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
 
 
 
 
 
 

9.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Latviešu valoda
Babre S.
203
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 
 
 
 
Ot Klases audzināšana
Lubāne I.
24
Ģeogrāfija
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija
Kotebo J.
35
Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
Mūzika
Ivanova I.
44
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
 
 
 
Tr Sports un ves.
Mika R.
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Angļu valoda
Mironova I.
101
Datorika
Saukāne R.
206
Datorika
Saukāne R.
206
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
 
 
 
 
 
 
Pk Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Dizains un tehn.
Siņavska R.,Vjakse G.
M?jt.m.
Matemātika
Kurme I.
34
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
 
 
 
 
 
 
Ot Ģeogrāfija
Kotebo J.
35
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Datorika
Saukāne R.
206
Datorika
Saukāne R.
206
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
 
 
 
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31
Tr Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
Dizains un tehn.
Siņavska R.,Vjakse G.
M?jt.m.
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Žagare D.
108
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
 
 
 
 
 
 
Pk Klases audzināšana
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Mūzika
Ivanova I.
44
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Orlova K.
25
 
 
 
 
 
 

9.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Babre S.
203
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Matemātika
Kurme I.
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
Vācu valoda
Bikoviča R.
200
Vācu valoda
Bikoviča R.
200
Ot Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Angļu valoda
Mironova I.
101
Ģeogrāfija
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija
Kotebo J.
35
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Datorika
Saukāne R.
206
Datorika
Saukāne R.
206
 
 
 
Tr Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Klases audzināšana
Kurme I.
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
 
 
 
 
 
 
Pk Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Dizains un tehn.
Siņavska R.,Vjakse G.
M?jt.m.
Mūzika
Ivanova I.
44
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 

8.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Latvijas un pasaules v?sture
Trūle I.
26
Latvijas un pasaules v?sture
Trūle I.
26
Angļu valoda
Žagare D.
108
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
 
 
 
Ot Datorika
Saukāne R.
206
Datorika
Saukāne R.
206
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Kurme I.
34
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 
 
 
 
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31
Tr Literatūra
Strode I.
200
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Mūzika
Ivanova I.
44
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Klases audzināšana
Strode I.
200
 
 
 
 
 
 
Ce Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
Strode I.
200
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
 
 
 
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Pk Latviešu valoda
Strode I.
200
Latviešu valoda
Strode I.
200
Matemātika
Kurme I.
34
Sports un ves.
Mika R.
Matemātika
Kurme I.
34
Literatūra
Strode I.
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu val.un lit.
V.Petruš�enkova
201
Latviešu val.un lit.
V.Petruš�enkova
201
Bioloģija
Sniķere A.
36
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Bioloģija
Sniķere A.
36
 
 
 
 
 
 
Ot Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu val.un lit.
V.Petruš�enkova
201
Latviešu val.un lit.
V.Petruš�enkova
201
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
 
 
 
Tr Angļu valoda
Žagare D.
108
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Datorika
Saukāne R.
206
Datorika
Saukāne R.
206
Mūzika
Ivanova I.
44
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
 
 
 
 
 
 
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31
Ce Angļu valoda
Žagare D.
108
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
 
 
 
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Pk Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Sports un ves.
Mika R.
Klases audzināšana
Veļičko A.
105
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latviešu val.un lit.
V.Petruš�enkova
201

8.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Mūzika
Ivanova I.
44
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Latvijas un pasaules v?sture
Trūle I.
26
Latvijas un pasaules v?sture
Trūle I.
26
 
 
 
Ot Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Sports un ves.
Mika R.
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Datorika
Saukāne R.
206
Datorika
Saukāne R.
206
Literatūra
Strode I.
200
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
 
 
 
 
 
 
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31
Ce Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Strode I.
200
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
 
 
 
 
 
 
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Pk Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Literatūra
Strode I.
200
Latviešu valoda
Strode I.
200
Latviešu valoda
Strode I.
200
Matemātika
Kurme I.
34
Klases audzināšana
Trūle I.
26
 
 
 
 
 
 

7.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Mūzika
Ivanova I.
44
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Datorika
Saukāne R.
206
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Teātra māksla
Babre S.
203
Angļu valoda
Žagare D.
108
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
Tr Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
Babre S.
203
 
 
 
 
 
 
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Ce Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Klases audzināšana
Babre S.
203
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Bioloģija
Tučs I.
41
Bioloģija
Tučs I.
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu val.un lit.
V.Petruš�enkova
201
Krievu val.un lit.
Aleksejeva E.
204
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Klases audzināšana
Aleksejeva E.
204
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu val.un lit.
V.Petruš�enkova
201
Latviešu val.un lit.
V.Petruš�enkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Mūzika
Ivanova I.
44
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Krievu val.un lit.
Aleksejeva E.
204
 
 
 
 
 
 
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Ce Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Krievu val.un lit.
Aleksejeva E.
204
Angļu valoda
Žagare D.
108
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Datorika
Saukāne R.
206
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
 
 
 
 
 
 
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
Datorika
Sorokina I.
31
Pk Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
Bioloģija
Tučs I.
41
Bioloģija
Tučs I.
41
Latviešu val.un lit.
V.Petruš�enkova
Latviešu val.un lit.
V.Petruš�enkova
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules v?sture
Lubāne I.
24
Latviešu valoda
Babre S.
203
Angļu valoda
Žagare D.
108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Sports un ves.
Mika R.
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
 
 
 
 
 
 
Tr Teātra māksla
Babre S.
203
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Klases audzināšana
Žagare D.
108
 
 
 
 
 
 
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Ce Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Angļu valoda
Žagare D.
108
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
 
 
 
 
 
 
Pk Bioloģija
Tučs I.
41
Bioloģija
Tučs I.
41
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Datorika
Saukāne R.
206
Mūzika
Ivanova I.
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Mūzika
Ivanova I.
44
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
21
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Matemātika
Tarakanova N.
23
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Klases audzināšana
Mironova I.
101
 
 
 
 
 
 
Ce Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Datorika
Saukāne R.
206
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
21
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Dabaszinības
Kotebo J.
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Mūzika
Ivanova I.
44
Mūzika
Ivanova I.
44
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
21
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
21
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Literatūra
Babre S.
Literatūra
Babre S.
Latviešu valoda
Babre S.
Latviešu valoda
Babre S.
202
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Tarakanova N.
23
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Babre S.
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Datorika
Saukāne R.
206
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Klases audzināšana
Saukāne R.
206
 
 
 
 
 
 
Datorika
Saukāne R.
206
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Pk Matemātika
Tarakanova N.
23
Soc.zin un vēst.
Lavrenova O.
21
Latviešu valoda
Babre S.
202
Latviešu valoda
Babre S.
202
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Teātra māksla
Babre S.
203
Teātra māksla
Babre S.
203
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Mūzika
Ivanova I.
44
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Klases audzināšana
Tarakanova N.
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Dabaszinības
Kotebo J.
33
Matemātika
Tarakanova N.
23
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Pk Dabaszinības
Kotebo J.
33
Matemātika
Tarakanova N.
23
Soc.zin un vēst.
Trūle I.
26
Soc.zin un vēst.
Trūle I.
26
Angļu valoda
Mironova I.
101
Datorika
Saukāne R.
206
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu valoda
Strode I.
200
Latviešu valoda
Strode I.
200
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Literatūra
Strode I.
200
Literatūra
Strode I.
200
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Mūzika
Ivanova I.
44
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Strode I.
200
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Strode I.
200
Latviešu valoda
Strode I.
200
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Klases audzināšana
Orlova K.
25
Mūzika
Ivanova I.
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Datorika
Saukāne R.
206
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Soc.zin un vēst.
Trūle I.
26
Soc.zin un vēst.
Trūle I.
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.

4.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
Latviešu valoda
Martinova V
202
Matemātika
Orlova K.
25
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Dabaszinības
Kotebo J.
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Martinova V
202
Klases audzināšana
Siņavska R.
M?jt.m.
Matemātika
Orlova K.
25
Mūzika
Ivanova I.
44
Angļu valoda
Mironova I.
101
Sports un ves.
Luka�evičs Z.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Latviešu valoda
Martinova V
202
Literatūra
Martinova V
202
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Martinova V
202
Mūzika
Ivanova I.
44
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Soc.zin un vēst.
Trūle I.
26
Soc.zin un vēst.
Trūle I.
26
Datorika
Saukāne R.
206
Matemātika
Orlova K.
25
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datorika
Sorokina I.
31
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.

4.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Soc.zin un vēst.
Trūle I.
26
Soc.zin un vēst.
Trūle I.
26
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Sports un ves.
Gudrika A.
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Klases audzināšana
Kotebo J.
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Tarakanova N.
23
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Angļu valoda
Mironova I.
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Mūzika
Ivanova I.
313
Datorika
Saukāne R.
206
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Dabaszinības
Kotebo J.
33
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Soc.zin un vēst.
Trūle I.
26
Soc.zin un vēst.
Trūle I.
26
Sports un ves.
Gudrika A.
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Angļu valoda
Mironova I.
101
Literatūra
Kleina M.
202
Latviešu valoda
Kleina M.
202
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Kleina M.
Klases audzināšana
Kotebo J.
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Kleina M.
202
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Kleina M.
202
Mūzika
Ivanova I.
313
Krievu valoda (K2)
Aleksejeva E.
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
M?jt.m.
Mūzika
Ivanova I.
313
Datorika
Saukāne R.
206
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Majt.z.

3.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Matemātika
Bārtule J.
112
Vizuālā māksla
Bārtule J.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dizains un tehn.
Bārtule J.
112
Ot Mūzika
Ivanova I.
313
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Dabaszinības
Bārtule J.
309
Vizuālā māksla
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Bārtule J.
112
Tr Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Matemātika
Bārtule J.
112
Dabaszinības
Bārtule J.
309
Sociālās zinības
Bārtule J.
112
Dizains un tehn.
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Dizains un tehn.
Bārtule J.
112
Sports un ves.
Gudrika A.
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Mūzika
Ivanova I.
313
Matemātika
Bārtule J.
112
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Klases audzināšana
Bārtule J.
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Krievu val.un lit.
Maslobojeva L.
213
Matemātika
Maslobojeva L.
213
Sociālās zinības
Maslobojeva L.
213
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Matemātika
Maslobojeva L.
213
Mūzika
Ivanova I.
313
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Dizains un tehn.
Maslobojeva L.
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Maslobojeva L.
213
Matemātika
Maslobojeva L.
213
Dizains un tehn.
Maslobojeva L.
213
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Dabaszinības
Maslobojeva L.
309
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu val.un lit.
Maslobojeva L.
213
Klases audzināšana
Maslobojeva L.
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Dabaszinības
Maslobojeva L.
309
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Krievu val.un lit.
Maslobojeva L.
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Dabaszinības
Kleina M.
309
Dizains un tehn.
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mūzika
Ivanova I.
313
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Sociālās zinības
Kleina M.
Matemātika
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Kleina M.
113
Vizuālā māksla
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Kleina M.
113
Matemātika
Kleina M.
113
Mūzika
Ivanova I.
313
Dabaszinības
Kleina M.
309
Vizuālā māksla
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Kleina M.
113
Sports un ves.
Gudrika A.
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Dizains un tehn.
Kleina M.
113
Klases audzināšana
Kleina M.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu valoda
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
Mūzika
Klomāne T.
313
Sociālās zinības
Martinova V
111
Vizuālā māksla
Martinova V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Latviešu valoda
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabaszinības
Martinova V
309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Mūzika
Klomāne T.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dizains un tehn.
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Latviešu valoda
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
 
 
 
Sports un ves.
Martinova V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Dabaszinības
Martinova V
309
Latviešu valoda
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Dizains un tehn.
Martinova V
111
Klases audzināšana
Martinova V
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
Ružāne V.
209
Krievu val.un lit.
Ružāne V.
209
Sociālās zinības
Ružāne V.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Mūzika
Klomāne T.
313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Ružāne V.
209
Krievu val.un lit.
Ružāne V.
209
Dizains un tehn.
Ružāne V.
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dizains un tehn.
Ružāne V.
209
Tr Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
Dabaszinības
Ružāne V.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
Sports un ves.
Ružāne V.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
Ružāne V.
209
Dabaszinības
Ružāne V.
309
Krievu val.un lit.
Ružāne V.
209
Klases audzināšana
Ružāne V.
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
Ružāne V.
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Sports un ves.
Gudrika A.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Mūzika
Klomāne T.
313
Vizuālā māksla
Rudzīte Ž.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Matemātika
Rudzīte Ž.
Sociālās zinības
Rudzīte Ž.
210
 
 
 
Sports un ves.
Rudzīte Ž.
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Dabaszinības
Rudzīte Ž.
309
Matemātika
Rudzīte Ž.
210
Mūzika
Klomāne T.
313
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Dizains un tehn.
Rudzīte Ž.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Dabaszinības
Rudzīte Ž.
309
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
Matemātika
Rudzīte Ž.
210
Dizains un tehn.
Rudzīte Ž.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Rudzīte Ž.
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
Klases audzināšana
Rudzīte Ž.
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Mūzika
Klomāne T.
313
Dabaszinības
Afanasjeva R.
309
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Dabaszinības
Afanasjeva R.
309
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Mūzika
Klomāne T.
Vizuālā māksla
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Sports un ves.
Gudrika A.
Vizuālā māksla
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Sociālās zinības
Afanasjeva R.
110
Dizains un tehn.
Afanasjeva R.
110
Klases audzināšana
Afanasjeva R.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Dabaszinības
�Šļomina I.
309
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Dizains un tehn.
�Šļomina I.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabaszinības
�Šļomina I.
309
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Matemātika
�Šļomina I.
109
Dizains un tehn.
�Šļomina I.
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Krievu val.un lit.
�Šļomina I.
109
Matemātika
�Šļomina I.
109
Sociālās zinības
�Šļomina I.
109
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Mūzika
Klomāne T.
313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
�Šļomina I.
109
Krievu val.un lit.
�Šļomina I.
109
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Matemātika
�Šļomina I.
109
Krievu val.un lit.
�Šļomina I.
109
Latviešu valoda
Romančuka I.
311
Klases audzināšana
�Šļomina I.
109
Sports un ves.
Gudrika A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Mūzika
Klomāne T.
313
Matemātika
Rudzi�ša V.
211
Dabaszinības
Rudzi�ša V.
Latviešu valoda
Rudzi�ša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ot Dabaszinības
Rudzi�ša V.
309
Latviešu valoda
Rudzi�ša V.
211
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Rudzi�ša V.
211
Vizuālā māksla
Rudzi�ša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Latviešu valoda
Rudzi�ša V.
211
Mūzika
Klomāne T.
313
Matemātika
Rudzi�ša V.
211
Latviešu valoda
Rudzi�ša V.
211
Matemātika
Rudzi�ša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Latviešu valoda
Rudzi�ša V.
211
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Sociālās zinības
Rudzi�ša V.
211
Vizuālā māksla
Rudzi�ša V.
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pk Sports un ves.
Gudrika A.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Rudzi�ša V.
211
Dizains un tehn.
Rudzi�ša V.
211
Klases audzināšana
Rudzi�ša V.
211