Kopīgais klašu saraksts

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Klase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12.1/2/3. Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Fizika I
Sniķeris V.
27
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Matemātika II
Bundere I.
32
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Kultūras pamati
Štekele S.
401.
Kultūras pamati
Štekele S.
401.
Kultūras pamati
Štekele S.
401.
Klases audz.st.
Tučs I.
41
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Matemātika II
Bundere I.
Matemātika II
Bundere I.
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Fizika I
Sniķeris V.
27
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Projektu darbs
Greiža I.,Šmaukstele A.,Sorokina I.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Fizika I
Sniķeris V.
27
Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Projektu darbs
Greiža I.,Šmaukstele A.,Sorokina I.
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Fizika I
Sniķeris V.
27
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Matemātika II
Bundere I.
32
Kultūras pamati
Štekele S.
401.
Kultūras pamati
Štekele S.
401.
Kultūras pamati
Štekele S.
401.
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Klases audz.st.
Bundere I.
32
Projektu darbs
Bundere I.,Greiža I.,Sniķere A.,Šmaukstele A.
Matemātika II
Bundere I.
Matemātika II
Bundere I.
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Projektu darbs
Bundere I.,Greiža I.,Sniķere A.,Šmaukstele A.
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Projektu darbs
Kotebo J.,Lavrenova O.
Projektu darbs
Kotebo J.,Lavrenova O.
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Publiskā uzstāšanās
Greiža I.
205
Publiskā uzstāšanās
Greiža I.
205
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
11.2/3. Matemātika I
Martinovs J.
45
Matemātika I
Martinovs J.
45
Matemātika I
Martinovs J.
Latviešu val.I
Greiža I.
205
Latviešu val.I
Greiža I.
205
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Klases audz.st.
Hveckoviča V.
35
Matemātika I
Martinovs J.
45
Matemātika I
Martinovs J.
45
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Datorika
Sorokina I.
31
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Matemātika I
Martinovs J.
45
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Ģeogrāfija I
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija I
Hveckoviča V.
35
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Vēst.un soc.zin.I
Lavrenova O.
21
Vēst.un soc.zin.I
Lavrenova O.
21
VAM
Kļaviņš I.
VAM
Kļaviņš I.
11.1. Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Latviešu val.I
Greiža I.
205
Latviešu val.I
Greiža I.
205
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Programmēšana I
Sorokina I.
31
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Ģeogrāfija I
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija I
Hveckoviča V.
35
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Programmēšana I
Sorokina I.
31
Klases audz.st.
Sorokina I.
31
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Programmēšana I
Sorokina I.
31
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Vācu valoda
Mironova I.
101
Vācu valoda
Mironova I.
101
10. Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Matemātika I
Bundere I.
32
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Matemātika I
Bundere I.
32
Programmēšana I
Sorokina I.
31
Programmēšana I
Sorokina I.
31
Programmēšana I
Sorokina I.
31
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Ģeogrāfija I
Hveckoviča V.
35
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Latviešu val.I
Greiža I.
205
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Klases audz.st.
Šmaukstele A.
102
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Latviešu val.I
Greiža I.
205
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Vācu valoda
Mironova I.
101
Datorika
Sorokina I.
31
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Vācu valoda
Mironova I.
101
Vācu valoda
Mironova I.
101
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Datorika
Sorokina I.
31
9.c Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu valoda
Strode I.
200
Angļu valoda
Žagare D.
108
Literatūra
Strode I.
200
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Latviešu valoda
Strode I.
200
Angļu valoda
Žagare D.
108
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Mūzika
Klomāne T.
44
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Angļu valoda
Žagare D.
108
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Latvijas un pasaules vēsture
Trūle I.
401.
Latvijas un pasaules vēsture
Trūle I.
401.
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Klases audz.st.
Strode I.
200
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Datorika
Tarakanova T.
206
Datorika
Tarakanova T.
206
Literatūra
Strode I.
200
Latviešu valoda
Strode I.
200
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31
9.b Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kurme I.
34
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
105
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Matemātika
Kurme I.
34
Mūzika
Klomāne T.
44
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Matemātika
Kurme I.
34
Klases audz.st.
Veļičko A.
105
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Datorika
Tarakanova T.
206
Datorika
Tarakanova T.
206
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31
9.a Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu valoda
Strode I.
200
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Bioloģija
Sniķere A.
36
Literatūra
Strode I.
200
Angļu valoda
Žagare D.
108
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Literatūra
Strode I.
200
Matemātika
Kurme I.
33
Latviešu valoda
Strode I.
200
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Angļu valoda
Žagare D.
108
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Mūzika
Klomāne T.
44
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Datorika
Tarakanova T.
206
Datorika
Tarakanova T.
206
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Latvijas un pasaules vēsture
Trūle I.
401.
Latvijas un pasaules vēsture
Trūle I.
401.
Klases audz.st.
Trūle I.
401.
Latviešu valoda
Strode I.
200
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Bioloģija
Sniķere A.
36
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31
8.c Latviešu valoda
Babre S.
203
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Klases audz.st.
Babre S.
203
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Angļu valoda
Žagare D.
108
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Sports un ves.
Mika R.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Sports un ves.
Mika R.
Mūzika
Klomāne T.
44
Datorika
Tarakanova T.
206
Datorika
Tarakanova T.
206
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Sports un ves.
Mika R.
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Angļu valoda
Žagare D.
108
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
8.b Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Žagare D.
108
Datorika
Tarakanova T.
206
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Mūzika
Klomāne T.
44
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Datorika
Tarakanova T.
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Klases audz.st.
Lavrenova O.
21
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Dabaszinības
Sniķere A.
Dabaszinības
Sniķere A.
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Žagare D.
108
Datorika
Sorokina I.
31
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Datorika
Sorokina I.
31
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
Siņavska R.
8.a Angļu valoda
Žagare D.
108
Klases audz.st.
Žagare D.
108
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Angļu valoda
Žagare D.
108
Bioloģija
Tučs I.
41
Bioloģija
Tučs I.
41
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Sports un ves.
Mika R.
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
Datorika
Tarakanova T.
206
Datorika
Tarakanova T.
206
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Mūzika
Klomāne T.
44
Latviešu valoda
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Angļu valoda
Žagare D.
108
Angļu valoda
Žagare D.
108
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Dizains un tehn.
Siņavska R.
7.b Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Žagare D.
108
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Latviešu valoda
Babre S.
203
Klases audz.st.
Kurme I.
34
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Datorika
Tarakanova T.
206
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Mūzika
Klomāne T.
44
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Literatūra
Babre S.
202
Literatūra
Babre S.
202
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Sports un ves.
Mika R.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Literatūra
Babre S.
203
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kurme I.
34
7.a Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Mironova I.
101
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Mūzika
Klomāne T.
44
Teātra māksla
Babre S.
203
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Matemātika
Kurme I.
34
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Klases audz.st.
Lubāne I.
24
Datorika
Tarakanova T.
206
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Babre S.
203
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
Datorika
Sorokina I.
31
6.b Dabaszinības
Kotebo J.
33
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Datorika
Tarakanova T.
206
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Mūzika
Orlovs I.
44
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Klases audz.st.
Tarakanova N.
23
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
6.a Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Datorika
Tarakanova T.
206
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Angļu valoda
Mironova I.
101
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Mūzika
Orlovs I.
44
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Klases audz.st.
Orlova K.
25
Teātra māksla
Babre S.
203
Literatūra
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Mūzika
Orlovs I.
44
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Dizains un tehn.
Siņavska R.
5.c Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Datorika
Tarakanova T.
206
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Mūzika
Orlovs I.
44
Matemātika
Orlova K.
25
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Literatūra
Borisa V.
202
Literatūra
Borisa V.
202
Matemātika
Orlova K.
25
Klases audz.st.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Mūzika
Orlovs I.
44
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Matemātika
Orlova K.
25
Datorika
Tarakanova T.
206
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
5.a Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Datorika
Orlova K.
31
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Klases audz.st.
Kotebo J.
33
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Literatūra
Borisa V.
202
Literatūra
Borisa V.
202
Matemātika
Orlova K.
25
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Mūzika
Orlovs I.
44
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Mūzika
Orlovs I.
44
Datorika
Orlova K.
31
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
4.c Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Datorika
Orlova K.
31
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Matemātika
Tarakanova N.
23
Mūzika
Orlovs I.
44
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Klases audz.st.
Koļesņika O.
45
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Tarakanova N.
23
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Mūzika
Orlovs I.
44
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Matemātika
Tarakanova N.
23
Literatūra
Borisa V.
202
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Datorika
Orlova K.
31
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Mūzika
Orlovs I.
44
Vācu valoda
Mironova I.
101
Matemātika
Tarakanova N.
23
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
4.b Literatūra
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Mironova I.
101
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Krievu valoda (K2)
Maslobojeva L.
200
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Datorika
Orlova K.
31
Klases audz.st.
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Matemātika
Tarakanova N.
23
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Mūzika
Orlovs I.
44
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Vācu valoda
Mironova I.
101
Mūzika
Orlovs I.
44
4.a Matemātika
Tarakanova N.
23
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Datorika
Orlova K.
31
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Latviešu valoda
Strode I.
200
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Mūzika
Orlovs I.
44
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Matemātika
Tarakanova N.
23
Latviešu valoda
Strode I.
200
Angļu valoda
Mironova I.
101
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Klases audz.st.
Mironova I.
101
Matemātika
Tarakanova N.
23
Literatūra
Strode I.
200
Latviešu valoda
Strode I.
200
Matemātika
Tarakanova N.
23
Mūzika
Orlovs I.
44
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Matemātika
Tarakanova N.
23
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Latviešu valoda
Strode I.
200
Sports un ves.
Gudrika A.
Sports un ves.
Gudrika A.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
Datorika
Orlova K.
31
Vācu valoda
Mironova I.
101
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehn.-2
3.c Matemātika
Martinova V
111
Vizuālā māksla
Martinova V
112
Latviešu valoda
Martinova V
111
Dizains un tehn.
Martinova V
111
Mūzika
Fedorov D.
313
Klases audz.st.
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Vizuālā māksla
Martinova V
112
Dizains un tehn.
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabaszinības
Martinova V
309
Latviešu valoda
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Sports un ves.
Gudrika A.
Dabaszinības
Martinova V
309
Latviešu valoda
Martinova V
111
Mūzika
Fedorov D.
313
Sociālās zinības
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
Dizains un tehn.
Martinova V
111
3.b Matemātika
Ružāne V.
209
Krievu val.un lit.
Ružāne V.
209
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabaszinības
Ružāne V.
309
Latviešu val.un lit.
Afanasjeva R.
311
Matemātika
Ružāne V.
209
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Dizains un tehn.
Ružāne V.
209
Klases audz.st.
Ružāne V.
209
Latviešu val.un lit.
Afanasjeva R.
311
Sociālās zinības
Ružāne V.
209
Krievu val.un lit.
Ružāne V.
209
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Sports un ves.
Gudrika A.
Dizains un tehn.
Ružāne V.
209
Latviešu val.un lit.
Afanasjeva R.
311
Dabaszinības
Ružāne V.
309
Krievu val.un lit.
Ružāne V.
209
Matemātika
Ružāne V.
209
Matemātika
Ružāne V.
209
Mūzika
Fedorov D.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu val.un lit.
Afanasjeva R.
311
Latviešu val.un lit.
Afanasjeva R.
311
Matemātika
Ružāne V.
209
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
3.a Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mūzika
Fedorov D.
313
Matemātika
Rudzīte Ž.
210
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Sociālās zinības
Rudzīte Ž.
210
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Matemātika
Rudzīte Ž.
210
Klases audz.st.
Rudzīte Ž.
210
Dabaszinības
Rudzīte Ž.
309
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Mūzika
Fedorov D.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Sports un ves.
Gudrika A.
Dabaszinības
Rudzīte Ž.
309
Dizains un tehn.
Rudzīte Ž.
210
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Dizains un tehn.
Rudzīte Ž.
210
Matemātika
Rudzīte Ž.
210
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Matemātika
Rudzīte Ž.
210
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
2.c Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Vizuālā māksla
Afanasjeva R.
110
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabaszinības
Afanasjeva R.
309
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Dizains un tehn.
Afanasjeva R.
110
Mūzika
Fedorov D.
313
Dabaszinības
Afanasjeva R.
309
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Dizains un tehn.
Afanasjeva R.
110
Sociālās zinības
Afanasjeva R.
110
Sports un ves.
Gudrika A.
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Sports un ves.
Afanasjeva R.
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Klases audz.st.
Afanasjeva R.
110
Sports un ves.
Gudrika A.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mūzika
Fedorov D.
313
2.b Vizuālā māksla
Kāp.-Tuče
Vizuālā māksla
Kāp.-Tuče
Mūzika
Fedorov D.
313
Latviešu val.un lit.
Rudziša V.
311
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Dabaszinības
Maslobojeva L.
309
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu val.un lit.
Rudziša V.
311
Krievu val.un lit.
Maslobojeva L.
213
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Maslobojeva L.
213
Dabaszinības
Maslobojeva L.
309
Sports un ves.
Maslobojeva L.
Sporta z.
Sociālās zinības
Maslobojeva L.
213
Dizains un tehn.
Maslobojeva L.
213
Klases audz.st.
Maslobojeva L.
213
Matemātika
Maslobojeva L.
213
Krievu val.un lit.
Maslobojeva L.
213
Latviešu val.un lit.
Rudziša V.
311
Latviešu val.un lit.
Rudziša V.
311
Matemātika
Maslobojeva L.
213
Matemātika
Maslobojeva L.
213
Krievu val.un lit.
Maslobojeva L.
213
Dizains un tehn.
Maslobojeva L.
213
2.a Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Dabaszinības
Rudziša V.
309
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Vizuālā māksla
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Dabaszinības
Rudziša V.
309
Sports un ves.
Rudziša V.
Sporta z.
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Mūzika
Fedorov D.
313
Klases audz.st.
Rudziša V.
211
Mūzika
Fedorov D.
313
Dizains un tehn.
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Sociālās zinības
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Sports un ves.
Gudrika A.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dizains un tehn.
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Vizuālā māksla
Rudziša V.
211
1.c Dabaszinības
Kleina M.
Latviešu valoda
Bārtule J.
Vizuālā māksla
Kāp.-Tuče
Viz.m.
Vizuālā māksla
Kāp.-Tuče
Viz.m.
Dizains un tehn.
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Bārtule J.
112
Dabaszinības
Kleina M.
309
Dizains un tehn.
Bārtule J.
112
Matemātika
Bārtule J.
112
Mūzika
Fedorov D.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dizains un tehn.
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Klases audz.st.
Bārtule J.
112
Sociālās zinības
Bārtule J.
112
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Mūzika
Fedorov D.
313
Sports un ves.
Gudrika A.
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
1.a Sports un ves.
Gudrika A.
Dabaszinības
Kleina M.
309
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Vizuālā māksla
Kleina M.
113
Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Vizuālā māksla
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabaszinības
Kleina M.
309
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Matemātika
Kleina M.
113
Mūzika
Fedorov D.
313
Dizains un tehn.
Kleina M.
113
Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Sociālās zinības
Kleina M.
112
Klases audz.st.
Kleina M.
113
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Mūzika
Fedorov D.
313
Matemātika
Kleina M.
113