Klases

12.1/2/3.klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Projektu darbs
Kotebo J.,Lavrenova O.
Projektu darbs
Kotebo J.,Lavrenova O.
Ot Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Fizika I
Sniķeris V.
27
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Tr Matemātika II
Bundere I.
32
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Kultūras pamati
Štekele S.
401.
Kultūras pamati
Štekele S.
401.
Kultūras pamati
Štekele S.
401.
Klases audz.st.
Tučs I.
41
Projektu darbs
Bundere I.,Greiža I.,Sniķere A.,Šmaukstele A.,Sorokina I.
Matemātika II
Bundere I.
32
Kultūras pamati
Štekele S.
401.
Kultūras pamati
Štekele S.
401.
Kultūras pamati
Štekele S.
401.
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Klases audz.st.
Bundere I.
32
Projektu darbs
Bundere I.,Greiža I.,Sniķere A.,Šmaukstele A.,Sorokina I.
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ce Matemātika II
Bundere I.
Matemātika II
Bundere I.
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Fizika I
Sniķeris V.
27
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Programmēšana II
Sorokina I.
31
Matemātika II
Bundere I.
Matemātika II
Bundere I.
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Sociālās zinātnes II
Lavrenova O.
21
Publiskā uzstāšanās
Greiža I.
205
Publiskā uzstāšanās
Greiža I.
205
Pk Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Fizika I
Sniķeris V.
27
Latviešu val.un lit.II
Greiža I.
205
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Projektu darbs
Bundere I.,Greiža I.,Sniķere A.,Šmaukstele A.,Sorokina I.
Bioloģija II
Sniķere A.
36
Matemātika II
Bundere I.
32
Matemātika II
Bundere I.
32
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Angļu val.II
Šmaukstele A.
102
Projektu darbs
Bundere I.,Greiža I.,Sniķere A.,Šmaukstele A.,Sorokina I.
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35
Ģeogrāfija II
Kotebo J.
35

11.2/3. klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika I
Martinovs J.
26
Matemātika I
Martinovs J.
26
Matemātika I
Martinovs J.
Latviešu val.I
Greiža I.
205
Latviešu val.I
Greiža I.
205
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Ot Matemātika I
Martinovs J.
26
Matemātika I
Martinovs J.
26
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Tr Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Datorika
Sorokina I.
31
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Vēst.un soc.zin.I
Lavrenova O.
21
Vēst.un soc.zin.I
Lavrenova O.
21
Ce Matemātika I
Martinovs J.
26
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Ģeogrāfija I
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija I
Hveckoviča V.
35
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Klases audz.st.
Hveckoviča V.
35
Pk Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
VAM
Kļaviņš I.
VAM
Kļaviņš I.

11.1.klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Latviešu val.I
Greiža I.
205
Latviešu val.I
Greiža I.
205
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Ot Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Programmēšana I
Sorokina I.
31
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Tr Ģeogrāfija I
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija I
Hveckoviča V.
35
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Programmēšana I
Sorokina I.
31
Vācu valoda
Mironova I.
101
Vācu valoda
Mironova I.
101
Ce Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Programmēšana I
Sorokina I.
31
Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Pk Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Mika R.,Kovalevskis J.
Sporta z.
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Klases audz.st.
Sorokina I.
31

10.klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Matemātika I
Bundere I.
32
Fizika I
Sniķeris V.
27
Fizika I
Sniķeris V.
27
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Ot Programmēšana I
Sorokina I.
31
Programmēšana I
Sorokina I.
31
Programmēšana I
Sorokina I.
31
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Bioloģija I
Sniķere A.
36
Ģeogrāfija I
Hveckoviča V.
35
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Vācu valoda
Mironova I.
101
Datorika
Sorokina I.
31
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Uzņēmējdarb. pam.
Lavrenova O.
21
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24
Datorika
Sorokina I.
31
Tr Ķīmija I
Tučs I.
41
Ķīmija I
Tučs I.
41
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Latviešu val.I
Greiža I.
205
Vācu valoda
Mironova I.
101
Vācu valoda
Mironova I.
101
Ce Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Literatūra I
Greiža I.
205
Literatūra I
Greiža I.
205
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Soc.zin un vēst.
Lubāne I.
24
Pk Matemātika I
Bundere I.
32
Matemātika I
Bundere I.
32
Angļu val.I
Šmaukstele A.
102
Latviešu val.I
Greiža I.
205
Klases audz.st.
Šmaukstele A.
102
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Vēst.un soc.zin.I
Lubāne I.
24

9.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu valoda
Strode I.
200
Angļu valoda
Žagare D.
108
Literatūra
Strode I.
200
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Ot Latviešu valoda
Strode I.
200
Angļu valoda
Žagare D.
108
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Matemātika
Kurme I.
34
Tr Matemātika
Kurme I.
34
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Mūzika
Klomāne T.
44
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Ce Angļu valoda
Žagare D.
108
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Latvijas un pasaules vēsture
Trūle I.
401.
Latvijas un pasaules vēsture
Trūle I.
401.
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Strode I.
200
Matemātika
Kurme I.
34
Klases audz.st.
Strode I.
200
Pk Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Datorika
Tarakanova T.
206
Datorika
Tarakanova T.
206
Literatūra
Strode I.
200
Matemātika
Kurme I.
34
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31

9.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Angļu valoda
Žagare D.
108
Ot Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Matemātika
Kurme I.
34
Tr Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Mūzika
Klomāne T.
44
Matemātika
Kurme I.
34
Dizains un tehn.
Vjakse G.
105
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Ce Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Matemātika
Kurme I.
34
Klases audz.st.
Veļičko A.
105
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Pk Datorika
Tarakanova T.
206
Datorika
Tarakanova T.
206
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sporta z.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31

9.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu valoda
Strode I.
200
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Bioloģija
Sniķere A.
36
Literatūra
Strode I.
200
Ot Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Latviešu valoda
Strode I.
200
Matemātika
Kurme I.
33
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Bioloģija
Sniķere A.
36
Tr Angļu valoda
Žagare D.
108
Fizika
Borisova L.
27
Fizika
Borisova L.
27
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Mūzika
Klomāne T.
44
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Ce Datorika
Tarakanova T.
206
Datorika
Tarakanova T.
206
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Sports un ves.
Kovalevskis J.
Latvijas un pasaules vēsture
Trūle I.
401.
Latvijas un pasaules vēsture
Trūle I.
401.
Klases audz.st.
Trūle I.
401.
Ķīmija
Tučs I.
41
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31
Pk Angļu valoda
Žagare D.
108
Literatūra
Strode I.
200
Ķīmija
Tučs I.
41
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Latviešu valoda
Strode I.
200

8.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu valoda
Babre S.
203
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Literatūra
Babre S.
203
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Angļu valoda
Žagare D.
108
Literatūra
Babre S.
203
Ot Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Klases audz.st.
Babre S.
203
Tr Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Angļu valoda
Žagare D.
108
Mūzika
Klomāne T.
44
Datorika
Tarakanova T.
206
Datorika
Tarakanova T.
206
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Ce Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Sports un ves.
Mika R.
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Pk Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Angļu valoda
Žagare D.
108
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.

8.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Ot Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Žagare D.
108
Datorika
Tarakanova T.
206
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Dabaszinības
Sniķere A.
Dabaszinības
Sniķere A.
Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Angļu valoda
Žagare D.
108
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Tr Mūzika
Klomāne T.
44
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Datorika
Tarakanova T.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Datorika
Tarakanova T.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ce Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Pk Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Klases audz.st.
Lavrenova O.
21
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Žagare D.
108
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu val.un lit.
V.Petrušenkova

8.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Angļu valoda
Žagare D.
108
Klases audz.st.
Žagare D.
108
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Ķīmija
Tučs I.
41
Ķīmija
Tučs I.
41
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ot Angļu valoda
Žagare D.
108
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
Tr Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Bioloģija
Tučs I.
41
Bioloģija
Tučs I.
41
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Mūzika
Klomāne T.
44
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Ce Latviešu valoda
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Matemātika
Kļ.-Lozda L.
26
Angļu valoda
Žagare D.
108
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Pk Fizika
Sniķeris V.
27
Fizika
Sniķeris V.
27
Latviešu valoda
Babre S.
Latviešu valoda
Babre S.
Datorika
Tarakanova T.
206
Datorika
Tarakanova T.
206
Datorika
Sorokina I.
31
Datorika
Sorokina I.
31

7.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Žagare D.
108
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Latviešu valoda
Babre S.
203
Ot Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
Klases audz.st.
Kurme I.
34
Datorika
Tarakanova T.
206
Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Tr Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Mūzika
Klomāne T.
44
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Literatūra
Babre S.
202
Literatūra
Babre S.
202
Ce Dizains un tehn.
Siņavska R.
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Sports un ves.
Mika R.
Angļu valoda
Žagare D.
108
Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Pk Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Matemātika
Kurme I.
34
Angļu valoda
Žagare D.
108
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
Literatūra
Babre S.
203
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.

7.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Sociālās zinības
Lavrenova O.
21
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latviešu valoda
Babre S.
203
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Latvijas un pasaules vēsture
Lubāne I.
24
Angļu valoda
Mironova I.
101
Ot Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Bioloģija
Sniķere A.
36
Bioloģija
Sniķere A.
36
Literatūra
Babre S.
203
Literatūra
Babre S.
203
Angļu valoda
Mironova I.
101
Tr Angļu valoda
Mironova I.
101
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Mūzika
Klomāne T.
44
Teātra māksla
Babre S.
203
Sports un ves.
Mika R.
Sporta z.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Ce Matemātika
Kurme I.
34
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Klases audz.st.
Lubāne I.
24
Datorika
Tarakanova T.
206
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Ģeogrāfija
Hveckoviča V.
35
Inženierzinības
Sniķeris V.
27
Datorika
Sorokina I.
31
Pk Matemātika
Kurme I.
34
Matemātika
Kurme I.
34
Angļu valoda
Mironova I.
101
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu valoda
Babre S.
203
Sports un ves.
Mika R.
Sports un ves.
Mika R.

6.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Dabaszinības
Kotebo J.
33
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Ot Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Datorika
Tarakanova T.
206
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Klases audz.st.
Tarakanova N.
23
Tr Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Ce Mūzika
Orlovs I.
44
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Latviešu val.un lit.
Purviņa A.
Valodu kab.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Pk Krievu val.un lit.
Veļičko A.
105
Angļu valoda
Mironova I.
101
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23

6.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Datorika
Tarakanova T.
206
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Angļu valoda
Mironova I.
101
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Krievu valoda (K2)
Veļičko A.
105
Ot Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Mūzika
Orlovs I.
44
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Tr Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Klases audz.st.
Orlova K.
25
Teātra māksla
Babre S.
203
Literatūra
Purviņa A.
Valodu kab.
Ce Matemātika
Orlova K.
25
Mūzika
Orlovs I.
44
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Latviešu valoda
Purviņa A.
Valodu kab.
Pk Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Angļu valoda
Mironova I.
101
Angļu valoda
Mironova I.
101

5.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Datorika
Tarakanova T.
206
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Angļu valoda
Mironova I.
101
Datorika
Tarakanova T.
206
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Ot Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Mūzika
Orlovs I.
44
Matemātika
Orlova K.
25
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Tr Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Ce Latviešu valoda
Borisa V.
202
Matemātika
Orlova K.
25
Klases audz.st.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Literatūra
Borisa V.
202
Literatūra
Borisa V.
202
Matemātika
Orlova K.
25
Pk Mūzika
Orlovs I.
44
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Matemātika
Orlova K.
25

5.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Datorika
Orlova K.
31
Datorika
Orlova K.
31
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Ot Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Tr Klases audz.st.
Kotebo J.
33
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Literatūra
Borisa V.
202
Literatūra
Borisa V.
202
Matemātika
Orlova K.
25
Ce Dabaszinības
Kotebo J.
33
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Mūzika
Orlovs I.
44
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Pk Matemātika
Orlova K.
25
Matemātika
Orlova K.
25
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Angļu valoda
Mironova I.
101
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Mūzika
Orlovs I.
44

4.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Datorika
Orlova K.
31
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Datorika
Orlova K.
31
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Datorika
Orlova K.
31
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Ot Matemātika
Tarakanova N.
23
Mūzika
Orlovs I.
44
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Mūzika
Orlovs I.
44
Vācu valoda
Mironova I.
101
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Tr Matemātika
Tarakanova N.
23
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Klases audz.st.
Koļesņika O.
45
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Literatūra
Borisa V.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Ce Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Mūzika
Orlovs I.
44
Pk Dabaszinības
Kotebo J.
33
Latviešu valoda
Borisa V.
202
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312

4.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Literatūra
V.Petrušenkova
201
Angļu valoda
Mironova I.
101
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Ot Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Krievu valoda (K2)
Maslobojeva L.
200
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sporta z.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Vācu valoda
Mironova I.
101
Tr Datorika
Orlova K.
31
Klases audz.st.
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Ce Matemātika
Tarakanova N.
23
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Angļu valoda
Mironova I.
101
Mūzika
Orlovs I.
Pk Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Latviešu valoda
V.Petrušenkova
201
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Mūzika
Orlovs I.
44
Sports un ves.
Lukaševičs Z.
Sports un ves.
Lukaševičs Z.

4.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
Tarakanova N.
23
Dabaszinības
Kotebo J.
33
Datorika
Orlova K.
31
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Latviešu valoda
Strode I.
200
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Datorika
Orlova K.
31
Ot Mūzika
Orlovs I.
44
Angļu valoda
Mironova I.
101
Krievu valoda (K2)
Bikoviča R.
204
Dizains un tehn.
Siņavska R.
Diz.&tehn.-1
Matemātika
Tarakanova N.
23
Vācu valoda
Mironova I.
101
Dizains un tehn.
Vjakse G.
Diz.&tehnn.-2
Tr Latviešu valoda
Strode I.
200
Angļu valoda
Mironova I.
101
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Klases audz.st.
Mironova I.
101
Matemātika
Tarakanova N.
23
Matemātika
Tarakanova N.
23
Ce Literatūra
Strode I.
200
Latviešu valoda
Strode I.
200
Matemātika
Tarakanova N.
23
Mūzika
Orlovs I.
44
Sports un ves.
Gudrika A.
Sports un ves.
Gudrika A.
Pk Latviešu valoda
Strode I.
200
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Soc.zin un vēst.
Koļesņika O.
45
Dabaszinības
Kotebo J.
33

3.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dizains un tehn.
Martinova V
111
Matemātika
Martinova V
111
Ot Latviešu valoda
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Dabaszinības
Martinova V
309
Vizuālā māksla
Martinova V
112
Sociālās zinības
Martinova V
111
Tr Matemātika
Martinova V
111
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Mūzika
Fedorov D.
313
Dizains un tehn.
Martinova V
111
Ce Latviešu valoda
Martinova V
111
Sports un ves.
Gudrika A.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Klases audz.st.
Martinova V
111
Dabaszinības
Martinova V
309
Pk Latviešu valoda
Martinova V
111
Latviešu valoda
Martinova V
111
Mūzika
Fedorov D.
313
Matemātika
Martinova V
111
Vizuālā māksla
Martinova V
Dizains un tehn.
Martinova V
111

3.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
Ružāne V.
209
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Klases audz.st.
Ružāne V.
209
Latviešu val.un lit.
Afanasjeva R.
311
Ot Dabaszinības
Ružāne V.
309
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Krievu val.un lit.
Ružāne V.
209
Tr Latviešu val.un lit.
Afanasjeva R.
311
Sociālās zinības
Ružāne V.
209
Matemātika
Ružāne V.
209
Latviešu val.un lit.
Afanasjeva R.
311
Dizains un tehn.
Ružāne V.
209
Matemātika
Ružāne V.
209
Ce Matemātika
Ružāne V.
209
Krievu val.un lit.
Ružāne V.
209
Dabaszinības
Ružāne V.
309
Matemātika
Ružāne V.
209
Dizains un tehn.
Ružāne V.
209
Pk Krievu val.un lit.
Ružāne V.
209
Mūzika
Fedorov D.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu val.un lit.
Afanasjeva R.
311
Latviešu val.un lit.
Afanasjeva R.
311
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.

3.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Klases audz.st.
Rudzīte Ž.
210
Mūzika
Fedorov D.
Ot Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Matemātika
Rudzīte Ž.
210
Dizains un tehn.
Rudzīte Ž.
210
Tr Dabaszinības
Rudzīte Ž.
309
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Matemātika
Rudzīte Ž.
210
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Mūzika
Fedorov D.
313
Ce Dabaszinības
Rudzīte Ž.
309
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Sociālās zinības
Rudzīte Ž.
210
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Dizains un tehn.
Rudzīte Ž.
210
Pk Matemātika
Rudzīte Ž.
210
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Matemātika
Rudzīte Ž.
210
Latviešu valoda
Rudzīte Ž.
210
Vizuālā māksla
Vasiļjeva A.
Viz.m.

2.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
Afanasjeva R.
110
Dabaszinības
Afanasjeva R.
309
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Ot Sports un ves.
Gudrika A.
Sports un ves.
Afanasjeva R.
Klases audz.st.
Afanasjeva R.
110
Dizains un tehn.
Afanasjeva R.
110
Tr Mūzika
Fedorov D.
313
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Vizuālā māksla
Afanasjeva R.
110
Ce Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Dabaszinības
Afanasjeva R.
309
Sociālās zinības
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Dizains un tehn.
Afanasjeva R.
110
Pk Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Matemātika
Afanasjeva R.
110
Latviešu valoda
Afanasjeva R.
110
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mūzika
Fedorov D.
313

2.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Vizuālā māksla
Kāp.-Tuče
Vizuālā māksla
Kāp.-Tuče
Mūzika
Fedorov D.
313
Latviešu val.un lit.
Rudziša V.
311
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Ot Matemātika
Maslobojeva L.
213
Krievu val.un lit.
Maslobojeva L.
213
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dabaszinības
Maslobojeva L.
309
Latviešu val.un lit.
Rudziša V.
311
Tr Sports un ves.
Gudrika A.
Latviešu val.un lit.
Rudziša V.
311
Matemātika
Maslobojeva L.
213
Krievu val.un lit.
Maslobojeva L.
213
Sociālās zinības
Maslobojeva L.
213
Ce Latviešu val.un lit.
Rudziša V.
311
Sports un ves.
Maslobojeva L.
Klases audz.st.
Maslobojeva L.
213
Matemātika
Maslobojeva L.
213
Dizains un tehn.
Maslobojeva L.
213
Pk Dabaszinības
Maslobojeva L.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Matemātika
Maslobojeva L.
213
Krievu val.un lit.
Maslobojeva L.
213
Dizains un tehn.
Maslobojeva L.
213

2.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Mūzika
Fedorov D.
313
Vizuālā māksla
Rudziša V.
211
Ot Matemātika
Rudziša V.
211
Sports un ves.
Rudziša V.
Klases audz.st.
Rudziša V.
211
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Tr Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Mūzika
Fedorov D.
313
Dabaszinības
Rudziša V.
309
Dizains un tehn.
Rudziša V.
211
Vizuālā māksla
Rudziša V.
211
Ce Sports un ves.
Gudrika A.
Matemātika
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Sociālās zinības
Rudziša V.
211
Pk Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Dabaszinības
Rudziša V.
309
Latviešu valoda
Rudziša V.
211
Matemātika
Rudziša V.
211
Dizains un tehn.
Rudziša V.
211

1.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Dabaszinības
Kleina M.
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Vizuālā māksla
Kāp.-Tuče
Viz.m.
Vizuālā māksla
Kāp.-Tuče
Viz.m.
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Ot Matemātika
Bārtule J.
112
Dabaszinības
Kleina M.
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Sports un ves.
Gudrika A.
Tr Matemātika
Bārtule J.
112
Mūzika
Fedorov D.
313
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Ce Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Matemātika
Bārtule J.
112
Latviešu valoda
Bārtule J.
Dizains un tehn.
Bārtule J.
112
Pk Mūzika
Fedorov D.
313
Latviešu valoda
Bārtule J.
112
Sociālās zinības
Bārtule J.
112
Matemātika
Bārtule J.
112
Klases audz.st.
Bārtule J.
112

1.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Sports un ves.
Gudrika A.
Mūzika
Fedorov D.
313
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Klases audz.st.
Kleina M.
113
Ot Latviešu valoda
Kleina M.
113
Sports un ves.
Gudrika A.
Sporta z.
Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Dabaszinības
Kleina M.
309
Tr Latviešu valoda
Kleina M.
113
Matemātika
Kleina M.
113
Dabaszinības
Kleina M.
309
Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Dizains un tehn.
Kleina M.
113
Ce Matemātika
Kleina M.
113
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Sociālās zinības
Kleina M.
112
Vizuālā māksla
Kleina M.
113
Pk Angļu valoda
Pavl.-Valenika A.
312
Latviešu valoda
Kleina M.
113
Matemātika
Kleina M.
113
Mūzika
Fedorov D.
313
Vizuālā māksla
Kleina M.
113