Skolotāji

Rasma Afanasjeva

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
2.c

110
Dabaszinības
2.c

309
Matemātika
2.c

110
Latviešu valoda
2.c

110
Latviešu val.un lit.
3.b

311
Ot Sports un ves.
2.c

Klases audz.st.
2.c

110
Dizains un tehn.
2.c

110
Tr Latviešu val.un lit.
3.b
1.grupa
311
Latviešu valoda
2.c

110
Matemātika
2.c

110
Latviešu val.un lit.
3.b

311
Vizuālā māksla
2.c

110
Ce Latviešu valoda
2.c

110
Dabaszinības
2.c

309
Sociālās zinības
2.c

110
Latviešu valoda
2.c

110
Dizains un tehn.
2.c

110
Pk Latviešu valoda
2.c

110
Matemātika
2.c

110
Latviešu valoda
2.c

110
Latviešu val.un lit.
3.b

311
Latviešu val.un lit.
3.b
1.grupa
311

Skaidrīte Babre

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu valoda
8.c

203
Latviešu valoda
7.a

203
Latviešu valoda
7.a

203
Literatūra
8.c

203
Latviešu valoda
7.b

203
Literatūra
8.c

203
Ot Literatūra
7.a

203
Literatūra
7.a

203
Klases audz.st.
8.c

203
Tr Teātra māksla
6.a

203
Teātra māksla
7.a

203
Literatūra
7.b

202
Literatūra
7.b

202
Ce Latviešu valoda
8.a

203
Literatūra
8.a

203
Literatūra
8.a

203
Latviešu valoda
8.c

203
Latviešu valoda
8.c

203
Pk Latviešu valoda
7.b

203
Latviešu valoda
7.b

203
Latviešu valoda
8.a

Latviešu valoda
8.a

Latviešu valoda
7.a

203
Literatūra
7.b

203

Janīna Bārtule

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu valoda
1.c

112
Ot Matemātika
1.c

112
Latviešu valoda
1.c

112
Tr Matemātika
1.c

112
Latviešu valoda
1.c

112
Ce Latviešu valoda
1.c

112
Matemātika
1.c

112
Latviešu valoda
1.c

Dizains un tehn.
1.c

112
Pk Latviešu valoda
1.c

112
Sociālās zinības
1.c

112
Matemātika
1.c

112
Klases audz.st.
1.c

112

Regīna Bikoviča

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot Krievu valoda (K2)
4.a,4.c
1.grupa,1.gr.
204
Krievu valoda (K2)
10.
1.grupa
204
Krievu valoda (K2)
5.a

204
Krievu valoda (K2)
5.c

204
Tr Krievu valoda (K2)
5.a

204
Krievu valoda (K2)
5.c

204
Krievu valoda (K2)
10.
1.grupa
204
Krievu valoda (K2)
10.
1.grupa
204
Ce
Pk

Larisa Borisova

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot
Tr Fizika
9.a

27
Fizika
9.a

27
Fizika
9.b

27
Fizika
9.b

27
Fizika
9.c

27
Fizika
9.c

27
Ce
Pk

Vita Borisa

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu valoda
5.a

202
Latviešu valoda
5.c

202
Ot Latviešu valoda
5.c

202
Latviešu valoda
5.a

202
Latviešu valoda
4.c

202
Latviešu valoda
4.c

202
Tr Latviešu valoda
5.a

202
Latviešu valoda
5.c

202
Literatūra
5.a

202
Literatūra
5.a

202
Literatūra
4.c

Ce Latviešu valoda
5.c

202
Latviešu valoda
5.a

202
Latviešu valoda
4.c

202
Literatūra
5.c

202
Literatūra
5.c

202
Pk Latviešu valoda
4.c

202
Latviešu valoda
5.c

202
Latviešu valoda
5.a

202

Inese Bundere

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika I
11.1.

32
Matemātika I
11.1.

32
Matemātika I
10.
10.1,10.2
32
Matemātika II
12.1/2/3.
12.1,12.2
32
Matemātika II
12.1/2/3.
12.1,12.2
32
Matemātika II
12.1/2/3.
12.1,12.2
32
Matemātika I
10.
10.1,10.2
32
Ot Matemātika II
12.1/2/3.
12.1,12.2
32
Matemātika II
12.1/2/3.
12.1,12.2
32
Matemātika I
11.1.

32
Matemātika I
11.1.

32
Tr Matemātika II
12.1/2/3.
12.1,12.2
32
Matemātika I
10.

32
Matemātika I
10.

32
Klases audz.st.
12.1/2/3.
12.2
32
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.2,12.1
Ce Matemātika II
12.1/2/3.
12.1,12.2
Matemātika II
12.1/2/3.
12.1,12.2
Matemātika I
10.

32
Matemātika I
10.

32
Matemātika I
11.1.

32
Matemātika I
11.1.

32
Pk Matemātika I
10.

32
Matemātika I
10.

32
Matemātika II
12.1/2/3.
12.1,12.2
32
Matemātika II
12.1/2/3.
12.1,12.2
32
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.2,12.1

Inese Greiža

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu val.un lit.II
12.1/2/3.

205
Latviešu val.un lit.II
12.1/2/3.

205
Latviešu val.un lit.II
12.1/2/3.

205
Latviešu val.I
11.2/3.,11.1.

205
Latviešu val.I
11.2/3.,11.1.

205
Literatūra I
10.

205
Literatūra I
10.

205
Ot Literatūra I
11.1.

205
Literatūra I
11.1.

205
Latviešu val.un lit.II
12.1/2/3.

205
Latviešu val.un lit.II
12.1/2/3.

205
Latviešu val.un lit.II
12.1/2/3.

205
Tr Literatūra I
11.2/3.

205
Literatūra I
11.2/3.

205
Latviešu val.I
10.

205
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.2,12.1
Ce Literatūra I
11.1.

205
Literatūra I
11.1.

205
Publiskā uzstāšanās
12.1/2/3.
12.3
205
Publiskā uzstāšanās
12.1/2/3.
12.3
205
Literatūra I
10.

205
Literatūra I
10.

205
Pk Latviešu val.un lit.II
12.1/2/3.

205
Latviešu val.I
10.

205
Literatūra I
11.2/3.

205
Literatūra I
11.2/3.

205
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.2,12.1

Anita Gudrika

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Sports un ves.
1.a

Sports un ves.
3.a,3.b

Sporta z.
Sports un ves.
3.a,3.b

Sporta z.
Sports un ves.
2.b

Sporta z.
Sports un ves.
4.a

Sporta z.
Ot Sports un ves.
2.c

Sports un ves.
1.a

Sporta z.
Sports un ves.
3.a,3.b

Sporta z.
Sports un ves.
1.c

Tr Sports un ves.
2.b

Sports un ves.
2.a

Sporta z.
Sports un ves.
3.c

Sporta z.
Sports un ves.
2.c

Sporta z.
Sports un ves.
1.c

Sporta z.
Ce Sports un ves.
2.a

Sports un ves.
3.c

Sports un ves.
3.c

Sporta z.
Sports un ves.
4.a

Sports un ves.
4.a

Pk

Vija Hveckoviča

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Ģeogrāfija
9.b

35
Ģeogrāfija
9.a

35
Ģeogrāfija
9.a

35
Ģeogrāfija
8.a

35
Ģeogrāfija
8.a

35
Ot Ģeogrāfija
7.b

Ģeogrāfija
9.c

35
Ģeogrāfija
9.c

35
Ģeogrāfija I
10.

35
Tr Ģeogrāfija I
11.1.

35
Ģeogrāfija I
11.1.

35
Ģeogrāfija
8.c ,8.b
,spec.
35
Ce Ģeogrāfija
8.c

35
Ģeogrāfija
8.b

35
Ģeogrāfija I
11.2/3.

35
Ģeogrāfija I
11.2/3.

35
Ģeogrāfija
7.a

35
Ģeogrāfija
7.a

35
Klases audz.st.
11.2/3.

35
Pk

Tatjana Klomāne

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot
Tr Mūzika
8.b

44
Mūzika
7.b

44
Mūzika
8.c

44
Mūzika
7.a

44
Mūzika
9.c

44
Mūzika
9.b

44
Mūzika
9.a

44
Mūzika
8.a

44
Ce
Pk

Marija Kleina

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Dabaszinības
1.c

Latviešu valoda
1.a

113
Klases audz.st.
1.a

113
Ot Latviešu valoda
1.a

113
Dabaszinības
1.c

Matemātika
1.a

113
Latviešu valoda
1.a

113
Dabaszinības
1.a

309
Tr Latviešu valoda
1.a

113
Matemātika
1.a

113
Dabaszinības
1.a

309
Dizains un tehn.
1.a

113
Ce Matemātika
1.a

113
Latviešu valoda
1.a

113
Sociālās zinības
1.a

112
Vizuālā māksla
1.a

113
Pk Latviešu valoda
1.a

113
Matemātika
1.a

113
Vizuālā māksla
1.a

113

Dmitro Fedorov

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Mūzika
1.a

313
Mūzika
2.b

313
Mūzika
2.a

313
Mūzika
3.a

Ot
Tr Mūzika
2.c

313
Mūzika
1.c

313
Mūzika
2.a
1.grupa
313
Mūzika
3.c

313
Mūzika
3.a

313
Ce
Pk Mūzika
1.c

313
Mūzika
3.b

313
Mūzika
3.c
1.grupa
313
Mūzika
1.a

313
Mūzika
2.c

313

Olga Koļesņika

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Soc.zin un vēst.
4.c
1.gr.,2.gr.
45
Soc.zin un vēst.
4.c

45
Soc.zin un vēst.
6.a

45
Soc.zin un vēst.
6.a

45
Soc.zin un vēst.
6.b

45
Ot
Tr Soc.zin un vēst.
6.a

45
Klases audz.st.
4.c

45
Soc.zin un vēst.
6.b

45
Soc.zin un vēst.
6.b

45
Ce Soc.zin un vēst.
4.b

45
Soc.zin un vēst.
4.b

45
Soc.zin un vēst.
5.a

45
Soc.zin un vēst.
5.a

45
Pk Soc.zin un vēst.
4.a

45
Soc.zin un vēst.
4.a

45
Soc.zin un vēst.
5.c

45
Soc.zin un vēst.
5.c

45

Jānis Kovalevskis

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot
Tr Sports un ves.
9.b

Sports un ves.
9.b

Sports un ves.
9.c

Sports un ves.
9.c

Sports un ves.
9.a

Ce Sports un ves.
10.

Sporta z.
Sports un ves.
9.c

Sporta z.
Sports un ves.
9.a

Sports un ves.
9.a

Sports un ves.
12.1/2/3.

Sporta z.
Pk Sports un ves.
12.1/2/3.

Sporta z.
Sports un ves.
12.1/2/3.

Sporta z.
Sports un ves.
11.1.,11.2/3.

Sporta z.
Sports un ves.
11.1.,11.2/3.

Sporta z.
Sports un ves.
11.1.,11.2/3.

Sporta z.
Sports un ves.
9.b

Sporta z.
Sports un ves.
10.

Sporta z.
Sports un ves.
10.

Sporta z.

Jolanta Kotebo

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Dabaszinības
6.b

33
Dabaszinības
4.a

33
Dabaszinības
6.a

33
Dabaszinības
4.b

33
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.3
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.3
Ot Ģeogrāfija II
12.1/2/3.
12.3
35
Ģeogrāfija II
12.1/2/3.
12.3
35
Ģeogrāfija II
12.1/2/3.
12.3
35
Tr Klases audz.st.
5.a

33
Ģeogrāfija II
12.1/2/3.
12.3
35
Ģeogrāfija II
12.1/2/3.
12.3
35
Dabaszinības
4.b

33
Dabaszinības
5.c

33
Ce Dabaszinības
5.a

33
Dabaszinības
6.a

33
Dabaszinības
4.c

33
Dabaszinības
6.b

33
Pk Dabaszinības
4.c

33
Dabaszinības
5.c

33
Dabaszinības
5.a

33
Dabaszinības
4.a

33
Ģeogrāfija II
12.1/2/3.
12.3
35
Ģeogrāfija II
12.1/2/3.
12.3
35

Inita Kurme

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
9.a

34
Matemātika
9.a

34
Matemātika
9.c

34
Matemātika
9.b

34
Matemātika
9.b

34
Ot Matemātika
7.a

34
Matemātika
7.a

34
Matemātika
9.a

33
Klases audz.st.
7.b

34
Matemātika
9.b

34
Matemātika
9.c

34
Tr Matemātika
9.c

34
Matemātika
7.b

34
Matemātika
7.b

34
Matemātika
9.b

34
Ce Matemātika
7.a

34
Matemātika
9.b

34
Matemātika
7.b

34
Matemātika
7.b

34
Matemātika
9.c

34
Pk Matemātika
7.a

34
Matemātika
7.a

34
Matemātika
7.b

34
Matemātika
9.a

34
Matemātika
9.a

34
Matemātika
9.c

34

Lija Kļaviņa-Lozda

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot Matemātika
8.c

26
Matemātika
8.c

26
Matemātika
8.a

26
Matemātika
8.b

26
Tr Matemātika
8.c

26
Matemātika
8.b

26
Matemātika
8.b

26
Matemātika
8.a

26
Matemātika
8.a

26
Ce Matemātika
8.c

26
Matemātika
8.c

26
Matemātika
8.a

26
Matemātika
8.a

26
Matemātika
8.b

26
Matemātika
8.b

26
Pk

Olga Lavrenova

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Sociālās zinības
7.a

21
Sociālās zinības
8.a

21
Sociālās zinātnes II
12.1/2/3.
12.3
21
Sociālās zinātnes II
12.1/2/3.
12.3
21
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.3
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.3
Ot Uzņēmējdarb. pam.
10.
10.2,10.3
21
Uzņēmējdarb. pam.
10.
10.2,10.3
21
Sociālās zinības
9.c

21
Sociālās zinības
9.a

21
Sociālās zinības
7.b

21
Sociālās zinātnes II
12.1/2/3.
12.3
21
Sociālās zinātnes II
12.1/2/3.
12.3
21
Tr Sociālās zinātnes II
12.1/2/3.
12.3
21
Sociālās zinātnes II
12.1/2/3.
12.3
21
Vēst.un soc.zin.I
11.2/3.
11.3
21
Vēst.un soc.zin.I
11.2/3.
11.3
21
Ce Sociālās zinātnes II
12.1/2/3.
12.3
21
Sociālās zinātnes II
12.1/2/3.
12.3
21
Sociālās zinības
8.b

21
Sociālās zinības
8.c

21
Pk Uzņēmējdarb. pam.
11.2/3.
11.2
21
Uzņēmējdarb. pam.
11.2/3.
11.2
21
Sociālās zinības
9.b

21
Klases audz.st.
8.b

21

Inga Lubāne

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latvijas un pasaules vēsture
7.b

24
Latvijas un pasaules vēsture
7.b

24
Vēst.un soc.zin.I
10.
10.3
24
Latvijas un pasaules vēsture
7.a

24
Latvijas un pasaules vēsture
7.a

24
Latvijas un pasaules vēsture
8.b

24
Latvijas un pasaules vēsture
8.b

24
Vēst.un soc.zin.I
10.
10.3
24
Ot Latvijas un pasaules vēsture
8.c

24
Latvijas un pasaules vēsture
8.c

24
Vēst.un soc.zin.I
10.
10.3
24
Vēst.un soc.zin.I
10.
10.3
24
Tr Latvijas un pasaules vēsture
8.a

24
Latvijas un pasaules vēsture
8.a

24
Soc.zin un vēst.
11.1.,11.2/3.
,11.2
24
Soc.zin un vēst.
11.1.,11.2/3.
,11.2
24
Ce Latvijas un pasaules vēsture
9.b

24
Klases audz.st.
7.a

24
Soc.zin un vēst.
10.
10.1,10.2
24
Soc.zin un vēst.
10.
10.1,10.2
24
Pk Vēst.un soc.zin.I
10.
10.3
24
Latvijas un pasaules vēsture
9.b

24

Zigfrīds Lukaševičs

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Sports un ves.
6.a

Sporta z.
Sports un ves.
5.c

Sports un ves.
5.a

Sports un ves.
5.a

Sports un ves.
4.c

Ot Sports un ves.
6.b

Sports un ves.
5.a

Sporta z.
Sports un ves.
5.c

Sports un ves.
4.b

Sporta z.
Tr Sports un ves.
4.c

Sports un ves.
4.c

Sports un ves.
5.c

Ce
Pk Sports un ves.
6.a

Sports un ves.
6.a

Sports un ves.
6.b

Sports un ves.
6.b

Sports un ves.
4.b

Sports un ves.
4.b

Jānis Martinovs

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika I
11.2/3.

26
Matemātika I
11.2/3.

26
Matemātika I
11.2/3.

Ot Matemātika I
11.2/3.

26
Matemātika I
11.2/3.

26
Tr
Ce Matemātika I
11.2/3.

26
Pk

Vita Martinova

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
3.c

111
Latviešu valoda
3.c

111
Matemātika
3.c

111
Matemātika
3.c
2.grupa
111
Dizains un tehn.
3.c

111
Ot Latviešu valoda
3.c

111
Latviešu valoda
3.c

111
Dabaszinības
3.c

309
Vizuālā māksla
3.c

112
Sociālās zinības
3.c

111
Tr Matemātika
3.c

111
Dizains un tehn.
3.c

111
Ce Latviešu valoda
3.c

111
Klases audz.st.
3.c

111
Dabaszinības
3.c

309
Pk Latviešu valoda
3.c

111
Latviešu valoda
3.c

111
Dizains un tehn.
3.c
2.grupa
111
Matemātika
3.c

111
Vizuālā māksla
3.c

Ludmila Maslobojeva

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot Matemātika
2.b

213
Krievu val.un lit.
2.b

213
Krievu valoda (K2)
4.b
1.grupa
200
Dabaszinības
2.b

309
Tr Matemātika
2.b

213
Krievu val.un lit.
2.b

213
Sociālās zinības
2.b

213
Ce Dizains un tehn.
2.b
2.grupa
213
Sports un ves.
2.b

Klases audz.st.
2.b

213
Matemātika
2.b

213
Pk Dabaszinības
2.b

Matemātika
2.b

213
Krievu val.un lit.
2.b

213
Dizains un tehn.
2.b

213

Ruta Mika

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot Sports un ves.
8.a

Sports un ves.
8.a

Sports un ves.
8.c

Sports un ves.
8.c

Sports un ves.
7.b

Sporta z.
Sports un ves.
8.b

Sporta z.
Tr Sports un ves.
7.b

Sporta z.
Sports un ves.
7.a

Sporta z.
Ce Sports un ves.
8.b

Sports un ves.
8.b

Sports un ves.
7.b

Sports un ves.
8.c

Sports un ves.
12.1/2/3.

Sporta z.
Sports un ves.
8.a

Sporta z.
Pk Sports un ves.
12.1/2/3.

Sporta z.
Sports un ves.
12.1/2/3.

Sporta z.
Sports un ves.
11.1.,11.2/3.

Sporta z.
Sports un ves.
11.1.,11.2/3.

Sporta z.
Sports un ves.
11.1.,11.2/3.

Sporta z.
Sports un ves.
7.a

Sports un ves.
7.a

Inna Mironova

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Angļu valoda
5.a

101
Angļu valoda
4.b

101
Angļu valoda
6.b

101
Angļu valoda
6.a

101
Angļu valoda
5.c

101
Angļu valoda
7.a

101
Ot Angļu valoda
5.c

101
Angļu valoda
4.a

101
Vācu valoda
4.c ,4.b ,4.a
2.gr.,2.grupa
101
Vācu valoda
10.
2.grupa
101
Angļu valoda
7.a

101
Tr Angļu valoda
7.a

101
Angļu valoda
4.a

101
Angļu valoda
6.b

101
Klases audz.st.
4.a

101
Vācu valoda
10.,11.1.
2.grupa
101
Vācu valoda
10.,11.1.
2.grupa
101
Ce Angļu valoda
4.b

101
Pk Angļu valoda
6.b

101
Angļu valoda
7.a

101
Angļu valoda
5.a

101
Angļu valoda
6.a

101
Angļu valoda
6.a

101

Ksenija Orlova

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Datorika
4.c
2.gr.,spec.
31
Datorika
4.c
1.gr.
31
Datorika
4.a
1.grupa
31
Datorika
4.a
2.grupa
31
Datorika
5.a
2.grupa
31
Datorika
5.a
1.grupa
31
Ot Matemātika
5.a

25
Matemātika
5.a

25
Matemātika
5.c

25
Matemātika
6.a

25
Matemātika
6.a

25
Tr Datorika
4.b

31
Matemātika
5.c

25
Klases audz.st.
6.a

25
Matemātika
5.a

25
Ce Matemātika
6.a

25
Matemātika
5.c

25
Matemātika
6.a

25
Matemātika
5.c

25
Pk Matemātika
5.a

25
Matemātika
5.a

25
Matemātika
6.a

25
Matemātika
6.a

25
Matemātika
5.c

25

Iļja Orlovs

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot Mūzika
4.a

44
Mūzika
4.c
1.gr.,2.gr.
44
Mūzika
5.c

44
Mūzika
6.a

44
Tr
Ce Mūzika
6.b

44
Mūzika
6.a

44
Mūzika
5.a

44
Mūzika
4.a

44
Mūzika
4.c

44
Mūzika
4.b
2.grupa
Pk Mūzika
5.c

44
Mūzika
4.b

44
Mūzika
5.a

44

Agnese Pavlovska-Valenika

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Angļu valoda
3.a

312
Angļu valoda
1.c

312
Angļu valoda
2.a

312
Angļu valoda
3.c
1.grupa
312
Angļu valoda
2.c

312
Ot Angļu valoda
3.a

312
Angļu valoda
2.b

312
Angļu valoda
3.b

312
Angļu valoda
2.a

312
Tr Angļu valoda
3.c

312
Angļu valoda
1.c

312
Angļu valoda
1.a

312
Angļu valoda
4.c

312
Ce
Pk Angļu valoda
1.a

312
Angļu valoda
2.b

312
Angļu valoda
3.b

312
Angļu valoda
2.c

312
Angļu valoda
4.c

312

Vitalisa Petrušenkova

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Literatūra
4.b

201
Latviešu val.un lit.
9.b

Latviešu val.un lit.
9.b

Latviešu val.un lit.
8.b

201
Latviešu val.un lit.
8.b

201
Ot Latviešu val.un lit.
9.b

201
Latviešu val.un lit.
9.b

201
Latviešu valoda
4.b

201
Latviešu valoda
4.b

201
Tr
Ce
Pk Latviešu valoda
4.b

201
Latviešu valoda
4.b

201
Latviešu val.un lit.
8.b

201
Latviešu val.un lit.
9.b

201
Latviešu val.un lit.
8.b

201
Latviešu val.un lit.
8.b
spec.

Anita Purviņa

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot Latviešu valoda
6.a

Valodu kab.
Latviešu valoda
6.a

Valodu kab.
Latviešu val.un lit.
6.b

Latviešu val.un lit.
6.b

Tr Latviešu valoda
6.a

Valodu kab.
Latviešu val.un lit.
6.b

Valodu kab.
Latviešu val.un lit.
6.b

Valodu kab.
Literatūra
6.a

Valodu kab.
Ce Latviešu val.un lit.
6.b

Valodu kab.
Latviešu valoda
6.a

Valodu kab.
Latviešu valoda
6.a

Valodu kab.
Pk

Valija Rudziša

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu valoda
2.a

211
Matemātika
2.a

211
Latviešu val.un lit.
2.b

311
Vizuālā māksla
2.a

211
Ot Matemātika
2.a

211
Sports un ves.
2.a

Klases audz.st.
2.a

211
Latviešu val.un lit.
2.b

311
Tr Latviešu valoda
2.a

211
Latviešu val.un lit.
2.b

311
Vizuālā māksla
2.a
2.grupa
211
Dabaszinības
2.a

309
Dizains un tehn.
2.a

211
Ce Latviešu val.un lit.
2.b
1.grupa
311
Matemātika
2.a

211
Latviešu valoda
2.a

211
Latviešu valoda
2.a

211
Sociālās zinības
2.a

211
Pk Latviešu valoda
2.a

211
Dabaszinības
2.a

309
Latviešu valoda
2.a

211
Matemātika
2.a

211
Dizains un tehn.
2.a

211

Žanna Rudzīte

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Klases audz.st.
3.a

210
Ot Matemātika
3.a

210
Dizains un tehn.
3.a

210
Tr Dabaszinības
3.a

309
Latviešu valoda
3.a

210
Matemātika
3.a

210
Latviešu valoda
3.a

210
Ce Dabaszinības
3.a

309
Latviešu valoda
3.a

210
Sociālās zinības
3.a

210
Latviešu valoda
3.a

210
Dizains un tehn.
3.a

210
Pk Matemātika
3.a

210
Latviešu valoda
3.a

210
Matemātika
3.a

210
Latviešu valoda
3.a

210

Valentīna Ružāne

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
3.b

209
Klases audz.st.
3.b

209
Ot Dabaszinības
3.b

309
Krievu val.un lit.
3.b

209
Tr Matemātika
3.b
2.grupa
209
Sociālās zinības
3.b

209
Matemātika
3.b

209
Dizains un tehn.
3.b

209
Ce Matemātika
3.b

209
Krievu val.un lit.
3.b

209
Dabaszinības
3.b

309
Matemātika
3.b

209
Dizains un tehn.
3.b

209
Pk Krievu val.un lit.
3.b

209

Rita Siņavska

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Dizains un tehn.
8.b
spec.
Dizains un tehn.
6.b

Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
5.c
2.grupa
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
4.a
1.grupa
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
4.c
1.gr.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
5.a
2.grupa
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
9.c
2.grupa
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
4.c
1.gr.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
8.b
spec.
Ot Dizains un tehn.
4.b
1.grupa
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
4.b
1.grupa
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
8.b
spec.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
8.b
spec.
Dizains un tehn.
6.a
2.grupa
Dizains un tehn.
4.a
1.grupa
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
8.b
spec.
Diz.&tehn.-1
Tr Dizains un tehn.
7.a
1.grupa
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
7.a
1.grupa
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
8.b
2.gr.,spec.
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
8.a
2.grupa
Dizains un tehn.
9.a
2.grupa
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
8.c
2.grupa
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
9.b
2.grupa
Diz.&tehn.-1
Dizains un tehn.
8.b
spec.
Diz.&tehn.-1
Ce Dizains un tehn.
7.b

Dizains un tehn.
7.b

Klases audz.st.
5.c

Diz.&tehn.-1
Pk

Aija Sniķere

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Bioloģija
9.c

36
Bioloģija
9.c

36
Bioloģija
7.b

36
Bioloģija
7.b

36
Bioloģija
9.a

36
Bioloģija I
11.1.

36
Ot Dabaszinības
8.b
2.grupa
Dabaszinības
8.b
2.grupa
Bioloģija
7.a

36
Bioloģija
7.a

36
Bioloģija I
10.

36
Bioloģija
9.a

36
Bioloģija II
12.1/2/3.
12.2
36
Bioloģija II
12.1/2/3.
12.2
36
Bioloģija
8.b
1.grupa
36
Bioloģija
8.b
1.grupa
36
Tr Bioloģija II
12.1/2/3.
12.2
36
Bioloģija II
12.1/2/3.
12.2
36
Bioloģija II
12.1/2/3.
12.2
36
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.2,12.1
Ce Bioloģija I
11.2/3.

36
Bioloģija I
11.2/3.

36
Bioloģija
9.b

36
Bioloģija
9.b

36
Bioloģija II
12.1/2/3.
12.2
36
Pk Bioloģija
8.c

36
Bioloģija
8.c

36
Bioloģija II
12.1/2/3.
12.2
36
Bioloģija I
11.1.

36
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.2,12.1

Valdis Sniķeris

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Fizika
8.c

27
Fizika
8.c

27
Fizika I
10.

27
Fizika I
10.

27
Fizika I
11.2/3.

27
Fizika I
11.2/3.

27
Ot Fizika
8.b
1.gr.,2.gr.
27
Fizika
8.b
1.gr.,2.gr.
27
Fizika I
11.1.

27
Fizika I
11.1.

27
Fizika I
12.1/2/3.
12.1,12.3
27
Tr
Ce Inženierzinības
7.a
2.grupa
27
Inženierzinības
7.a
1.grupa
27
Fizika I
12.1/2/3.
12.1,12.3
27
Fizika I
12.1/2/3.
12.2
27
Fizika I
12.1/2/3.
12.2
27
Fizika I
12.1/2/3.
12.2
27
Pk Fizika
8.a

27
Fizika
8.a

27
Fizika I
12.1/2/3.
12.1,12.3
27
Inženierzinības
7.b

27

Ija Sorokina

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot Programmēšana I
10.
10.1
31
Programmēšana I
10.
10.1
31
Programmēšana I
10.
10.1
31
Programmēšana I
11.1.

31
Datorika
10.
10.2,10.3
31
Programmēšana II
12.1/2/3.
12.1
31
Tr Programmēšana II
12.1/2/3.
12.1
31
Programmēšana II
12.1/2/3.
12.1
31
Programmēšana II
12.1/2/3.
12.1
31
Datorika
11.2/3.

31
Programmēšana I
11.1.

31
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.2,12.1
Ce Datorika
9.a
2.grupa
31
Datorika
9.a
2.grupa
31
Programmēšana I
11.1.

31
Datorika
7.a
2.grupa
31
Programmēšana II
12.1/2/3.
12.1
31
Programmēšana II
12.1/2/3.
12.1
31
Programmēšana II
12.1/2/3.
12.1
31
Pk Datorika
9.b
2.grupa
31
Datorika
9.b
2.grupa
31
Datorika
9.c
2.grupa
31
Datorika
9.c
2.grupa
31
Datorika
8.a
2.grupa
31
Datorika
8.a
2.grupa
31
Klases audz.st.
11.1.

31
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.2,12.1

Irēna Strode

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Latviešu valoda
9.a

200
Latviešu valoda
9.c

200
Latviešu valoda
4.a

200
Literatūra
9.c

200
Literatūra
9.a

200
Ot Latviešu valoda
9.c

200
Latviešu valoda
9.a

200
Tr Latviešu valoda
4.a

200
Ce Literatūra
4.a

200
Latviešu valoda
4.a

200
Latviešu valoda
9.c

200
Klases audz.st.
9.c

200
Pk Latviešu valoda
4.a

200
Literatūra
9.a

200
Literatūra
9.c

200
Latviešu valoda
9.a

200

Anna Šmaukstele

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Angļu val.I
10.

102
Angļu val.I
10.

102
Angļu val.I
11.1.

102
Angļu val.II
12.1/2/3.
12.1,12.2
102
Angļu val.II
12.1/2/3.
12.1,12.2
102
Ot Angļu val.I
11.1.

102
Angļu val.II
12.1/2/3.
12.1,12.2
102
Angļu val.I
11.2/3.

102
Angļu val.I
11.2/3.

102
Angļu val.II
12.1/2/3.
12.1,12.2
102
Tr Projektu darbs
12.1/2/3.
12.2,12.1
Ce Angļu val.I
10.

102
Angļu val.II
12.1/2/3.
12.1,12.2
102
Angļu val.II
12.1/2/3.
12.1,12.2
102
Angļu val.I
11.2/3.

102
Angļu val.I
11.2/3.

102
Pk Angļu val.I
11.1.

102
Angļu val.I
11.1.

102
Angļu val.I
10.

102
Klases audz.st.
10.

102
Angļu val.II
12.1/2/3.
12.1,12.2
102
Angļu val.II
12.1/2/3.
12.1,12.2
102
Projektu darbs
12.1/2/3.
12.2,12.1

Sandra Štekele

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot
Tr Kultūras pamati
12.1/2/3.
12.2
401.
Kultūras pamati
12.1/2/3.
12.2
401.
Kultūras pamati
12.1/2/3.
12.2
401.
Kultūras pamati
12.1/2/3.
12.1,12.3
401.
Kultūras pamati
12.1/2/3.
12.1,12.3
401.
Kultūras pamati
12.1/2/3.
12.1,12.3
401.
Ce
Pk

Nadežda Tarakanova

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matemātika
4.a

23
Matemātika
4.b

23
Matemātika
4.b

23
Matemātika
6.b

23
Matemātika
6.b

23
Ot Matemātika
4.c

23
Matemātika
4.a

23
Klases audz.st.
6.b

23
Tr Matemātika
4.c
1.gr.,2.gr.
23
Matemātika
4.b

23
Matemātika
4.b

23
Matemātika
4.a

23
Matemātika
4.a

23
Ce Matemātika
4.b

23
Matemātika
4.c

23
Matemātika
4.a

23
Matemātika
6.b

23
Matemātika
6.b

23
Pk Matemātika
4.c

23
Matemātika
4.c

23
Matemātika
6.b

23
Matemātika
6.b

23

Tatjana Tarakanova

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Datorika
5.c
2.grupa
206
Datorika
6.a

206
Datorika
5.c
1.grupa
206
Ot Datorika
6.b

206
Datorika
7.b

206
Datorika
8.b

206
Tr Datorika
8.c

206
Datorika
8.c

206
Datorika
8.b
1.gr.,2.gr.
Ce Datorika
9.a
1.grupa
206
Datorika
9.a
1.grupa
206
Datorika
7.a
1.grupa
206
Pk Datorika
9.b
1.grupa
206
Datorika
9.b
1.grupa
206
Datorika
9.c
1.grupa
206
Datorika
9.c
1.grupa
206
Datorika
8.a
1.grupa
206
Datorika
8.a
1.grupa
206

Imants Tučs

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Ķīmija
8.b
1.gr.,2.gr.
41
Ķīmija
8.b
1.gr.,2.gr.
41
Ķīmija
8.a

41
Ķīmija
8.a

41
Ķīmija I
11.1.

41
Ķīmija I
11.1.

41
Ot Ķīmija I
11.2/3.

41
Ķīmija I
11.2/3.

41
Tr Ķīmija I
10.

41
Ķīmija I
10.

41
Bioloģija
8.a

41
Bioloģija
8.a

41
Ķīmija I
11.2/3.

41
Ķīmija I
11.2/3.

41
Klases audz.st.
12.1/2/3.
12.1,12.3
41
Ce Ķīmija I
11.1.

41
Ķīmija I
11.1.

41
Ķīmija
9.b

41
Ķīmija
9.b

41
Ķīmija
9.a

41
Pk Ķīmija
9.c

41
Ķīmija
9.c

41
Ķīmija
9.a

41
Ķīmija
8.c

41
Ķīmija
8.c

41

Inga Trūle

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot
Tr
Ce Latvijas un pasaules vēsture
9.c

401.
Latvijas un pasaules vēsture
9.c

401.
Latvijas un pasaules vēsture
9.a

401.
Latvijas un pasaules vēsture
9.a

401.
Klases audz.st.
9.a

401.
Pk

Antoņina Vasiļjeva

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot Vizuālā māksla
7.b

Viz.m.
Vizuālā māksla
3.a,3.b

Viz.m.
Vizuālā māksla
6.a

Vizuālā māksla
9.b

Viz.m.
Vizuālā māksla
9.a

Viz.m.
Vizuālā māksla
8.a

Viz.m.
Vizuālā māksla
4.c
spec.
Viz.m.
Tr Vizuālā māksla
5.c

Viz.m.
Klases audz.st.
4.b

Viz.m.
Vizuālā māksla
4.a

Viz.m.
Vizuālā māksla
8.b
1.gr.,2.gr.
Viz.m.
Ce Vizuālā māksla
4.c

Viz.m.
Vizuālā māksla
6.b

Viz.m.
Vizuālā māksla
4.b
1.grupa
Viz.m.
Vizuālā māksla
9.c

Viz.m.
Vizuālā māksla
5.a

Viz.m.
Pk Vizuālā māksla
8.b
1.gr.,2.gr.
Viz.m.
Vizuālā māksla
4.b

Viz.m.
Vizuālā māksla
7.a

Viz.m.
Vizuālā māksla
3.a,3.b
,2.grupa
Viz.m.
Vizuālā māksla
8.c

Viz.m.
Vizuālā māksla
7.b

Viz.m.

Aļona Veļičko

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Krievu val.un lit.
8.b

105
Krievu val.un lit.
6.b

105
Krievu valoda (K2)
8.c

105
Krievu val.un lit.
9.b

105
Krievu valoda (K2)
6.a

105
Ot Krievu valoda (K2)
9.a

105
Krievu valoda (K2)
7.b

105
Krievu valoda (K2)
11.2/3.

105
Krievu valoda (K2)
11.2/3.

105
Krievu val.un lit.
9.b

105
Krievu valoda (K2)
9.c

105
Krievu valoda (K2)
8.a

Tr Krievu val.un lit.
6.b

105
Krievu valoda (K2)
9.c

105
Krievu val.un lit.
9.b

105
Krievu valoda (K2)
9.a

105
Krievu valoda (K2)
11.1.
1.grupa
105
Krievu valoda (K2)
11.1.
1.grupa
105
Ce Krievu valoda (K2)
7.a

105
Klases audz.st.
9.b

105
Krievu val.un lit.
8.b

105
Pk Krievu val.un lit.
6.b

105
Krievu val.un lit.
8.b

105

Gunārs Vjakse

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Dizains un tehn.
5.c
1.grupa
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
4.c
2.gr.,spec.
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
4.c
spec.
Dizains un tehn.
4.c
2.gr.,spec.
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
9.c
1.grupa
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
4.a
2.grupa
Diz.&tehnn.-2
Ot Dizains un tehn.
4.b
2.grupa
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
4.b
2.grupa
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
6.b

Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
4.a
2.grupa
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
6.a
1.grupa
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
5.a
1.grupa
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
4.c
spec.
Tr Dizains un tehn.
4.c
spec.
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
7.a
2.grupa
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
7.a
2.grupa
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
8.b
1.gr.
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
8.a
1.grupa
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
9.a
1.grupa
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
8.c
1.grupa
Diz.&tehnn.-2
Dizains un tehn.
9.b
1.grupa
105
Ce
Pk

Diāna Žagare

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Angļu valoda
8.a

108
Klases audz.st.
8.a

108
Angļu valoda
7.b

108
Angļu valoda
9.c

108
Angļu valoda
8.c

108
Angļu valoda
9.b

108
Ot Angļu valoda
8.a

108
Angļu valoda
9.c

108
Angļu valoda
9.b

108
Angļu valoda
8.a

108
Angļu valoda
8.b
1.gr.,2.gr.
108
Angļu valoda
9.a

108
Angļu valoda
8.c

108
Tr Angļu valoda
9.a

108
Angļu valoda
8.c

108
Angļu valoda
7.b

108
Angļu valoda
8.b

108
Ce Angļu valoda
9.c

108
Angļu valoda
7.b

108
Angļu valoda
8.a

108
Pk Angļu valoda
9.a

108
Angļu valoda
8.c

108
Angļu valoda
7.b

108
Angļu valoda
8.b

108
Angļu valoda
9.b

108

Ivars Kļaviņš

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot
Tr
Ce
Pk VAM
11.2/3.
11.3
VAM
11.2/3.
11.3

Vita Kāpostiņa-Tuče

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Vizuālā māksla
2.b

Vizuālā māksla
2.b

Vizuālā māksla
1.c

Viz.m.
Vizuālā māksla
1.c

Viz.m.
Ot
Tr
Ce
Pk

Elena Koverina

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi
Ot
Tr
Ce
Pk