• Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma;
  • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma;
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma;
  • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.