Uz augšu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Maltas vidusskola

Aptauja

Cik bieži Tu apmeklē šo mājaslapu?

Katru dienu - 50%
1-2 reizes nedēļā - 10%
1-2 reizes mēnesī - 30%
Esmu šeit pirmo reizi - 10%

Balsotāju skaits: 10
Balsošana šajā aptaujā jau ir beigusies : Oktobris 10, 2018
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma;
 • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma;
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma;
 • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Maltas vidusskola, Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630 
Direktore - Vinera Dimpere - tel. 64634355, mob. 29332296; Mācību daļa - tel. 64634471; e-pasts:   

© 2020 Maltas vidusskola