Uz augšu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Maltas vidusskola

Aptauja

Cik bieži Tu apmeklē šo mājaslapu?

Katru dienu - 50%
1-2 reizes nedēļā - 10%
1-2 reizes mēnesī - 30%
Esmu šeit pirmo reizi - 10%

Balsotāju skaits: 10
Balsošana šajā aptaujā jau ir beigusies : Oktobris 10, 2018

nesnes2

Uzņēmējdarbības skolu tīkls ir projekts, kura mērķis ir palīdzēt izstrādāt inovatīvu pieeju uzņēmējdarbības izglītības programmām.

Līdzfinansētas no Eiropas Savienības programmas Erasmus + (2018-1-PT01-KA201-047413) 24 mēnešu laikā, organizācijas no Portugāles (DNA Cascais un DYPALL Network), Grieķijas (Karditsa vidējās izglītības direktorāts), Latvijas (Maltas Vidusskola) un Rumānijas (Scoala Gimnaziala “Traian” Craiova) sadarbosies pētniecības pētījumā, lai izveidotu praktisku pamatu uzņēmējdarbības pamatskolām, kas radīs pamatu Eiropas Uzņēmējdarbības skolas tīkla izveidei.

Sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību Maltas vidusskola piedalās projektos:

  • “Kompetenču pieeja mācību saturā” ( 2017.- 2021.) - projektā piedalās 100 pilotskolas Latvijā. Projekta mērķis: nodrošināt vispārējās izglītības satura izstrādi, aprobāciju un ieviešanu pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē. Maltas vidusskola projektā piedalās visās pakāpēs.
  • “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (2017. - 2020.) - projektā piedalās Rēzeknes novada skolas. Projekta mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
  • “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (2017.- 2020.) - projektā piedalās Rēzeknes novada skolas. Projekta ietvaros skolā strādā skolotājs - karjeras konsultants.

 

Sadarbībā ar Kultūras ministriju Maltas vidusskola piedalās projektā :

  • “Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” (2014.-2020.) .

 

Sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību Maltas vidusskola piedalās programmā “Latvijas skolas soma”.

Sākot ar 2018.gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam no 1.-12.klasei tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt mūsu kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Sadarbojoties ar nevalstisko organizāciju „Humana People to People” Latvijā, Maltas vidusskolas skolēniem- Dinai Belevičai, Žanim Lācim, Kristai Greižai, Aleksandram Mironovam un Annai Jasinskai kopā ar skolotāju Marutu Krasnobaju bija iespēja doties uz Rumāniju un piedalīties projektā par izglītību mieram „YOUth 4 peace”, ko rīkoja organizcija „Actions for change” Rumānijas pilsētā Klužā- Napokā no 20. līdz 28. novembrim. Projektā piedalījās jaunieši no 6 valstīm un pārstāvji, grupu vadītāji.

erasmus

Projektu "Change must go on" (Pārmaiņām jāturpina notikt)  finansē ES programma Erasmus+: Jaunatne darbībā. Tā mērķis ir pilnveidot jaunatnes darbinieku kompetences strādāt ar globālās izglītības tēmām, izmantojot neformālās izglītības pieeju un dažādas interaktīvas mācību metodes.

Šajā projektā piedalās jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, skolotāji, aktīvisti no 8 dažādām valstīm: Ukrainas, Armēnijas, Gruzijas, Moldovas, Bulgārijas, Rumānijas, Spānijas un Latvijas.

Projekta preses relīzes - Brauciens uz Grieķiju

                                    Brauciens uz Rumāniju

                                    Ciemiņu sagaidīšana Maltā

                                    Gala atskaite

Projekta atskaite - Skatīt

Projekta darbnīcas - Skatīt

                              Skatīt

                              Skatīt

                              Skatīt

Projekta fotogrāfijas - Skatīt

Maltas vidusskola, Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630 
Direktore - Vinera Dimpere - tel. 64634355, mob. 29332296; Mācību daļa - tel. 64634471; e-pasts:   

© 2020 Maltas vidusskola