Maija pēdējā dienā Maltas vidusskolā tika godināti čaklākie, neatlaidīgākie, mērķtiecīgākie,  talantīgākie skolas skolēni četrās nominācijās. Kā arī pedagogi un skolēnu vecāki.

Kopumā 83 skolēni ir ieguvuši godalgas dažādos konkursos un olimpiādēs, gan individuāli, gan komandās. 28 4.-12.klašu skolēni, mērķtiecīgi mācoties, ir uzrādījuši ļoti labas, teicamas un izcilas sekmes.

Maltas vidusskolas robotikas pulciņam 2022./2023. mācību gads ir bijis piedzīvojumiem bagāts. Mācību gada laikā pulciņa dalībnieki startēja  deviņās sacensībās, kurās apmēram 30-40% pretinieku bija no starptautiskās arēnas:

2022./2023.mācību gadā 12.klašu skolēniem bija iespēja apgūt padziļināto kursu Latviešu valodā un literatūrā II augstākajā mācību satura apguves līmenī, līdz ar to skolēni varēja izvēlēties izstrādāt savus projekta darbus latviešu valodā un literatūrā. Projektu darbs - tas ir arī jauns mācību priekšmets šajā mācību gadā. Skolēni varēja izstrādāt pētniecības darbus vai radīt mākslinieciskās jaunrades darbus. 12. klases skolnieces - Sintija Elizabete Ratnika, Daniela Danilova, Alesja Komlajeva, Indra Koroļonoka, Amanda Afanasjeva- izvēlējās radīt savus mākslinieciskās jaunrades darbus. Maijā notika šo darbu prezentācijas.

1 min2 min3 min4 min5 min

Rīgas Šaha federācijas rīkotais 2023. gada 19.-21. maijā ceturtais “Open” turnīrs klasiskajā šahā spēlētājiem ar reitingu līdz 1800 pulcēja 40 dalībniekus, pārsvarā jaunos censoņus. Trijās dienās, dalībniekiem bija jāaizvada turnīru pēc Šveices sistēmas, 7 kārtas ar apdomas laiku 30 minūtes partijai plus 30 sekundes par gājienu ar FIDE klasiskā reitinga aprēķinu.

Maltas vidusskolā jau 9. gadu darbojas lielākā Latvijas bērnu organizācija - Latvijas mazpulki. 2022./2023. mācību gadā Maltas mazpulkā darbojās 10 audzēkņi no 3. un 4. klasēm.

Rudenī Maltas mazpulks sāka apgūt savu jauno mājvietu. Tagad mazpulka vajadzībām ir plaša telpa. Ir kur darboties, veidot savus radošos darbiņus. Skola ir sagādājusi nepieciešamos materiālus.

Mācību gads ir gandrīz finiša taisnē. Daudziem Maltas vidusskolas skolēniem ir noskanējis pēdējais zvans un sācies saspringts, atbildīgs eksāmenu kārtošanas laiks. Taču mums, kam pagaidām tas iet secen, ir iespēja vēl šajā mācību gadā paveikt iecerēto – labo darbu aktivitātēm pievienot vēl vienu.

Jau otro gadu Maltas vidusskolas 3.b klases skolēni kopā ar audzinātāju iesaistās labo darbu aktivitātēs.

Iepriekšējā mācību gadā skolēni ar vecāku atbalstu sarūpēja Rēzeknes dzīvnieku patversmes iemītniekiem – kaķiem un suņiem -  sauso un konservēto barību. Tā tika nogādāta patversmē. Darbinieki pastāstīja skolēniem par dzīvniekiem, kuri mīt šajā patversmē. Bērni juta lielu gandarījumu par paveikto un iedvesmojās ar ideju turpināt veikt labos darbus arī šajā mācību gadā.

17. maijā visas dienas garumā Maltas vidusskolā viesojās dabas aizsardzības pārvaldes mobilā dabas klase ar praktiskām āra nodarbībām. 2.a, 2.b, 2.c, 6.a, 5.a, 8.a klašu skolēniem bija iespēja darboties radošās darbnīcās par bioloģisko daudzveidību un tās apdraudējumu – invazīvajām sugām.

MĒRĶIS:

Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana.

UZDEVUMI:

  1. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.
  2. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas un sniegt metodisko atbalstu skolēnu skatuves runas pedagogiem.
  3. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.