Skolas atbalsta personāls

❖ Speciālais pedagogs: Valentīna Ružāne

❖ Logopēds: Vita Martinova, Elena Koverina, Žanna Rudzīte

❖ Izglītības psihologs: Inga Trūle

❖ Sociālais pedagogs: Anita Stepiņa

❖ Bibliotekāri: Anna Gviļova, Irēna Strode

❖ Medmāsa: Irina Šemeņeva, tālr. 26638744

❖ Pedagogs karjeras konsultants: Anita Stepiņa

 Atbalsta komandas speciālistu darba laiks

Dalies: