Skolas atbalsta personāls

❖ Speciālais pedagogs: Valentīna Ružāne

❖ Logopēds: Vita Martinova, Elena Koverina

❖ Psihologs: Inga Trūle

❖ Sociālais pedagogs: Anita Stepiņa

❖ Bibliotekāri: Anna Gviļova, Irēna Strode

❖ Medmāsa: Irina Šemeņeva

❖ Pedagogs karjeras konsultants: Edgars Jukna

 Atbalsta komandas speciālistu darba laiks