Skolas atbalsta personāls

  Speciālais pedagogs: Valentīna Ružāne

  Logopēds: Vita Martinova, Elena Koverina

  Psihologs: Inga Trūle

  Sociālais pedagogs: Anita Stepiņa

  Bibliotekāri: Anna Gviļova, Irēna Strode

  Medmāsa: Irina Šemeņeva

 Atbalsta komandas speciālistu darba laiks