ELFLA LOGO

"Rēzeknes rajona kopienu partnerība" rīkotajā projektu konkursā Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" līdzfinansēts projekts Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000012 "Tautas tērpu iegāde Maltas vidusskolas 1.–3. klašu un 8.–9. klašu tautas deju kolektīviem".

Projektā tika iegādāts tautas tērps, tajā skaitā meiteņu svārki (21 gab.), meiteņu garās linu blūzes (21 gab.), meiteņu vilnas zeķes (12 gab.), zēnu bikses (9 gab.), zēnu balti linu krekli (18 gab.), zēnu vilnas zeķes (9 gab.).

Gandrīz divu gadu garumā Maltas vidusskola iesaistījās projektā INTEGRa (Network of technology INTEGRAtionists in pupils informal education). Projekta mērķis ir izveidot interešu izglītības skolotāju speciālistu tīklu, atjaunot un dažādot esošo interešu izglītības pulciņu piedāvājumu, liekot uzsvaru uz tehnoloģiju integrēšanu darbā ar dažādiem skolēniem, arī ar īpašām vajadzībām.

12

Piektdien, 4. novembrī, 10. un 11. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā, ko vadīja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs un žurnālists Raivis Vilūns.

21.03.2022.-24.03.2022. projekta “INTEGRA” ietvaros Maltas vidusskolas skolotāja Ksenija Orlova un 6 skolēni (Arnis Ostrovskis, Viesturs Liepiņš, Lauris Antiņš, Rainers Krops, Makss Jemeļjanovs, Marks Tučs) apmeklēja Hademestes skolu Igaunijā.

quest the best 3 20210910 1010920946

Jaunais mācību gads Maltas vidusskolas 7. klašu skolēniem ir sācies ar negaidītu pārsteigumu. Kādā saulainā septembra dienā Maltas vidusskolā ieradās 29 jaunieši, ģērbti košos kreklos ar uzrakstu „Quest – the best!”.  Skanēja angļu, grieķu, norvēģu, ungāru, krievu un latviešu valoda.

Maltas vidusskolā no 23. līdz 27. augustam notika neformālās apmācības jauniešiem.

Projekta “Māksla dabā” uzdevums - iesaistīt jauniešus savu interešu, spēju, ideju realizēšanā un problēmu risināšanā, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanā, kā arī aicināt Maltas vidusskolas jauniešus lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, iesaistoties neformālajās apmācībās, jo tas ir vēl viens lietderīgs veids, kā brīvajā laikā var iegūt draugus un iemācīties daudz jauna, veicināt jauniešu lokālās piederības apziņu savai skolai, savam pagastam, novadam, savai valstij, aktualizēt un stiprināt patriotisma jūtas, veikt jauniešu brīvā laika apmācību vērtējumu, izdarīt secinājumus par paveikto.

Jaunieši daudz laika pavada telpās, sēžot pie datora un telefona ekrāniem, kas diemžēl daļēji ir arī pandēmijas laika nepieciešamība. Tāpēc, piedāvājot neformālo apmācību projektu “Māksla dabā”, vēlējāmies, lai jaunieši vasarā, kad ir jau atpūtušies, lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku.

pumpurs

2019./2020.mācību gadā Maltas vidusskolā tiek uzsākts projekts "PuMPuRS", ko īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu.

Maltas vidusskolā jau otro mācību gadu tiek īstenots projekts "PuMPuRS", ko īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" sniedz atbalstu skolēniem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu.

nesnes2

Uzņēmējdarbības skolu tīkls ir projekts, kura mērķis ir palīdzēt izstrādāt inovatīvu pieeju uzņēmējdarbības izglītības programmām.

Līdzfinansētas no Eiropas Savienības programmas Erasmus + (2018-1-PT01-KA201-047413) 24 mēnešu laikā, organizācijas no Portugāles (DNA Cascais un DYPALL Network), Grieķijas (Karditsa vidējās izglītības direktorāts), Latvijas (Maltas Vidusskola) un Rumānijas (Scoala Gimnaziala “Traian” Craiova) sadarbosies pētniecības pētījumā, lai izveidotu praktisku pamatu uzņēmējdarbības pamatskolām, kas radīs pamatu Eiropas Uzņēmējdarbības skolas tīkla izveidei.