Maltas vidusskolā no 23. līdz 27. augustam notika neformālās apmācības jauniešiem.

Projekta “Māksla dabā” uzdevums - iesaistīt jauniešus savu interešu, spēju, ideju realizēšanā un problēmu risināšanā, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanā, kā arī aicināt Maltas vidusskolas jauniešus lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, iesaistoties neformālajās apmācībās, jo tas ir vēl viens lietderīgs veids, kā brīvajā laikā var iegūt draugus un iemācīties daudz jauna, veicināt jauniešu lokālās piederības apziņu savai skolai, savam pagastam, novadam, savai valstij, aktualizēt un stiprināt patriotisma jūtas, veikt jauniešu brīvā laika apmācību vērtējumu, izdarīt secinājumus par paveikto.

Jaunieši daudz laika pavada telpās, sēžot pie datora un telefona ekrāniem, kas diemžēl daļēji ir arī pandēmijas laika nepieciešamība. Tāpēc, piedāvājot neformālo apmācību projektu “Māksla dabā”, vēlējāmies, lai jaunieši vasarā, kad ir jau atpūtušies, lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku.

Jauniešiem piedāvājām dažādas aktivitātes :

Dabas formu studijas ar ogli, fotografēšana - kompozīcijas pamatu atkārtošana, ogles tehnikas iepazīšana, attēlojot  dabas formas.

Ainavas gleznošana ar guaša krāsām, fotografēšana - kompozīcijas pamatu, krāsu jaukšanas principu atkārtošana, otas triepiena variēšana.

Dabas materiālu vākšana, kompozīciju veidošana - dabas materiālu vākšana Maltas pļavās un mežā, kompozīciju veidošana skolas fotostūrīša noformēšanai.

Sienas dekoru aušana - dabas materiālu vākšana Maltas pļavās, mežā un to ieaušana - iepīšana zaru dekoros. Dekoru izmantošana skolas āra klases noformējumā.

Dekora darināšana pinuma tehnikā - auklu, virvju, diegu, kokvilnas, linu auduma sleju iepīšana apļa kompozīcijā. Skolas noformējuma veidošana, izmantojot izgatavotos dekorus.

Māla svilpaunieks- atceroties Latgales keramiķu tradīcijas un iespaidojoties no vecmeistaru darbiem, darināt māla svilpaunieku.

Radošā aktivitāte “Koks - rotaļa”: lidojošais pūķis, katapulta un arbalets - popularizēt jauniešu interesi par tehnisko jaunradi, sniegt praktiskās iemaņas, izgatavojot un izmēģinot lidojošo pūķi, katapultu un arbaletu.

Ēdiena gatavošana dabā - apgūt prasmes un iemaņas, gatavojot dažādus ēdienus uz ugunskura, kā arī iepazīties ar dažu ēdienu izcelšanās vēsturi.

Radošā darbnīca ar stikla apgleznošanas krāsām - zīmēt skici, iespaidojoties no dabas motīviem, realizēt savu ideju uz stikla plāksnes ar stikla apgleznošanas krāsām.

Visas nedēļas garumā ar jauniešiem darbojās radošie Maltas vidusskolas skolotāji: Rita Siņavska, Antoņina Vasiļjeva, Gunārs Vjakse, Vita Kāpostiņa - Tuče.  Apmācību pēdējā dienā jauniešiem bija iespēja strādāt ar atraktīvo un pieredzes bagāto J. Soikāna  Ludzas mākslas skolas skolotāju Maiju Gailumu.

Gribam pateikt lielu paldies 24 Maltas vidusskolas jauniešiem: Jānim Gudrikam, Rolandam Golubevam, Diānai Zvirbulei, Markam Tučam, Viesturam Liepiņam, Evitai Strodei, Arnim Ostrovskim, Vladislavam Jermolajevam, Iļjam Gruznovam, Denisam Samohinam, Viktorijai Loginovai, Laurai Igaunei, Ksenijai Lavrenovai, Žannai Šutovai, Solveigai Lozdai, Adrianai Žagarei, Millai Ketijai Seņkovai, Andželikai Percovai, Everitai Štekelei, Ramonai Skudrai, Karīnai Ņebogatovai, Nikolai Tumasevičai, Viktorijai Borisei, Kristīnei Gruznovai par čaklu un aktīvu darbu neformālo apmācību laikā! Bija prieks satikties, dalīties iespaidos, darboties kopā. Ir liels gandarījums par paveikto apmācību laikā.

Liels paldies skolotājiem par ieguldīto darbu! Paldies Rēzeknes novada pašvaldībai un Maltas vidusskolas direktorei par atbalstu!

Maltas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče

Dalies: