Vinera Dimpere Direktore
Sandra Štekele Direktora vietnieks, kulturoloģijas skolotāja
Larisa Borisova Direktora vietnieks, fizikas skolotāja
Lija Kļaviņa-Lozda Direktora vietnieks, matemātikas skolotāja
Anita Purviņa Direktora vietnieks, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Jānis Martinovs Direktora vietnieks, ekonomikas un matemātikas skolotājs
Agnese Pavlovska-Valenika Angļu valodas skolotāja
Aija Sniķere Bioloģijas skolotāja
Anita Gudrika Sporta skolotāja
Anna Gviļova Bibliotekāre
Anna Šmaukstele Angļu valodas skolotāja
Olga Koļesņika Angļu valodas skolotāja
Antoņina Vasiļjeva Vizuālās mākslas skolotāja
Diāna Žagare Angļu valodas skolotāja
Elvīra Aleksejeva Krievu valodas skolotāja
Elena Koverina Skolotājs-logopēds
Rasma Afanasjeva Sākumskolas skolotāja
Ilga Kovalenoka Sākumskolas skolotāja
Ija Sorokina Informātikas skolotāja
Imants Tučs Ķīmijas skolotājs
Ināra Romančuka Krievu valodas skolotāja
Inese Bundere Matemātikas skolotāja
Inese Greiža Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Inga Lubāne Vēstures skolotāja
Inga Trūle Sākumskolas skolotāja
Inita Kurme Matemātikas skolotāja
Inna Mironova Angļu, vācu valodas skolotāja
Irēna Ivanova Mūzikas skolotāja
Irēna Strode Bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Irina Šemeņeva Pirmsskolas skolotāja
Janīna Bārtule Sākumskolas skolotāja
Rita Saukāne Informātikas skolotāja
Jolanta Kotebo Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāja
Ksenija Orlova Matemātikas skolotāja
Ludmila Maslobojeva Sākumskolas skolotāja
Ļudmila Putāne Pirmsskolas skolotāja
Marija Kleina Sākumskolas skolotāja
Nadežda Tarakanova Sākumskolas skolotāja
Nellija Krasnobaja Latviešu val. un literatūras skolotāja
Olga Lavrenova Sociālo zinību skolotāja
Regīna Bikoviča Krievu valodas un literatūras skolotāja
Rita Siņavska Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja
Ruta Mika Sporta skolotāja
Skaidrīte Babre Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Gunārs Vjakse Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Tatjana Klomāne Mūzikas skolotāja
Valdis Sniķeris Fizikas skolotājs
Valentīna Ružāne Sākumskolas skolotāja
Valija Rudziša Sākumskolas skolotāja
Vija Hveckoviča Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja
Vita Kāpostiņa-Tuče Vizuālās mākslas skolotāja
Vita Martinova Sākumskolas skolotāja
Vitalisa Petrušenkova Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Zigfrīds Lukaševičs Sporta skolotājs
Žanna Rudzīte Sākumskolas skolotāja
Dalies: