Vinera Dimpere

Direktore

Sandra Štekele

Direktora vietniece, kultūras pamatu skolotāja

Larisa Borisova

Direktora vietniece, fizikas skolotāja

Lija Kļaviņa-Lozda

Direktora vietniece, matemātikas skolotāja

Anita Purviņa

Direktora vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Jānis Martinovs

Direktora vietnieks, matemātikas skolotājs

Agnese Pavlovska-Valenika     

Angļu valodas skolotāja

Aija Sniķere

Bioloģijas skolotāja

Aļona Veļičko

Krievu valodas un literatūras skolotāja

Anita Gudrika

Sporta un veselības skolotāja

Anna Gviļova

Bibliotekāre

Anna Šmaukstele

Angļu valodas skolotāja

Antoņina Vasiļjeva

Vizuālās mākslas skolotāja

Diāna Žagare

Angļu valodas skolotāja

Dmytro Fedorov

Mūzikas skolotājs

Elvīra Aleksejeva

Krievu valodas un literatūras skolotāja

Gunārs Vjakse

Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Ija Sorokina

Programmēšanas un datorikas skolotāja

Iļja Orlovs

Mūzikas skolotājs

Imants Tučs

Ķīmijas skolotājs

Inese Bundere

Matemātikas skolotāja

Inese Greiža

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Inga Lubāne

Vēstures un sociālo zinību skolotāja

Inga Trūle

Vēstures skolotāja

Inita Kurme

Matemātikas skolotāja

Inna Mironova

Angļu, vācu valodas skolotāja

Irēna Strode

Bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ivars Kļaviņš

VAM skolotājs

Janīna Bārtule

Sākumskolas skolotāja

Jānis Kovalevskis

Sporta un veselības skolotājs

Jolanta Kotebo

Dabaszinību ģeogrāfijas skolotāja

Ksenija Orlova

Matemātikas un datorikas skolotāja

Ludmila Maslobojeva

Sākumskolas skolotāja

Marija Kleina

Sākumskolas skolotāja

Nadežda Tarakanova

Matemātikas skolotāja

Olga Koļesņika

Sociālo zinību un vēstures skolotāja

Olga Lavrenova

Sociālo zinību skolotāja

Rasma Afanasjeva

Sākumskolas skolotāja

Regīna Bikoviča

Krievu valodas un literatūras skolotāja

Rita Siņavska

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Ruta Mika

Sporta un veselības skolotāja

Skaidrīte Babre

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Tatjana Klomāne

Mūzikas skolotāja

Tatjana Tarakanova

Datorikas skolotāja

Valdis Sniķeris

Fizikas un inženierzinību skolotājs

Valentīna Ružāne

Sākumskolas skolotāja

Valija Rudziša

Sākumskolas skolotāja

Vija Hveckoviča

Ģeogrāfijas skolotāja

Vita Borisa

Latviešu val. un literatūras skolotāja

Vita Kāpostiņa-Tuče

Vizuālās mākslas skolotāja

Vita Martinova

Sākumskolas skolotāja

Vitalisa Petrušenkova

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zigfrīds Lukaševičs

Sporta un veselības skolotājs

Žanna Rudzīte

Sākumskolas skolotāja

Dalies: