• Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011121);
 • Pamatizglītības programma (21011111);
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111);
 • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (21014121);
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121);
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma (21017121);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015521);
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015621);
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015821);
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015521);
 • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011);
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (31011021);