MALTAS VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Skolas bibliotēkas pakalpojumus ir tiesības bez ierobežojumiem izmantot visiem Maltas vidusskolas skolēniem un skolas darbiniekiem.

2. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir bez maksas.

3. Bibliotēkas lietotājam izsniegto izdevumu maksimālie lietošanas laiki:

  • mācību grāmatām – līdz mācību gada beigām;
  • grāmatām – 4 nedēļas;
  • žurnāliem – 1 nedēļa;
  • audio, video, CD – 1 nedēļa.

4. Bibliotēkas lietotājiem vienā apmeklējuma reizē izsniedzamo izdevumu maksimālais skaits (neattiecas uz mācību grāmatām) :

  • 1.-2.klasei – 2 izdevumi;
  • 3.-4.klasei – 4 izdevumi;
  • 5.-12.klasei – 6 izdevumi.

5. Bibliotēkas lietotājam nedrīkst iznest no bibliotēkas nepiereģistrētus izdevumus, bojāt bibliotēkas krājumos esošos iespieddarbus. Par pamanītiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.

6. Bibliotēkas lietotājam, kurš nozaudējis iespieddarbus vai mācību grāmatas vai nodarījis tiem kādu kaitējumu, tie jāaizvieto ar tādiem pašiem vai līdzvērtīgiem iespieddarbiem vai mācību grāmatām.

7. Bibliotēkas lietotājam mācību gada beigās jānodod bibliotēkā visas izņemtās mācību grāmatas un citus izdevumus.

Dalies: