Bērnība – vārds, kas raisa gaišas atmiņas. Cik bieži tajās kavējamies? Vai esam ļāvuši tām pārklāties ar laika putekļiem? Iespējams, tieši tajās mīt tik vajadzīgais pozitīvisma eliksīrs!? Tāpēc atļausimies uz mirkli atkal sajusties kā bērni un lai mūsu pozitīvo emociju plūdi izkausē sniegu!

Konkursa tēma:

Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture – 1941. un 1949. gada deportācijas.

Konkursa mērķi:

  • Neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus.
  • Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem.
  • Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai.
  • Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Konkursa tēma:

Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture – 1941. un 1949. gada deportācijas.

Konkursa mērķi:

  • Neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus.
  • Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem.
  • Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai.
  • Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Maltas vidusskolas dalībnieki:

Aliks Makarijs 2.b klase, Aliks Semjonovs 2.b klase, Oļševska Elīna 6.b klase, Tkačenko Nikola 5.a klase, Bergere Alise 5.b klase, Pņovs Marks 5.b klase, Bebriša Marija 7.a klase, Kurmeļova Linda 7.b klase, Gruznovs Daņila 7.b klase, Sorokina Jūlija 7.b klase, Doroščenoka Aida  7.b klase, Bogdanovs Adrians  4.b klase, Andželika Percova 10.1/3 klase, Pranča Una 7. a klase, Leiniša Ksenija 6.b klase, Ņebogatova Karina 8.b klase, Ionins Vladislavs 8.b klase, Dubrova Anastasija 8.b klase, Valtere Viktorija 8.b klase, Bondare Ksenija 7. a klase. Maksims Filatovs 6.b klase, Marta Koroļonoka 7.a klase, Jūlija Razumejeva 7.a klase.

Skolēnu darbi:

Jau trešo gadu pēc kārtas Maltas vidusskola rīko vizuālās mākslas konkursu Rēzeknes novada skolām.

Šajā mācību gadā Maltas vidusskola turpināja piedalīties Skola 2030 rīkotajā projektā “Skola katram bērnam: iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē”. Viena no projekta ietvaros rīkotajām aktivitātēm skolā ir vizuālās mākslas konkursa “Mana skola’’ organizēšana. Konkursā tika aicināti piedalīties Rēzeknes novada 1. - 12. klašu skolēni. Mērķis - veicināt skolēnu piederības sajūtu savai skolai, rosināt interesi par skolas dzīvi, iepazīt to un ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību attēlot skolas lomu savā dzīvē, kā arī attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju, iztēli un radošumu, kopt un popularizēt dažādus vizuālās mākslas žanrus.

ORGANIZATORS:

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola.

KONKURSA MĒRĶIS:

Rosināt dalībniekus radoši izpausties un attīstīt sevi caur vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem.