Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludināja zīmējumu konkursu skolēniem “Mana drošā pasaule”. Konkurss tika organizēts, lai veicinātu izglītojamo izpratni par personīgās drošības jautājumiem un dotu iespēju radoši izpausties, veidojot radošos darbus par drošības tēmu.

Maltas vidusskolas izglītojamie pievērsās drošības tēmai, ko attēloja ar sev raksturīgiem vizuālās izteiksmes līdzekļiem.

Latvijas Republikas Satversmei veltīta skolēnu zīmējumu konkursa “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” dalībnieki ir vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēni.

Konkursa mērķis:

  • Sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijas Republikai (turpmāk − Latvija) un uzticību Latvijas Republikas Satversmei.
  • Stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs.

Konkursa mērķis:

  • rosināt bērnu un jauniešu radošo fantāziju;
  • sekmēt radošās domāšanas attīstību un prasmi stāstīt vai vizuāli attēlot stāstus.

Konkursa uzdevums: Aplūkot dziedātājas un aktrises Mildas Brehmanes-Štengeles rokas lelli pērtiķīti un uzrakstīt, uzzīmēt, vai, izmantojot citus izteiksmes līdzekļus, attēlot lelles stāstu.

Konkursa tēmas:

  1. “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”
  2. “Bērni ar funkcionāliem traucējumiem”
  3. “Bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpus ģimenes aprūpē”

KONKURSA TĒMA: BALVA LIDOTĀJAM. (Kādai, tavuprāt, jāizskatās balvai par pirmo lidojumu?)

Konkurss tika rīkots par godu Kurzemes mazpilsētai Priekulei.