8. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2022” rīkotājs Lidices Memoriāls (Čehija), sadarbojoties ar UNESCO, izlēma, ka 2022.gadā, atzīmējot Pasaules kultūras un dabas mantojuma konvencijas 50.gadadienu, Čehija kļūs par tikšanās vietu pasaules muzeju profesionāļiem, konkursa “Lidice 2022” tēma - MUZEJS.

Veidojot savus mākslas darbus, bērni un jaunieši varēja iespaidoties no dažādām kolekcijām un muzeju krājumiem - derīgie izrakteņi, dinozauru skeleti, tehnikas izgudrojumi, kā arī tautu nemateriālā kultūras mantojuma liecības. 

Kā iedvesmas avots kalpoja arī mākslas galerijas un muzeji ar pasaules slavenu mākslinieku darbiem. 

Šī gada februārī Maltas Bērnu un jauniešu centrs izsludināja literāro un vizuālo darbu konkursu, veltītu saviem novadniekiem – rakstniecei Veronikai Tenčai-Goldmanei un māksliniekam Jurim Gaigalam un viņu radošajam devumam.

Vizuālo darbu konkursā tika iesūtīti 117 radošie darbi no Maltas BJC un Maltas vidusskolas, Maltas vidusskolas Struktūrvienības Liepu pamatskolas, Riebiņu vidusskolas, Mežvidu pamatskolas, Salnavas pamatskolas, Rēzeknes sākumsskolas, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Ludzas Mūzikas pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Tilžas vidusskolas un Rīgas Ukraiņu vidusskolas.

Līnija ir punkta ceļš. Tā var būt gara, īsa, plata, šaura. Horizontālā līnija iezīmē horizontu, vertikālā - attēlo koku stumbrus, māju sienas, slīpā līnija parāda kustību...

Ir noslēdzies skolēnu zīmēšanas un gleznošanas konkurss “Līniju rotaļas”, kuru rīkoja Maltas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāji. Tajā varēja piedalīties Rēzeknes novada izglītības iestāžu skolēni. Konkursam tika iesūtīts 181 darbs.

Saule sāk spīdēt spožāk, un katru rītu tā sveicina mūs caur aizkara maliņu. Straujiem soļiem tuvojas pavasaris…  Pēc ziemas baltuma tas pakāpeniski uzbur krāsu toņu dažādību, atklāj no jauna pirmos zāles asnus un putnu dziesmas...