Katrai paaudzei ir savi uzdevumi. Kultūras jomā – apzināt, izpētīt un saglabāt priekšteču gara pērles. Bez vēstures nav nākotnes, tāpēc ir svarīgi zināt un godāt savas nācijas personības.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola rīko jau ceturto novadnieka, latviešu mākslinieka Ģ. Eliasa daudzpusīgajiem mākslas stiliem un žanriem veltīto vizuālās mākslas konkursu.

ORGANIZATORI:

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

MĒRĶIS:

Stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi ar dažādiem mākslas izteiksmes līdzekļiem.

Iespējams, tieši Tavs uzzīmētais vilciens atdzīvosies un trauksies pa multfilmas sliedēm!

2023.gadā paiet 20 gadi, kopš UNESCO pieņēma Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. 50.gadadienu svinēs arī organizācija "Starptautiskā deju padome" ("Apvienoto deju Nācija"). Ņemot to vērā, 51. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam "LIDICE 2023" tika noteikta tēma - DEJA.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludināja zīmējumu konkursu skolēniem “Mana drošā pasaule”. Konkurss tika organizēts, lai veicinātu izglītojamo izpratni par personīgās drošības jautājumiem un dotu iespēju radoši izpausties, veidojot radošos darbus par drošības tēmu.

Maltas vidusskolas izglītojamie pievērsās drošības tēmai, ko attēloja ar sev raksturīgiem vizuālās izteiksmes līdzekļiem.