Konkursa tēmas:

  1. “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”
  2. “Bērni ar funkcionāliem traucējumiem”
  3. “Bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpus ģimenes aprūpē”

KONKURSA TĒMA: BALVA LIDOTĀJAM. (Kādai, tavuprāt, jāizskatās balvai par pirmo lidojumu?)

Konkurss tika rīkots par godu Kurzemes mazpilsētai Priekulei.

Fonds "Sibīrijas bērni" organizēja zīmējumu konkursu, kura mērķis bija neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedus izsūtīšanām uz Sibīriju, bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem, ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai. Konkurss deva iespēju attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Jau otro gadu pēc kārtas Maltas vidusskola rīko vizuālās mākslas konkursu Rēzeknes novada skolām.

Šī gada vizuālās mākslas konkurss veltīts Maltas ciemata 85 gadu jubilejai. Tā, kā maltēnieši lepojas ar savu vietējās arhitektūras objektu - Zirgu pasta staciju, tad konkursa tēma bija saistīta ar pastu, pasta ceļiem, pasta pārvadājumiem, sūtījumiem.

Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola aicināja vispārizglītojošo skolu 8.-9.klašu un profesionālās ievirzes vizuālās mākslas izglītības programmas izglītojamo darbu konkursu-izstādi “Radu dizainu pats”.