Aglonas vidusskola tradicionāli katru gadu rīko jaunrades darbu un ilustrāciju konkursu par godu savai novadniecei, latgaliešu rakstniecei, dzejniecei, tautas skolotājai un gaismas nesējai Naaizmērstulei (īstajā vārdā Rozālijai Tabinei).

Mākslinieka un karikatūrista Edgara Ozoliņa piemiņai veltītā skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss “Pa-smejies!”

Darbu vienojošais moto “Apzinies sevi dabā!”

Konkurss veltīts Latviešu dziesmu un deju svētkiem, latviskās dzīves ziņas un tradīciju saglabāšanai.

Konkursu organizē Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola.

Katrai paaudzei ir savi uzdevumi. Kultūras jomā – apzināt, izpētīt un saglabāt priekšteču gara pērles. Bez vēstures nav nākotnes, tāpēc ir svarīgi zināt un godāt savas nācijas personības.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola rīko jau ceturto novadnieka, latviešu mākslinieka Ģ. Eliasa daudzpusīgajiem mākslas stiliem un žanriem veltīto vizuālās mākslas konkursu.

ORGANIZATORI:

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

MĒRĶIS:

Stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi ar dažādiem mākslas izteiksmes līdzekļiem.