Uzlīmju dizaina konkursu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko jau vairāk nekā 10 gadus ar mērķi veicināt jauniešu radošumu un izpratni par meža nozīmi, popularizējot ikgadējās "Meža dienas". 2023./2024. gada tēma - AR PUTNIEM MEŽĀ!

Eiropas Valodu dienā Latviešu valodas aģentūra izsludināja ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu. Šī gada konkursa tēma – „Kas ir Tavs varonis šodien?”.

Bērnība – vārds, kas raisa gaišas atmiņas. Cik bieži tajās kavējamies? Vai esam ļāvuši tām pārklāties ar laika putekļiem? Iespējams, tieši tajās mīt tik vajadzīgais pozitīvisma eliksīrs!? Tāpēc atļausimies uz mirkli atkal sajusties kā bērni un lai mūsu pozitīvo emociju plūdi izkausē sniegu!

Konkursa tēma:

Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture – 1941. un 1949. gada deportācijas.

Konkursa mērķi:

  • Neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus.
  • Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem.
  • Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai.
  • Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Konkursa tēma:

Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture – 1941. un 1949. gada deportācijas.

Konkursa mērķi:

  • Neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus.
  • Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem.
  • Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai.
  • Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Maltas vidusskolas dalībnieki:

Aliks Makarijs 2.b klase, Aliks Semjonovs 2.b klase, Oļševska Elīna 6.b klase, Tkačenko Nikola 5.a klase, Bergere Alise 5.b klase, Pņovs Marks 5.b klase, Bebriša Marija 7.a klase, Kurmeļova Linda 7.b klase, Gruznovs Daņila 7.b klase, Sorokina Jūlija 7.b klase, Doroščenoka Aida  7.b klase, Bogdanovs Adrians  4.b klase, Andželika Percova 10.1/3 klase, Pranča Una 7. a klase, Leiniša Ksenija 6.b klase, Ņebogatova Karina 8.b klase, Ionins Vladislavs 8.b klase, Dubrova Anastasija 8.b klase, Valtere Viktorija 8.b klase, Bondare Ksenija 7. a klase. Maksims Filatovs 6.b klase, Marta Koroļonoka 7.a klase, Jūlija Razumejeva 7.a klase.

Skolēnu darbi: