• Pamatizglītības programma (21011111);
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (21017121);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015521);
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015621);
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015821);
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015521);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011);
Dalies: