lasisanaLai sekmētu interesi par lasīšanu un grāmatām, veicinātu lasītprieku, Latvijas Nacionālā bibliotēka katru gadu rīko Skaļās lasīšanas sacensības, kurās piedalās 5.klašu skolēni.

Šajā pasākumā ņem dalību arī mūsu skolas skolēni. Sacensību 1.kārtā, kura notika skolas bibliotēkā, piedalījās 3 dalībnieces – Alise Bergere, Ieva Gavare un Nikola Tkačenko. Sacensību vērtēšanā piedalījās arī Maltas pagasta bibliotēkas pārstāvji.

Par uzvarētāju tika nominēta 5.b klases skolniece Alise Bergere. Viņa tiek izvirzīta uz Nacionālās skaļās lasīšanas reģionālo finālu. Lai Alisei veicas!

Ar Meteņiem beidzas ziema un sākas pavasaris, un latvieši ar prieku svin šos gadskārtu svētkus.

Arī sākumskolas skolēni februāra beigās bibliotēkā piedalījās dažādās nodarbībās, iepazīstot Meteņu tradīcijas. Skolēni, izmantojot informāciju no dažādiem avotiem, patstāvīgi meklēja materiālu par Meteņu svinēšanu, lasīja tautasdziesmas un ticējumus, veidoja klases plakātu par svētkiem, kā arī prezentēja savu darbu.

meteni 1meteni 2meteni 3meteni 4meteni 5meteni 6

2.a12.a42.c32.c4 3

Patriotu nedēļas ietvaros skolas bibliotēku apmeklēja daudzi skolēni, kuri ar interesi aplūkoja grāmatu izstādes par Latviju.

Otro klašu skolēniem bibliotēkā notika pasākums, kurā viņi lika puzles ar Latvijas simboliku, atkārtoja Latvijas novadus, iepazinās ar grāmatām par Latvijas vēsturi un dabu. Noslēgumā skolēni izvēlējās grāmatas ar patriotisma tematiku.

Mācību gada sākumā pirmo klašu skolēni apmeklēja skolas bibliotēku, lai kļūtu par tās lasītājiem. Skolēniem bija interesanti apskatīt bibliotēkas plašās telpas, grāmatu izkārtojumu plauktos, iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Katrs skolēns izvēlējās pašu interesantāko grāmatu lasīšanai, apņēmās to apzinīgi izlasīt un bieži apmeklēt bibliotēku.

IMG 20221006 124130 1IMG 20221006 122836at8 1at3at2

Skolas bibliotēka piedalās LNB lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kura arī šogad piedāvā jaunu, interesantu kolekciju lasīšanai un vērtēšanai.

Programmas piedāvātās grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, autori rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām un vēsturiskām tēmām.

Skolēni labprāt iesaistās programmas realizēšanā.

Maija sākumā bibliotēkā notika nodarbība, veltīta Māmiņas dienai, kuru apmeklēja 2.a un 3.b klase. Skolēni izteiksmīgi lasīja tautasdziesmas par māmiņu, ar lielu aizrautību un interesi veidoja apsveikumu māmiņai, neaizmirstot tajā uzrakstīt, ka mīl savu māmiņu un ka tā ir vislabākā.

IMG 20220505 084139IMG 20220505 084847IMG 20220506 123939

Ar 3.klasi skolas bibliotēka organizēja nodarbību, kuras temats bija, kā izvēlēties grāmatu lasīšanai. Bibliotēkā uz galda bija divas  kaudzītes ar grāmatām. No vienas kaudzītes skolēni izvēlējās grāmatu pēc izskata, otrajā kaudzītē grāmatas bija ietītas papīros ar virsū uzlīmētu anotāciju. Skolēni izpētīja, pašķirstīja un palasīja gan vienu, gan otru grāmatu, kā arī izvēlējās, kuru paņems lasīšanai uz mājām.

1643956667111 116439566671281643956667136

Par pasakām1Par pasakām2Par pasakām3Par pasakām4

Bibliotēku apmeklēja 1.klases, kur notika pasākums par pasakām. Skolēni pēc izlasītā pasakas fragmenta minēja pasaku, tad ar lielu aizrautību no burtiem lika atminētās pasakas nosaukumu, kā arī krāsoja minēto pasaku varoņus. Skolēni izvēlējās arī mājās izlasīt kādu pasaku.

Klausīšanās uzdevumi ir svarīgi valodas apguves procesā. 4.klase bibliotēkā klausījās  tekstu par četrām pelēm, viena no tām bija nozagusi no ledusskapja sieru. Skolēniem pēc dzirdētā vajadzēja izkrāsot peles, viņu izskatu, apģērbu. Arī secināt, kura bija tā, kas nozaga sieru, atbildi pamatojot. Skolēni darbu pildīja ar interesi.

16439567760701643956776078

Aprīlī bibliotēkā 2. un 3.klasēm notika pārrunas par putniem. Skolēni ar lielu interesi klausījās putnu balsis, krāsoja putnus visdažādākās krāsās, minēja burtu mīklas. No grāmatām, video un dažādiem materiāliem skolēni uzzināja daudzus interesantus faktus par putnu dzīvesveidu.

putnu mēnesis1putnu mēnesis2180