Skolas bibliotēka piedalās LNB lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kura arī šogad piedāvā jaunu, interesantu kolekciju lasīšanai un vērtēšanai.

Programmas piedāvātās grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, autori rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām un vēsturiskām tēmām.

Skolēni labprāt iesaistās programmas realizēšanā.

Maija sākumā bibliotēkā notika nodarbība, veltīta Māmiņas dienai, kuru apmeklēja 2.a un 3.b klase. Skolēni izteiksmīgi lasīja tautasdziesmas par māmiņu, ar lielu aizrautību un interesi veidoja apsveikumu māmiņai, neaizmirstot tajā uzrakstīt, ka mīl savu māmiņu un ka tā ir vislabākā.

IMG 20220505 084139IMG 20220505 084847IMG 20220506 123939

Par pasakām1Par pasakām2Par pasakām3Par pasakām4

Bibliotēku apmeklēja 1.klases, kur notika pasākums par pasakām. Skolēni pēc izlasītā pasakas fragmenta minēja pasaku, tad ar lielu aizrautību no burtiem lika atminētās pasakas nosaukumu, kā arī krāsoja minēto pasaku varoņus. Skolēni izvēlējās arī mājās izlasīt kādu pasaku.

Aprīlī bibliotēkā 2. un 3.klasēm notika pārrunas par putniem. Skolēni ar lielu interesi klausījās putnu balsis, krāsoja putnus visdažādākās krāsās, minēja burtu mīklas. No grāmatām, video un dažādiem materiāliem skolēni uzzināja daudzus interesantus faktus par putnu dzīvesveidu.

putnu mēnesis1putnu mēnesis2180

 

Ar 3.klasi skolas bibliotēka organizēja nodarbību, kuras temats bija, kā izvēlēties grāmatu lasīšanai. Bibliotēkā uz galda bija divas  kaudzītes ar grāmatām. No vienas kaudzītes skolēni izvēlējās grāmatu pēc izskata, otrajā kaudzītē grāmatas bija ietītas papīros ar virsū uzlīmētu anotāciju. Skolēni izpētīja, pašķirstīja un palasīja gan vienu, gan otru grāmatu, kā arī izvēlējās, kuru paņems lasīšanai uz mājām.

1643956667111 116439566671281643956667136

Klausīšanās uzdevumi ir svarīgi valodas apguves procesā. 4.klase bibliotēkā klausījās  tekstu par četrām pelēm, viena no tām bija nozagusi no ledusskapja sieru. Skolēniem pēc dzirdētā vajadzēja izkrāsot peles, viņu izskatu, apģērbu. Arī secināt, kura bija tā, kas nozaga sieru, atbildi pamatojot. Skolēni darbu pildīja ar interesi.

16439567760701643956776078

Kā ierasts, katru novembri bibliotēka piedāvā pasākumus par Latviju. Šogad skolas lasītavā 2.klašu skolēni minēja burtu mīklas par Latviju. Ar attēlu palīdzību viņi atkārtoja svarīgus faktus par Latviju, piemēram, kāds ir Latvijas nacionālais kukainis, nacionālā puķe, lielākais ezers, vismazākā pilsēta Latvijā u.c. Uzminētos objektus vajadzēja atrast un atzīmēt Latvijas kartē. Skolēni noteikti papildināja zināšanas par Latviju.

IMG 20211113 140052IMG 20211112 140552

12354

Skolas bibliotēka aktīvi piedalījās LNB rīkotajā  pasākumā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”.

Novembra mēnesī 2.un 4.klašu skolēni pulcējās bibliotēkas lasītavā, lai nelielās grupās minētu vārdu rēbusu – grāmatas nosaukumu. Katrai grupai bija izdalīti zīmējumi, kuri vispirms bija jāizkrāso, tad pēc zīmējuma pirmā burta jāsaliek grāmatas nosaukums. Atminēto grāmatu skolēni ar interesi lasīja katrs pēc kārtas. 4.klases skolēni vārdu minēšanā izmantoja arī vārdnīcas.

IMG 20211103 122141IMG 20211103 122149IMG 20211124 122258IMG 20211124 122312

ff2f3IMG 20211210 141627

Ir pienācis Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šos svētkus un izrotātu eglīti ar nepacietību gaida sākumskolas skolēni. Lai sajustu svētku atmosfēru, decembrī bibliotēkā pulcējās 2.klašu skolēni, kuri ar interesi  lasīja Ziemassvētku dzejoļus un tautasdziesmas,  ar aizrautību veidoja netradicionālas egles un  rotājumus. Skolēni bija gandarīti par paveikto darbu.