Par pasakām1Par pasakām2Par pasakām3Par pasakām4

Bibliotēku apmeklēja 1.klases, kur notika pasākums par pasakām. Skolēni pēc izlasītā pasakas fragmenta minēja pasaku, tad ar lielu aizrautību no burtiem lika atminētās pasakas nosaukumu, kā arī krāsoja minēto pasaku varoņus. Skolēni izvēlējās arī mājās izlasīt kādu pasaku.

Dalies: