Skolas bibliotēka piedalās LNB lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kura arī šogad piedāvā jaunu, interesantu kolekciju lasīšanai un vērtēšanai.

Programmas piedāvātās grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, autori rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām un vēsturiskām tēmām.

Skolēni labprāt iesaistās programmas realizēšanā.

Dalies: