Ar 3.klasi skolas bibliotēka organizēja nodarbību, kuras temats bija, kā izvēlēties grāmatu lasīšanai. Bibliotēkā uz galda bija divas  kaudzītes ar grāmatām. No vienas kaudzītes skolēni izvēlējās grāmatu pēc izskata, otrajā kaudzītē grāmatas bija ietītas papīros ar virsū uzlīmētu anotāciju. Skolēni izpētīja, pašķirstīja un palasīja gan vienu, gan otru grāmatu, kā arī izvēlējās, kuru paņems lasīšanai uz mājām.

1643956667111 116439566671281643956667136

Dalies: