Latvijas Republikas Satversmei veltīta skolēnu zīmējumu konkursa “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” dalībnieki ir vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēni.

Konkursa mērķis:

  • Sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijas Republikai (turpmāk − Latvija) un uzticību Latvijas Republikas Satversmei.
  • Stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs.

Konkursa mērķis:

  • rosināt bērnu un jauniešu radošo fantāziju;
  • sekmēt radošās domāšanas attīstību un prasmi stāstīt vai vizuāli attēlot stāstus.

Konkursa uzdevums: Aplūkot dziedātājas un aktrises Mildas Brehmanes-Štengeles rokas lelli pērtiķīti un uzrakstīt, uzzīmēt, vai, izmantojot citus izteiksmes līdzekļus, attēlot lelles stāstu.

Konkursa tēmas:

  1. “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”
  2. “Bērni ar funkcionāliem traucējumiem”
  3. “Bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpus ģimenes aprūpē”

KONKURSA TĒMA: BALVA LIDOTĀJAM. (Kādai, tavuprāt, jāizskatās balvai par pirmo lidojumu?)

Konkurss tika rīkots par godu Kurzemes mazpilsētai Priekulei.

Fonds "Sibīrijas bērni" organizēja zīmējumu konkursu, kura mērķis bija neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedus izsūtīšanām uz Sibīriju, bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem, ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai. Konkurss deva iespēju attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.