Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde aicināja Latvijas skolu bērnus un jauniešus piedalīties radošo darbu konkursā.

Konkurss tika organizēts kā viena no Dabas aizsardzības pārvaldes un projekta LIVE LAKE īstenotās sabiedrības iesaistes kampaņas “Misija - KRUPIS. Izglāb princi!” aktivitātēm.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola, godinot tās izveidotājas un ilggadējās direktores Ingas Patmalnikas piemiņu, sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību rīkoja 5. vizuālās mākslas konkursu “GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS”.

Konkursā tika aicināti piedalīties Vidzemes, Gaujas krastos esošo novadu un pilsētu, kā arī visas Latvijas profesionālās ievirzes mākslu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Šī gada konkursa tēma bija “Dzīvais ūdens” ar aicinājumu ielūkoties Gaujas upes dzelmē, iepazīstot tās mazākos iemītniekus un to mājas.

8. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2022” rīkotājs Lidices Memoriāls (Čehija), sadarbojoties ar UNESCO, izlēma, ka 2022.gadā, atzīmējot Pasaules kultūras un dabas mantojuma konvencijas 50.gadadienu, Čehija kļūs par tikšanās vietu pasaules muzeju profesionāļiem, konkursa “Lidice 2022” tēma - MUZEJS.

Veidojot savus mākslas darbus, bērni un jaunieši varēja iespaidoties no dažādām kolekcijām un muzeju krājumiem - derīgie izrakteņi, dinozauru skeleti, tehnikas izgudrojumi, kā arī tautu nemateriālā kultūras mantojuma liecības. 

Kā iedvesmas avots kalpoja arī mākslas galerijas un muzeji ar pasaules slavenu mākslinieku darbiem.