ELFLA LOGO

"Rēzeknes rajona kopienu partnerība" rīkotajā projektu konkursā Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" līdzfinansēts projekts Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000012 "Tautas tērpu iegāde Maltas vidusskolas 1.–3. klašu un 8.–9. klašu tautas deju kolektīviem".

Projektā tika iegādāts tautas tērps, tajā skaitā meiteņu svārki (21 gab.), meiteņu garās linu blūzes (21 gab.), meiteņu vilnas zeķes (12 gab.), zēnu bikses (9 gab.), zēnu balti linu krekli (18 gab.), zēnu vilnas zeķes (9 gab.).

Projekta realizācija sniegs sabiedrībai guvumu vairākus gadus, sekmēs tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Maltas vidusskolā, Maltas pagastā un apkārtējā teritorijā, uzlabojot starppagastu sadarbību, dažādu paaudžu komunikāciju, kā arī veicinās apkārtējo pagastu iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras norisēs un amatiermākslas kolektīvos.

Projekta kopējās izmaksas ir 5151,15 eiro, no tām ELFLA publiskais finansējums ir 4500 eiro. Līdzfinansējumu 651,15 eiro nodrošinās pašvaldība.

Vairāk informācijas pie Maltas apvienības pārvaldes projektu vadītājas Irinas Orlovskas, tālr. 64634368.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai – Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_lv

WhatsApp Image 2023 01 12 at 10.02.51WhatsApp Image 2023 01 12 at 12.15.56

Dalies: