...Šodien mums ir brīvība domāt un runāt, uzdrīkstēties un darīt. Brīvība izvēlēties...