1

Laikā no 2019.gada 8. līdz 17. martam dažādos Latvijas novados norisinājās ikgadējās Jaunsardzes un informācijas centra (JIC) novadu nodaļu 3. līmeņa jaunsargu nometnes.

No 13. līdz 15. martam Rēzeknē notika Jaunsardzes 2. novada nodaļas jaunsargu vienību 3. līmeņa nometne, kurā tika nostiprinātas un pārbaudītas jaunsargu zināšanas un prasmes ierindas mācībā, topogrāfijā un pirmajā palīdzībā, kā arī individuālajās kaujas iemaņās. Tika pilnveidotas jaunsargu šaušanas iemaņas. 

Nometnē piedalījās jaunsargi no Balvu, Rugāju, Baltinavas, Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes, Dagdas, Aknīstes un Krustpils novadiem, Rēzeknes, Daugavpils un Jēkabpils pilsētām.

Noslēdzoties nometnei visi jaunsargi svinīgos apstākļos saņēma apliecības par sekmīgi nokārtotu jaunsarga 3. līmeņa mācību programmu, tajā skaitā, Maltas vidusskolas 11.a klases skolnieces Ludmila Iļjina, Paula Sanija Ogriņa, 11.b klases skolniece Sofija Tereskina un 11.c klases skolnieces Valentīna Koļesņikova un Karīna Semjonova.

FOTOGALERIJA

Ivars Kļaviņš
2.Novada nodaļas jaunsargu instruktors

2

3

 

Dalies: