2

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par STARPTAUTISKO AUGU AIZSARDZĪBAS GADU, ar mērķi veicināt veselīgas ekosistēmas kā ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu. Atsaucoties ANO aicinājumam, 48.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam tika piedāvāta tēma “AINAVA”.

Konkurss notiek divās kārtās:

1.kārta – Latvijā 2020.gada janvārī-februārī

2.kārta – Čehijā 2020.gada martā

Konkursa 1.kārtas izstāde notika no 2020.gada 22.janvāra līdz 10.februārim Latvijas Universitātes Zinātņu mājā.

Noslēguma pasākums – apbalvošana notika 2020.gada 10.februārī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā.

Arī Maltas vidusskolas skolēni kļuva par šī konkursa 1. kārtas laureātiem un kopā ar skolotājām apmeklēja noslēguma pasākumu. Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja mūsu skolēnu darbu un pasākumā sveica 6.b klases skolēnus Denisu Samohinu (skolotāja Antoņina Vasiļjeva), Viktoriju Loginovu (skolotāja Antoņina Vasiļjeva), 1.b klases skolēnu Adrianu Bogdanovu (skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče) un 5.b klases skolēnus Artjomu Petrovu (skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče) un Jevgeniju Kvasovu (skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče).

Mūsu skolas skolēni savos darbos plaši atspoguļoja piedāvāto tēmu, pievērsās augu, koku un dzīvnieku dzīvei, attēloja dažādas norises dabā: gan silto vasaras dienu, gan sniegotos laukus, kā arī pielietoja dažādas vizuālās mākslas tehnikas.

Apmeklējot izstādi, mūsu skolēni iepazina citu skolēnu sniegumu, ieraudzīja un novērtēja dažādu vizuālās mākslas tehniku iespējas, kā arī guva pieredzi.

 Visi konkursa 1.kārtas laureātu darbi tika izvirzīti izstādei- konkursam Čehijā.

Gribam pateikties Maltas vidusskolas direktorei, Rēzeknes novada domei par iespēju apmeklēt šo pasākumu, par atbalstu. Liels paldies mūsu pagasta šoferim par tālo braucienu!

Paldies skolēniem par darbu, lai tikpat labi veicas arī turpmāk!

Vizuālās mākslas skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče

Foto vizuālās mākslas skolotāja Antoņina Vasiļjeva

 

Dalies: