Ādažu Mākslas un mūzikas skola, godinot tās izveidotājas un ilggadējās direktores Ingas Patmalnikas piemiņu, sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību rīkoja 5. vizuālās mākslas konkursu “GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS”.

Konkursā tika aicināti piedalīties Vidzemes, Gaujas krastos esošo novadu un pilsētu, kā arī visas Latvijas profesionālās ievirzes mākslu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Šī gada konkursa tēma bija “Dzīvais ūdens” ar aicinājumu ielūkoties Gaujas upes dzelmē, iepazīstot tās mazākos iemītniekus un to mājas.

Konkursā tika iesūtīti 655 darbi no 85 Latvijas skolām!

Arī Maltas vidusskolas skolēni bija ļoti aktīvi šī konkursa dalībnieki- 36 vizuālās mākslas darbi ceļoja uz Ādažu Mākslas un mūzikas skolu. Autori savos darbos jauktās tehnikās attēloja lielākus un pavisam mazus upes iemītniekus,  viņu dzīvi gan upes dzelmē, gan virs upes ūdeņiem.

Pēc konkursa žūrijas vērtējuma Makarijs Aliks (1.b klase, skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče) ieguva 1.vietu, Valērija Marjanova (1.b klase, skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče) ieguva 3. vietu, Aliks Semjonovs (1.b klase, skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče) ieguva atzinību, Dmitrijs Pankovs (3.b klase, skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče) ieguva 2.vietu, Ignats Aliks (3.b klase, skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče) ieguva 3.vietu, Ksenija Leiniša (5.b klase, skolotāja Antoņina Vasiļjeva) ieguva 2.vietu, Elīna Oļševska (5.b klase, skolotāja Antoņina Vasiļjeva) ieguva atzinību, Elīna Jonina (8.a klase, skolotāja Antoņina Vasiļjeva) ieguva atzinību, Marta Koroļonoka (6.a klase, skolotāja Antoņina Vasiļjeva) ieguva atzinību.

Sirsnīgi sveicam laureātus un lepojamies ar viņu panākumiem!

Vizuālās mākslas skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče

image001image003image005image007image009image011image013image015image017