Aglonas vidusskola tradicionāli katru gadu rīko jaunrades darbu un ilustrāciju konkursu par godu savai novadniecei, latgaliešu rakstniecei, dzejniecei, tautas skolotājai un gaismas nesējai Naaizmērstulei (īstajā vārdā Rozālijai Tabinei).

Konkursa mērķis: 

Skolēnu domu un pārdzīvojumu atklāsme jaunrades darbos un ilustrācijās.

Konkursa uzdevumi: 

  • mudināt skolēnus ikdienā saskatīt skaisto, savdabīgo un sekmēt piederības apzināšanos Latvijai,
  • vērot, analizēt, izvērtēt un izteikt pārdomas par tendencēm sabiedrībā,
  • rosināt skolēnus iepazīt Naaizmērstules darbus.

Šī gada konkursa tēma  "Tu vīnmār lobōks palikt sōc." (Naaizmērstule)

Konkursa dalībnieki - Latgales lauku skolu skolēni, kuru darbi tiek vērtēti 4 klašu grupās:

2. - 4. klase

5. - 7. klase

8. - 9. klase

10. – 12. klase

Kopumā konkursā tika iesniegti 73 jaunrades darbi un 85 ilustrācijas. Labāko darbu autori tika uzaicināti uz apbalvošanu konkursa noslēguma pasākumā 2023. gada 9.martā Aglonas vidusskolā.

Arī Maltas vidusskolas skolēni tradicionāli piedalījās šajā konkursā, gan rakstot jaunrades darbus, gan zīmējot ilustrācijas, un saņēma godalgotas vietas un balvas.

Jaunrades darbu konkursā 5.-7.klašu grupā piedalījās 7.c klases skolniece Selīna Svikša un ieguva 2.pakāpes diplomu, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atzinību par radošo darbu “Viestule Rozalejai Tabinei”, Selīna ir saņēmusi arī vairākas simpātiju balvas ( skolotāja Skaidrīte Babre); 10.-12.klašu grupā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atzinību par radošo darbu “Kļūda ir veiksmes palīgs” saņēma 11.2. klases skolniece Lana Povareščenkova ( skolotāja Inese Greiža).

Ilustrāciju konkursā 5.-7.klašu grupā 2.pakāpes diplomu ieguva 5.a klases skolniece Nikola Tkačenko, 3.pakāpes diplomu- 5.b klases skolniece Anastasija Kuprijanova, atzinības- 7.a klases skolniece Ksenija Bondare, 5.b klases skolēns Daniels Mironovs un 5.b klases skolniece Alise Bergere. Simpātiju balvas saņēma 7.a klases skolēni Viktors Prokofjevs un Keita Litke (skolotāja Antoņina Vasiļjeva).

5.- 7.klašu grupā 1.pakāpes diplomu par ilustrāciju saņēma arī 7.a klases skolniece Una Pranča, atzinību- 7.a klases skolniece Jūlija Razumejeva; 8.-9.klašu grupā 3.pakāpes diplomu saņēma 9.a klases skolniece Māra Kancāne; 10.-12.klašu grupā – 2.pakāpes diplomu ieguva 12.1/2 klases skolniece Viktorija Borise (skolotāja Rita Siņavska).

Vēlamies pateikt lielu paldies Aglonas vidusskolas kolektīvam par sirsnīgo pasākumu, īpašs paldies šī pasākuma dvēselei-latviešu valodas un literatūras skolotājai Monikai Pušņakovai.

Priecājamies par savu skolēnu panākumiem un lepojamies ar to, ka Maltas vidusskolā mācās tik talantīgi pusaudži un jaunieši! Vēlam veiksmi arī turpmākajos radošajos darbos!

Skolēnu jaunrades darbus un ilustrācijas varēs lasīt un skatīties portālā “LaKuGa”.   https://www.lakuga.lv/2023/03/16/naaizmierstulei-velteituo-konkursa-dorbi-i-2/

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Greiža,
dizaina un tehnoloģiju skolotāja Rita Siņavska

naaizmerstule 7naaizmerstule 6naaizmerstule 5naaizmerstule 4naaizmerstule 3naaizmerstule 2naaizmerstule 1

Dalies: