educationApsveicam: 

12. klases skolnieci Mariju Kaļiņinu ar iegūto III pakāpes diplomu Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā, kulturoloģijas sekcijā;

11. klases skolnieci Vitu Tarasiku ar iegūto 3.vietu 6. atklātajā Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē;

11. klases skolnieci Ligitu Krūzu ar iegūto Atzinību 6.atklātajā Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē.

Visām trim skolotāja Sandra Štekele

Dalies: