Ādažu Mākslas un mūzikas skola, godinot tās izveidotājas un ilggadējās direktores Ingas Patmalnikas piemiņu, sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību rīkoja 5. vizuālās mākslas konkursu “GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS”.

Konkursā tika aicināti piedalīties Vidzemes, Gaujas krastos esošo novadu un pilsētu, kā arī visas Latvijas profesionālās ievirzes mākslu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Šī gada konkursa tēma bija “Dzīvais ūdens” ar aicinājumu ielūkoties Gaujas upes dzelmē, iepazīstot tās mazākos iemītniekus un to mājas.

Arī Maltas vidusskolas skolēni bija ļoti aktīvi šī konkursa dalībnieki - 36 vizuālās mākslas darbi ceļoja uz Ādažu Mākslas un mūzikas skolu. Autori savos darbos jauktās tehnikās attēloja lielākus un pavisam mazus upes iemītniekus, viņu dzīvi gan upes dzelmē, gan virs upes ūdeņiem.

5.Vizuālās mākslas konkursā “GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS”piedalījās:

1.b klase: Makarijs Aliks, Valērija Marjanova, Aliks Semjonovs, Sofija Razumejeva.

3.b klase: Ignats Aliks, Vadims Tumaševičs, Dmitrijs Pankovs.

5.a klase: Agate Barovska.

5.b klase: Elīna Oļševska, Ksenija Leiniša, Taisija Ņikitina, Ruslans Minajevs.

6.a klase: Marta Koroļonoka.

6.b klase: Jūlija Sorokina, Daniils Škņarovs, Linda Kurmeļova, Kirils Īlens, Reinārs Čiževskis, Aida Doroščenoka, Ņikita Purišķevičs.

7.a klase: Kristīne Gruznova, Sintija Gorbule.

7.c klase: Laura Vasiļjeva.

7.b klase: Aļona Mažajeva, Jūlija Solovjova, Daniela Borisova, Viktorija Valtere.

8.a klase: Renārs Leitāns, Māra Kancāne, Elīna Jonina.

8.b klase: Aleksa Linde, Karolina Podskočija, Laura Igaune, Ksenija Lavrenova, Iļja Gruznovs, Žanna Šutova, Aleksejs Grigorjevs.

8.c klase: Tatjana Gagunova.

Skolēnus konkursā aicināja piedalīties vizuālās mākslas skolotājas Antoņina Vasiļjeva un Vita Kāpostiņa-Tuče.

Dalies: