Šī gada februārī Maltas Bērnu un jauniešu centrs izsludināja literāro un vizuālo darbu konkursu, veltītu saviem novadniekiem – rakstniecei Veronikai Tenčai-Goldmanei un māksliniekam Jurim Gaigalam un viņu radošajam devumam.

Vizuālo darbu konkursā tika iesūtīti 117 radošie darbi no Maltas BJC un Maltas vidusskolas, Maltas vidusskolas Struktūrvienības Liepu pamatskolas, Riebiņu vidusskolas, Mežvidu pamatskolas, Salnavas pamatskolas, Rēzeknes sākumsskolas, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Ludzas Mūzikas pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Tilžas vidusskolas un Rīgas Ukraiņu vidusskolas.

Konkursa mērķis bija:

Rosināt bērnu, jauniešu un pieaugušo interesi par savu dzimtu, dzimtā novada vēsturi, valodu, literatūru un stiprināt piederības sajūtu savam pagastam un novadam.

Konkursa uzdevumi bija:

  1. Iepazīt un popularizēt ar Rēzeknes novada Maltas pagastu saistīto personību – rakstnieces Veronikas Tenčas-Goldmanes un mākslinieka Jura Gaigala radošo devumu.
  2. Iepazīt poēmu prozā “Pastareite”, kā arī latviešu un latgaliešu tautasdziesmas par dzimteni.
  3. Popularizēt Latgales novada mācības nodarbības un saturiski bagātināt “Latgales kongresa dienas” svinības (27. aprīlī).
  4. Radošā veidā atklāt izpratni par tēva sētas un dzimtās puses skaistumu un nozīmi cilvēka dzīvē.

Vizuālas mākslas konkursa dalībnieka uzdevums bija izvēlēties vienu latviešu vai latgaliešu tautasdziesmu un to ilustrē, atklājot savas tēva sētas, dzimtās puses un dzimtenes skaistumu. Noformējumā bija jāievēro tautasdziesmu ilustratora Jura Gaigala stils, proti – zīmējuma kompozīcijā jāieraksta izvēlētā tautasdziesma.

Literāro darbu konkursā tika iesniegti 30 darbi. Savukārt vizuālo darbu konkursam iesūtīti 117 zīmējumi.

Konkurss ir iekļauts “Latgales kongresa dienas 2021” svinību programmā.

Mūsu skolas skolēni bija čakli šī konkursa dalībnieki. Konkursā piedalījās:

Sofija Pimenova, Jegors Steļmahs, Artūrs Freimanis, Vita Loginova, Vitālijs Loginovs, Jevgēnijs Železkins, Iļja Maļavko, Adriana Miroļubova no 1.b klases;

Melisa Apaidina no 2.a klases;

Jeva Ragozina, Adrians Bogdanovs no 2.b klases;    

Elīna Oļševska, Deniss Volosanovs, Ksenija Leiniša  no 4.b klases;

Matvejs Cvetkovs, Keita Litke, Evija Jahnoveca, Paula Tjarve, Viktorija Grigorjeva, Marta Koroļonoka no 5.a klases;

Selīna Svikša, Elizabete Utināne, Santa Zunda no 5.c klases;

Raimonds Bringuls, Laura Dubenskaja, Arturs Kolosovs, Adriana Jahnoveca, Liāna Daniela Lāce, Sintija Gorbule, Diāna Igolniece no 6.a klases;

Tālis Lozda, Ramona Skudra, Alesja Solovjova no 6.c klases;

Karīna Ņebogatova, Valērija Dmitrijeva no 6.b klases;

Raivis Sniedziņš, Māra Kancāne, Arnis Ostrovskis, Karina Mikuļina, Viktorija Matvejeva, Anna Itkače, Tatjana Gagunova, Elīna Jonina no 7.a klases;

Viktorija Loginova , Linda Bukovska no 7.b  klases;

Jāzeps Augustāns, Ksenija Šubina, Una Upelniece, Anastasija Dukšta, Dainis Bernāns, Alīna Matvejeva, Anželika Percova, Agate Gžibovska no 8.a klases;

Sergejs Tarakanovs no 8.b klases;

Milla Ketija Seņkova, Gabriels Greidāns, Kintija Jefimova, Romualds Streļcovs, Solveiga Lozda, Adriana Žagare, Alvis Utināns, Daniels Zeile no 9.a klases;

Darja Kurmeļova, Vika Zelča, Jelizaveta Barkanceva, Elēna Kolīte no 9.c klases.

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu un skolotājām Ritai Siņavskai, Antoņinai Vasiļjevai un Vitai Kāpostiņai-Tučei par atbalstu!

Vizuālās mākslas skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče

Dalies: