Līnija ir punkta ceļš. Tā var būt gara, īsa, plata, šaura. Horizontālā līnija iezīmē horizontu, vertikālā - attēlo koku stumbrus, māju sienas, slīpā līnija parāda kustību...

Ir noslēdzies skolēnu zīmēšanas un gleznošanas konkurss “Līniju rotaļas”, kuru rīkoja Maltas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāji. Tajā varēja piedalīties Rēzeknes novada izglītības iestāžu skolēni. Konkursam tika iesūtīts 181 darbs.

Paldies skolēniem un skolotājiem par aktīvu dalību konkursā!

Iesūtītos darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā darbojās direktora vietniece izgl.jomā Larisa Borisova, direktora vietniece izgl.jomā Sandra Štekele, mājturības un tehnoloģiju skolotājs Gunārs Vjakse.

Paldies visiem par darbu! Lai darbīgs un radošs ir šis attālināto mācību laiks!

Dalies: