Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde”  projekta pieteikumu “Tautas tērpu iegāde Maltas vidusskolas 1.–3.klašu un 8.–9.klašu tautas deju kolektīviem” (Nr.22-01-AL15-A019.2202-000012), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Maltas vidusskolā dejo skolēni no 1. līdz 12. klasei. 1.–3. klašu dejotāji piedalās galvenokārt skolas pasākumos, jo nav atbilstošu tērpu, lai varētu uzstāties ārpus skolas, tajā skaitā skatēs, kur ir strikti kritēriji tautastērpiem, tie ir šūti vairāk nekā pirms 20 gadiem un pilnīgi neatbilst skatuves etiķetei un kultūrai. Savukārt vecāko klašu kolektīva dalībnieki ir aktīvi dejotāji, kuri piedalījušies dažādu mērogu pasākumos arī ārpus skolas. Skolēni aug, līdz ar to esošie tērpi ir novecojuši, nolietojušies un nav atbilstoši dalībnieku augumam. Jaunu tautastērpu iegāde uzlabos deju kolektīvu vizuālo tēlu un dos iespēju nest gan sava kolektīva, gan skolas, gan pašvaldības vārdu visā Latvijā, regulāri piedaloties dažādos pasākumos, skatēs un festivālos.

Projektā plānots iegādāties tautastērpus, tajā skaitā meiteņu svārkus (21 gab.), meiteņu garās linu blūzes (21 gab.), vilnas zeķes meitenēm (12 gab.), bikses zēniem (9 gab.), baltus linu kreklus zēniem (18 gab.), vilnas zeķes zēniem (9 gab.).

Projekta kopējās izmaksas ir 5151,15 eiro, no kurām publiskais finansējums ir 4500 eiro. Līdzfinansējumu 651,15  eiro apmērā nodrošinās pašvaldība. Vairāk informācijas pie Maltas apvienības projektu vadītājas Irinas Orlovskas, tālr. 64634368. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Sagatavoja Irina Orlovska,

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas apvienības pārvalde" projektu vadītāja

Dalies: