ORGANIZATORI:

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

MĒRĶIS:

Stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi ar dažādiem mākslas izteiksmes līdzekļiem.

Maltas vidusskolas laureāti:

Aliks Makarijs 2.b klase - "Latgales kumeļš" - I pakāpes diploms darbs izvirzīts uz II kārtu,

Razumejeva Sofija 2.b klase - "Kaķis pastaigā" - I pakāpes diploms darbs izvirzīts uz II kārtu,

Tkačenko Nikola 5.a klase, Oļševska Elīna 6.b klase, Natālija Potapenko 6.b klase - "Cūciņas" - I pakāpes diploms darbs izvirzīts uz II kārtu,

Aliks Makarijs 2.b klase - "Zivs" - I pakāpes diploms darbs izvirzīts uz II kārtu,

Filatovs Maksims 6.b klase - "Zaļā Latgale" - I pakāpes diploms darbs izvirzīts uz II kārtu,

Tumaševiča Mišela 2.b klase - III pakāpes diploms, Ivanovs Kevins 5.b klase - III pakāpes diploms, Semjonovs Aliks 2.b klase - III pakāpes diploms, Kurmeļova Linda, Sorokina Jūlija 7.b klase - III pakāpes diploms.

Apsveicam un lepojamies! Vēlam panākumus!

I un II pakāpes darbiņi, tālāk tika izvirzīti uz II kārtu valstī konkursam "Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi", kas notiks 20.aprīlī Daugavpilī.

Skolotāja A.Vasiļjeva

Dalies: