Konkursa mērķis:

  • rosināt bērnu un jauniešu radošo fantāziju;
  • sekmēt radošās domāšanas attīstību un prasmi stāstīt vai vizuāli attēlot stāstus.

Konkursa uzdevums: Aplūkot dziedātājas un aktrises Mildas Brehmanes-Štengeles rokas lelli - pērtiķīti un uzrakstīt, uzzīmēt vai, izmantojot citus izteiksmes līdzekļus, attēlot lelles stāstu.

Maltas vidusskolas skolēni bija  aktīvi šī konkursa dalībnieki - 17 vizuālās mākslas darbi ceļoja uz Rakstniecības un mūzikas muzeju Rīgā. Autori savos darbos jauktās tehnikās attēloja lelles - pērtiķīša stāstus, ceļojumus un piedzīvojumus.

Pēc konkursa žūrijas vērtējuma 4 Maltas vidusskolas skolēnu darbi ieguva godalgotas vietas: Vladislavs Ionins (8.b) - 2. vieta, Viktorija Loginova (9.b) – atzinība, Laura Igaune (9.b) – atzinība, Adele Ulase (3.b) – atzinība.

Sirsnīgi sveicam konkursa laureātus un lepojamies ar viņu panākumiem!

Vizuālās mākslas skolotāja Antoņina Vasiļjeva

1234

Dalies: