Maltas vidusskolā par godu Latvijas dzimšanas dienai tika darinātas rudens ziedu latvju zīmes. 12. septembrī no samtenēm, dālijām, asterēm veidotajā Latvju tautas jostā tika ieausts Latvijas karogs, Auseklītis, Austras koks, Mēness un Laimas slotiņa.

 

Liels paldies pirmsskolas bērniem, 1.- 12.klašu skolēniem, viņu vecākiem un vecvecākiem par sarūpētajiem ziediem. Īpašs paldies arī 5.- 12.klašu skolēniem par aktīvu līdzdalību latvju zīmju veidošanā skolotāju Ritas Siņavskas, Antoņinas Vasiļjevas , Vitas Tučes – Kāpostiņas vadībā:

            Agatei Gžibovskai – 5.a kl.

            Madarai Ziediņai – 5.a kl.

            Kintijai Jefimovai – 6.a kl.

            Solveigai Lozdai – 6.a kl.

            Polīnai Avotiņai – 6.b kl.

            Anželinai Gruznovai – 6.b kl.

            Angelinai Ragozinai – 6.b kl.

            Jelizavetai Barkancevai – 6.c kl.

            Darjai Kurmeļovai – 6.c kl.

            Aigai Greižai – 7.a kl.

            Indrai Koroļonokai – 7.a kl.

            Viktorijai Kudrjavcevai – 7.b kl.

            Anastasijai Rževskai – 7.b kl.

            Valērijai Smorigo – 7.b kl.

            Luīzai Tolkaņicai – 7.b kl.

            Amandai Afanasjevai – 7.c kl.

            Danielai Paplavskai – 7.c kl.

            Laurai Marijai Babrei – 8.a kl.

            Dagnei Tučei – 8.a kl.

            Valentīnai Maksimovai – 8.b kl.

            Verai Maksimovai – 8.b kl.

            Katrīnai Beļakai – 9.a kl.

            Nikolai Bokmanei – 9.a kl.

            Lanai Delikatnajai – 9.b kl.

            Jevģēnijai Solovjovai – 9.b kl.

            Sabīnei Stepanovai – 9.b kl.

            Beatrisei Ignatjevai – 10.a kl.

            Beatei Lozdai – 10.a kl.

            Līgai Runčis – 10.a kl.

            Jekaterinai Morozovai – 10.b kl.

            Sofijai Tereskinai – 10.b kl.

            Aļonai Traškovai – 10.b kl.

            Kristai Greižai – 10.c kl.

            Nurijai Abijevai – 11.a kl.

            Jekaterinai Bebrišai – 11.a kl.

            Jelizavetai Morozovai – 11.bc kl.

            Mārītei Žizņevskai – 11.bc kl.

            Viktorijai Kovaļonokai – 12.a kl.

            Agnesei Laizānei – 12.a kl.

                                                                                                                Mākslas MK skolotāji

Dalies: