Maltas vidusskolas pedagogi 24.04.2023. piedalās LIZDA pieteiktajā izglītības un zinātnes darbinieku streikā!

Informācija no LIZDA vēstules, kas adresēta valsts amatpersonām, pašvaldībām un izglītības iestādēm: "Streiks tiks uzsākts pamatojoties uz to, ka septiņu mēnešu laikā kopš 2022. gada septembrī  pieteiktā streika panāktās vienošanās, par ko Ministru kabinets nobalsoja 2022.gada 17.septembra sēdē, tajā skaitā četru mēnešu laikā kopš jaunās valdības apstiprināšanas Saeimā, valdība nav radusi iespēju apstiprināt tiesību aktus, kas apliecinātu streika vienošanās izpildi, un nav ievērojusi pašu noteiktos vienošanās izpildes termiņus.

Ministru kabinets 2022.gada 17.septembra sēdē nobalsoja izpildīt streika vienošanos līdz 2022. gada 1. decembrim. Taču streika vienošanās izpildes termiņš tika pārcelts no 2022.gada 1.decembra uz 2023.gada 1.februāri, streika vienošanās netika pildīta, izskatot likumu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 2023.gada 7.februārī, kā arī 2023.gada 14.martā, kas saskaņā ar izglītības un zinātnes ministres publiski pausto tika norādīts kā streika vienošanās izpildi apliecinošu tiesību aktu apstiprināšanas datums Ministru kabinetā

LIZDA vērš uzmanību, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants nosaka, ka valsts pārvalde, tajā skaitā Ministru kabinets, ir pakļauta likumam un tiesībām, kā arī nosaka pienākumu ievērot tiesību principus, tajā skaitā labas pārvaldības principu, kas sevī ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonu tiesības un tiesiskās intereses."

  • 24.04.2023. mācību stundas dažām klasēm notiks attālināti -> Stundu saraksts ir pieejams >ŠEIT<
  • Skolas autobusi nekursēs.
  • Skolas ēdnīca nedarbosies.

LIELS PALDIES PAR SAPRATNI!

Maltas vidusskolas skolotāju arodbiedrības p/o vadītāja I.Lubāne

 

Dalies: